חיפוש

עורך דין בנקים

בעולם המשפט ישנם ענפי משפט שונים ומגוונים, ורבים מדי מכדי לספור. בתוך עולם סבוך ומגוון שכזה, ישנו ענף אשר לא זוכה לחשיפה הראויה למעמדו ולהשלכותיו, הלוא הוא ענף הבנקים. תביעות המערבות גופים בנקאיים, בין אם כצד נתבע או כצד תובע, כוללים לרוב ויכוחים מהותיים אשר הפסד או ניצחון בהם, עלול להשפיע במידה ניכרת על חיינו הפרטיים או על עתידו של העסק שלנו.

לכן, אף על פי שעוד מימי הביניים, נחשבו הבנקים לגופים דרקונים וענקיים, אשר לעולם יהיו חזקים מהאזרח הקטן, מפתיע לגלות כי למרות שחלקו הראשון של המשפט עדיין עומד בעינו, חלקו האחרון דווקא השתנה דרמטית בשנים האחרונות. לפיכך, עורך דין בנקים שמכיר את העולם המשפטי שמערב גופים בנקאיים שכאלה ומכיר את זכויותיכם כנתבעים או עילות שבגינן תוכלו להיות זכאים לפיצוי מהבנק, יכול לסייע בכל קושי ושאלה.

 

עורך דין בנקים יסייע במקור הסכסוכים – הלוואות ואשראי

ליבת התביעות של בנקים וכנגד בנקים, טמונה בהלוואות אשר נלקחו מן הבנק, בעיקר לעסקים או עבור משכנתאות. כמו כן, ישנן תביעות רבות גם בהקשר נושאים אשר כוללים מתן אשראי לעסקים, אשר לעתים בעקבות רשלנות ואטימות מצד הבנקים מצטמצם באופן אשר מאיים על הישרדותו של העסק לחלוטין.

כדוגמת עסק אשר זקוק לאותו אשראי בכדי לשלם לספקים או לרכוש שירותים, ומשצמצם אותו הבנק, הוא למעשה כבל את ידיו ואת יכולתו של אותו עסק להתפרנס. בנוסף לכך, רבים פונים לקבלת סיוע משפטי במקרים בהם הבנק מסרב לקבל שלא כדין שיקים, ומחזירם לא על פי הנוהג בין הצדדים.

פסילת אמצעי תשלום זה ללא סיבה מוצדקת, מהווה גם היא פגיעה ישירה בעסק, פגיעה אשר עלולה להגביל את יכולתו להתנהל פיננסית. לכן, במקרים כאלו אשר מוכחת התנהלות לא צודקת מצד הבנק, התנהלות אשר כיום בעידן הווירטואלי בו כלל הנתונים נגישים, ונמצאים בכיסכם האחורי, קל להוכיח את קיומה, תוכלו להגיש תביעה כנגד הבנק, אשר גם תטיב עימכם בהיבט הישיר של תנאי שירותכם אל מול אותו בנק, וגם תוכל לזכות אתכם בפיצוי משמעותי.

 

יתרונו היחסי של הבנק

לעומת זאת, הקושי הייחודי שקיים בהתמודדות אל מול בנק בזירה משפטית, היא כיסיו העמוקים של האחרון, ובכך הצטיידותו בסוללת עורכי דין יקרה אשר מייצרת לעתים משוואת דויד כנגד גוליית. זאת ועוד כי, האדם הפשוט נאלץ להתמודד עם עשרות פקידים אשר מייגעים אותו במסכת הבירוקרטיה הלא נגמרת שעליו לעבור, אך ורק בשביל לתקשר עם הבנק ולקבל את ההסברים אודות החלטותיהם.

עם זאת, באמצעות היעזרות בעורך דין בנקים אשר בקיא בדיני בנקים והלוואות ואופן התנהלותם, ניתן בהחלט לרדוף צדק אל מול אותם גופי ענק, ולקבל את אשר מגיע כדת וכדין, לאותו בעל עסק ו/או אדם פרטי.

 

חובות משפטיות של הבנק כלפיכם

בעקבות תפקידם המרכזי של הבנקים לאורך ההיסטוריה המודרנית בחברה מערבית, עוגן תפקידם ומקומם בשוק על ידי בית המשפט העליון. האחרון אף הגדיל לעשות וקבע כי ישנן כמה חובות אשר הבנק חב ללקוחותיו, אשר אילו יוכח כי הבנק סטה מאחת מהן, יוכל אותו לקוח לתבוע אותו ולדרוש ממנו פיצוי בהתאם.

מבין סוגי החובות השונים ניתן למנות את חובת האמון, חובת הזהירות, וחובת תום הלב.
חובת האמון הינה אבסולוטית ואינה משתנה בין לקוח ללקוח. כלומר, גם אם הינכם טייקון אשר חולש על נכסים ב- 5 יבשות, וגם אם זכיתם להיות חייל משוחרר אשר ברשותו רכוש צנוע, הבנק מוכרח לקיים מולכם חובה זו, עם כי הפיצוי אליו תזכו ייגזר מנסיבותיכם האישיות, והנזק אשר נלווה לכך.

