חיפוש

עורך דין רשלנות רפואית

עולם הרפואה מתפתח בקצב מסחרר, קצב אשר נדמה שהולך וגובר ככל שהזמן חולף ואשר טומן בחובו פיתוחים חדשניים אשר משפרים בעקביות את איכות החיים של כולנו. עם זאת, היות ואנשי הרפואה כיום הינם עדיין אנושיים, ישנן טעויות ותקלות אשר מתרחשות במהלך ההליכים הרפואיים, ואשר גובות מחיר גבוה ממטופלים, חלק ניכר מהן לעתים אינו בר תיקון. לאור כך, לא מפתיע לראות כי עולם המשפט הרפואי צמח במידה רבה לאחרונה, ובאופן אשר מאפשר לרבים לדרוש ולקבל פיצוי הוגן עבור הנזק שנגרם להם שלא באשמתם כלל.

אך בעקבות התפתחותו המהירה של ענף זה, אשר הינו חדש יחסית, לעתים תכופות מצטיידים קובלים בעורכי דין אשר משפט רפואי אינו תחום מומחיותם, ובכך תביעות רבות נגמרות במימוש חלקי בלבד של זכויותיהם ועד כדי לא כלום. במאמר הקרוב נדון בחשיבותם של עורכי דין לענייני רשלנות רפואית, והחשיבות בשימוש בשירותם כאשר קיים צורך לתבוע בעקבות מקרה של רשלנות רפואית.

 

מה היא רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא מתן טיפול רפואי שגוי אשר ניתן לאדם שזקוק לסיוע רפואי. כלומר, טיפול אשר לא סביר שרופא יעניק למטופל וכי בסופו ובעקבותיו נגרם לאחרון – נזק. כמו כן, רשלנות רפואית היא גם מניעת טיפול אשר היה ביכולתו לסייע למצבו של המטופל, עובדה אשר גילויה נעשה בשלב אוחר ולאחר שנגרם למטופל נזק.

בנוסף לכך, גם התעלמות מתלונותיו של המטופל, וחוסר הקשבה למכאוביו אשר יש בם בכדי להעיד על מקור הבעיה, בין אם ממניעים כלכליים אשר בבסיסם מניעת טיפול היות והוא יקר, או בין אם מהתעלמות אשר בבסיסה ביטול וזלזול בתחושותיו של המטופל גרידא, מהווים רשלנות רפואית גם כן. חשוב לציין כי לא רק רופאים עומדים בפני סכנת האשמה ברשלנות רפואית, וכי כל חברי הצוות הרפואי – כגון אחיות, טכנאים וכדומה, יכולים לעמוד בפני אישום שכזה גם כן.

 

גורמים לתביעה בגין רשלנות רפואית

ישנם גורמים מגוונים ושונים אשר בגינם מטופל עלול להימצא זכאי במקרה של תביעת רשלנות רפואית. רובם ככולם כוללים מרכיב מסוים של הזנחה מצד הצוות המטופל אשר עלול להופיע בשלבים שונים של פניית המטופל לקבלת טיפול רפואי, החל מכניסתו הראשונית לבית החולים, ועד לביצוע ניתוח כירורגי באופן רשלני.

 

אבחון מוטעה

רשלנות אשר מתבטאת בכך שצוות רפואי אינו מצליח לאפיין ולמצוא את הגורם להופעת התסמינים וכפועל יוצא מכך גם לטפל בו. לעתים קרובות מדובר בתולדתה של שחיקה ארוכת שנים אשר פוגעת ביכולתם או רצונם של צוותי הרפואה להעניק טיפול רפואי אשר ניתן להבחין בצורך שבוו רק לאחר השגחה אשר מצריכה זמן, מנימוקי חוסר משאבים כדוגמת אנשי צוות, מכשירים רפואיים או זמן.

 

טיפול שגוי

רשלנות טיפולית היא כאשר אף על פי כי הצוות הרפואי הצליח לסווג כהלכה את גורם התחלואה, הוא שגה בהתאמת הטיפול המתאים לו. לעתים הטיפול שגוי מהווה טעות נגררת אשר מקורה עוד באבחון שגוי, ומתבטא בנקיטת פעולות אשר במקרה הטוב אין בהן תועלת ובמקרה הרע יש בהן נזק.

 

טעויות כירורגיות

במידה רבה מדובר בסוג הנפוץ ביותר של רשלנות רפואית, והמקור הגדול ביותר לתביעות בהקשר זה. חשוב לציין כי אין מדובר בתביעה בעקבות הליך רפואי אשר כשל ואשר היו לו סיכוי הצלחה נמוכים מלכתחילה. אלא על הליכים כירורגיים אשר בסופם, הצוות הרפואי גרם נזק למערכות אחרות אשר אין להן דבר או חצי דבר עם הגורם שלשמו נעשה ההליך הכירורגי מלכתחילה.

 

טעויות הרדמה

בהליכים כירורגיים מורכבים נעשית לרוב הרדמה, בין אם מקומית או כללית של המטופל. לעתים כאשר הרופא המרדים שוגה במינונים המתאימים, עלול המטופל להיראות כמורדם אך לחוש בכל שלבי ההליך הרפואי אשר מלווים בכאבים עזים. כמו כן, טעות הרדמה עלולה לגרום גם לנזק מוחי ונפשי כתוצאה מהחוויה הקשה הכרוכה בה.