דוגמה להפרה של חובת האמון היא כאשר סנקציה או פעולה של הבנק פגעה באופן ישיר ביכולתו של אותו איש פרטי ו/או עסק, להתפרנס. כמו חיובי ריבית מופרזים בעקבות הלוואה אשר ניתנה לעסק עבור תיק השקעות. לעומת זאת, אילו מדובר בהלוואה אשר בבסיסה אופי כללי יותר, כזו אשר הוגדרה עבור מטרה אחרת, מידת האחריות של הבנק מצטמצמת עד כדי כלל לא פוגעת בחובתו.

בנוסף לכך, חובת הזהירות, קובעת כי על הבנק להפעיל שיקול דעת מתאים בעודו עושה שימוש (לעתים תכופות באמצעות צד ג') בכסף שניתן לו אשר מערב אותנו. דוגמה לכך ניתן למצוא במקרים בהם הבנק פודה ומעביר שיקים לחשבונם של עסקים אשר נקלעו לקשיים, אף על פי כי הבנק אמור להיות מודע למצבם הבעייתי, ויכולתם המצומצמת אם בכלל, לספק שירות עבור אותו תשלום.

בעצם היותו מעביר את אותם שיקים, אף על פי כי לעתים הוא יודע מסיבותיו שלו (בשל סנקציות שהוא מטיל בעצמו על אותם עסקים מתקשים) כי העסק נתון לקשיים, הוא מפר בין אם ביודעין ובין אם לא, את חובת הזהירות שלו כלפינו. צעד אשר חושף אותו לתביעה בשל כך.

כמו כן, הבנק מחויב בחובת תום לב כלפי לקוחותיו. חובה זו באה לכדי ביטוי כאשר אנו מתייעצים עם יועץ משכנתא ו/או הלוואות בבנק. במידה ויוכח כי אותו יועץ, אשר מייצג את הבנק, המליץ לנו על מסלול אשר בראש מעיינו רווחי הבנק ולא טובת הלווה, מדובר בהפרת חובתו כלפינו כלקוחות, שכן הבנק פעל שלא בתום לב.

למרות זאת, בטרם תתחילו לחכך בזיכרונכם כל עצה והצעה מוטית שקיבלתם מהבנק, יש לציין כי אותן חובות אינן חד ממדיות וניתנות לפרשנות רבה, לכן קיים צורך בהיוועצות בעורך דין בנקים אשר בקיא בענף בכדי שזה יוכל לדייק ולאשר כי אכן מדובר בעילה לתביעה. זאת ועוד, כי כלל חובות הבנק מחייבות אותו רק כלפי לקוחותיו, מתוך כך עולה השאלה – מי הוא לקוח הבנק?

 

מי הוא לקוח הבנק?

בשאלה הזו עסק בזמנו גם נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר, אשר הגדיר את המילה לקוח כקשת רחבה של אנשים אשר באים במגע עם הבנק ועם שירותיו. כחלק מאותה קשת, גם אדם אשר ביצע פעולה חד פעמית כגון נטילת הלוואה נקודתית, זאת מבלי להחזיק אפילו בחשבון אצל אותו בנק, מוגדר כלקוחו.

כנגזר מכך, על הבנק להתנהל מולו על פי כלל חובותיו השונות, אחרת יהיה חשוף להעמדה לדין. שמגר קבע זאת כיוון שלתפיסתו, לבנקים קיים מוניטין אמין מאוד בקרב הציבור, ואף ישנם אשר רואים בהם כמוסד ציבורי, אשר תמיד שומר חוק, גם אם לא כך הדבר.

 

לסיכום

בין אם ידעתם זאת ובין אם לא, הבנקים מחויבים לקוד התנהגות מסוים אשר בבסיסו טובת הצרכן והאדם הפשוט. אותן חובות באות לידי ביטוי באופנים שבהם הבנק מוכרח להתנהג כאשר אנו באים עימו במגע, בין אם כאשר פנינו לבצע הלוואה, או שמא אנחנו ממשים אותה למען עסקינו השוטפים, ואפילו עד לכדי כאשר אנו מבצעים תשלום כחלק מהתנהלותנו השוטפת. זאת ועוד, כי גם כאשר אנו חייבים לבנק חוב בגין הלוואה שטרם החזרנו, ישנן קביעות ותקנות אשר נוגעות לאופן בו הבנק רשאי לגבות את ששייך לו, תקנות אשר לעתים הוא חורג מהן.

כלל העובדות הללו, אשר במקרים רבים נסתרות מעיני ותודעת הציבור, מאפשרות לבעלי הלוואות ועסקים רבים, אשר יצטיידו בסיוע משפטי מקצועי ורלוונטי לסוגיה, לממש את זכותם אל מול אותו גוף ענקי, בעודם מחפשים צדק שיבטיח את המשך קיומו של מטה לחמם. לכן, במידה ונתקלתם באי צדק מצד גוף בנקאי, על כלל מרכיביו השונים, וודאו כי פניתם לעורך דין בנקים אשר בקיא בדיני הבנקאות והמסחר, בכדי שזה יאפשר לכם בהקדם האפשרי, להחזיר את חייכם למסלול התקין.