 

כיצד אוכל לדעת האם בבסיס המקרה שלי הייתה רשלנות רפואית?

ישנם כמה מרכיבים אשר הצטברותם מעידה על רשלנות של מי מצד הצוות הרפואי אשר העניק טיפול למטופל.

ראשית חשוב לעשות בדיקה בין הסיטואציה הרפואית אשר הייתה, ולבחון לאורה את תפקודו של איש הצוות הרפואי אשר אנו חשים כי חטא לתפקידו. המבחן הנ"ל נקרא "מבחן הרופא הסביר", בעצם בכך ניתן לבחון האם רופא מן המניין היה אמור לזהות או להגיב אחרת מאשר פעל אותו איש צוות רפואי, את התשובה לשאלה זו נהוג לרוב לברר בקרב אנשי רפואה אחרים אשר מעידים על מורכבותה של הבעיה ובהתאם גוזרים את האבחנה הנכונה לכך. המבחן תקף כמובן על כלל אנשי הצוות ולא רק על רופאים.

בנוסף לכך, בכדי לתבוע איש צוות רפואי בגין רשלנות רפואית, יש לבדוק האם אותו איש צוות הפר את חובתו כלפינו כמטופלים, המשמעות הישירה של כך מתבטאת בשאלה פשוטה – האם בעקבות טיפול רפואי נגרם נזק למטופל אשר אינו היה קיים טרם לכן?, במידה והתשובה חיובית, מדובר בעילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

זאת ועוד, כי השאלה האחרונה מהווה מכשול בפני עותרים רבים, אשר נאלצים להתמודד עם הקושי שבהוכחתה בעודם מגישים את תביעותיהן בפני בית המשפט, זאת כיוון ולעתים קיים קושי להוכיח כי אכן היה זה הטיפול אשר גרם לנזק, ובהיעדר הוכחה שכזו, אין עילה לתביעה. לכן, על התובע למצוא מבעוד מועד הוכחות כי ישנם מעל ל-50% שאכן הנזק שנגרם לו מהווה תולדה ישירה של טיפול רפואי אשר ניתן ו/או נמנע ממנו על ידי אותו רופא.

בנוסף, יש לציין כי במידה וניתן טיפול שגוי אשר אינו הולם את מצבו של המטופל, אך לא נגרם לו כל נזק, אין מדובר ברשלנות רפואית. ולפיכך ניתן לסכם את הסוגיה כקשר משולש בין נזק – קשר נסיבתי בין טיפול לנזק – אופן הטיפול אשר הוענק או נמנע. רק צירוף של שלושתם יחדיו יכול להוות בסיס לתביעה רפואית איתנה.

 

מדוע קיים צורך בהצטיידות דווקא בעורך דין שמתמחה בענייני רפואה?

כמובן שלאורך כל שלבי התביעה וגישוש הראיות הללו, היעזרות בעורך דין אשר בקיא בענייני רפואה משפטית תסייע לבירור קל ועמוק יותר של האמת. זאת כיוון שלעתים גורמים אשר מעוניינים להסתיר את רשלנותם בעודם מועמדים לדין, מתכסים באצטלתם של מונחים רפואיים אשר עלולים ליצור את הרושם כי אין עילה לתביעה, ובכך לשכנע תובעים לוותר, בעוד שההפך הוא הנכון.

לכן, היעזרות באיש מקצוע כדוגמת עורך דין לרשלנות רפואית, אשר יודע להבחין בכך, מהווה מכפיל כוח משמעותי לכתב התביעה. בנוסף לכך, עקב הקושי שקיים בהוכחת קיומה של רשלנות רפואית, אשר אינה תמיד נוכחת באופן מובהק, קיים צורך בבקיאות יתרה בתקנות ובדינים אשר הינם ספציפיים וייחודיים לעולם הרפואה.

לפיכך, היעזרות והסתייעות בעורך דין לענייני רפואה ולענייני רשלנות רפואית בפרט, מהווה יתרון משמעותי לקובל בעודו מחפש לקבל פיצוי הולם עבור שנגרם לו. זאת ועוד כי העסקת עורך דין אשר אינו בקיא בתחום זה, עלולה לגרום למיצוי חסר בלבד של תביעתכם, כאשר היא תגיע לכדי עסקת טיעון, עקב חוסר הניסיון של עורך דינכם עם עניינים כאלו בבית משפט.

 

לסיכום

בצל התפתחות תקדימי רפואה רבים, אשר בידם להביא לבשורות גדולות לנו כחברה וכאינדיבידואלים, חשוב להכיר בצידה הפחות ורוד של עולם הרפואה. צד, אשר כפי שביכולתו להציל חיים, עלול לעתים לגרום לפגיעה חמורה באיכותם ועד לכדי גדיעתם בטרם עת.

לפיכך, חשוב שכל מטופל אשר חווה נזק עקיף או ישיר כתוצאה מהליך רפואי, ייעזר בשירותיו של איש מקצוע משפטי ספציפי לעולם הרפואה. זאת על מנת להקל עליו בעודו מפלס את דרכו לעבר מימוש מלא של זכויותיו, וקבלת פיצוי הוגן אשר יאפשר לו להתמודד עם הנזק שנגרם לו בצורה טובה יותר.