חיפוש

עורך דין משפחה

לרוב כאשר אנו שוכרים את שירותיו של עורך דין, אנו נמצאים בליבה של סוגיה משפטית אשר ממבטינו שלנו, כוללת ויכוח בינינו לבין צד נגדי. לרוב מדובר במשוואה אשר קל לנו למקם את עצמנו בתוכה, הרי אנו חפצים בניצחון אל מול הצד אשר נתבע על ידינו או תובע אותנו, ואשר אותו אנחנו רוצים נואשות לנצח משפטית, ולכך כל האמצעים כשרים.

אך מה עושים כאשר אותו צד נגדי אשר מהווה לנו יריב משפטי, חולק עימנו חדר שינה ומהווה גם הורה לילדינו? או לחליפין גדל עימנו באותו הבית או במקרים נדירים אף יותר – היה זה שגידל אותנו. אל תוך המקום המאוד רגיש ועדין הזה נכנס עורך דין משפחה, אשר מוצא את הדרך לאזן בין צרכיו של לקוחיו, לבין הרצון לשמור עד כמה שניתן על תא משפחתי בריא ומתפקד, לכן במאמר הקרוב נבחן את תפקידו וסביבת עבודתו לעומק.

 

באילו מקרים משפחתיים צריך לערב עורך דין משפחה

חטיפת קטין

הסיבות אשר בגינן יש צורך לערב עורך דין משפחה מגוונות ומשתנות בהתאם לרמת חומרתן. דוגמה אחת אשר מהווה קיצון, היא חטיפת ילדים על ידי הוריהם, במקרים בהם אחד מבני הזוג נעלם מביתו עם ילדיהם המשותפים, בין אם למדינה זרה או לבית אחר – יש לפנות לעורך דין משפחה, שכן העברת קטין ממקום קבע אחד לאחר בניגוד להסכמת הוריו מהווה עבירה פלילית.

 

עיזבון וירושה

מקרים נוספים ושכיחים יותר הינם מקרים בהם ישנן חילוקי דעות לגבי צוואה של נפטר, והאופן בו יש לממש אותה. כלומר, במידה ונפטר החליט לנשל את אלמנתו מצוואתו, האחרונה יכולה באמצעות עורך דין לענייני משפחה לדרוש ובסבירות גבוהה גם לקבל דמי מזונות מירושתו, הדבר תקף גם לכתובה, במידה ותנסה להינשא בשנית.

כמו כן, גם מקרים בהם אחד מקרובי משפחתו של המנוח חשים כי הופעל עליו לחץ לא הוגן בטרם נפטר, או שמא ישנה צוואה נוספת אשר נכתבה במועד מאוחר יותר, צוואה אשר מבטאת באופן מדויק יותר את כוונת חלוקת הממון של המנוח בטרם נפטר. יכול אותו בן משפחה להתנגד לחלוקת העיזבון באמצעות פנייה לעורך דין משפחה, אך יש לעשות זאת במהירות יחסית כיוון שקיים מניין ימים סדור אשר רק במסגרתו ניתן לחלוק על הוראות הירושה, כלומר הצוואה.

 

בין בני זוג

גורם אחר אשר מצריך התערבות של עורך דין לענייני משפחה הוא יחסים של בין בני זוג. בניגוד לעורך דין לענייני גירושין אשר עיסוקו הוא סביב הסכם הגירושין עצמו, לעתים תכופות כאשר יחסיהם של בני זוג עולים על שרטון, היעזרות בעורך דין משפחה יכולה לצמצם ולמזער את ממדי הסכסוך. כמו כן, במידה וניסיונותיו מעלים חרס, הוא יכול לפעול להפעלת צווי הרחקה או צווי הגנה מטעם בית המשפט ו/או המשטרה, ובכך לסייע לאדם אשר סובל מהתעללות פיזית או מילולית או נפשית, לקבל מנוח ממקור ההטרדה.

בנוסף לכך, הגורמים המוסמכים לדון בעניינם של בני זוג הינם או בית הדין הרבני, אשר לדעת רבים נוטה חסד לצד הגברי במערכת היחסים, ומנגד בית המשפט לענייני משפחה אשר רבים סבורים כי גם בו ישנה הטיה הפוכה לטובת נשים. במידה וקיים צורך או רצון של אחד מבני הזוג להתקדם לעבר הליך אשר עלול לטמון בחובו גירושין, פתיחת התיק אצל אחד מן השניים יכולה להשפיע רבות על אופן ואופיים של אותם גירושין לכשיתרחשו אם וכאשר.

זאת כיוון שהחלטה זו לרוב נותרת בעינה לאורך כל ההליך המשפטי. כלומר, אילו אדם אשר נעזר בעורך דין לענייני משפחה, הגיע למסקנה כי הוא חפץ לקיים הליך גירושין, יוטב לו אם יפעל במהירות באמצעות עורך דינו לפתיחת תיק בעניינו באיזו מן האופציות אשר טובה לו, היות וכלל ההליך המשפטי יתרחש במסגרת אותה סמכות שיפוטית שנבחרה.

 

ברית נישואין ונישואים אזרחיים

נושא אחר אשר הינו בעל מאפיינים נסיבתיים חיוביים יותר, ושמצריך סיוע מעורך דין משפחה, הוא רצונו של זוג לבצע התחייבות אשר אינה כרוכה בנישואין. בין אם מדובר בצעד אידיאולוגי כיוון שהזוג אינו מאמין כי זו הדרך בה הם רוצים לחיות, ובין אם ממניעים נסיבתיים כדוגמת זוגות להט"בים או אנשים אשר דתם מוטלת בספק וחפצים להינשא לאדם מדת מקבילה, קיימים רבים אשר בוחרים בכל זאת לקיים הסכם אשר מסדיר את טיב יחסיהם.

הסכמים אלו, אשר ידועים לרוב בציבור כהסכמי ממון, מצריכים במידה רבה מאוד סיוע וליווי של עורך דין משפחה. זאת בשל העובדה שבניגוד למוסד הנישואין, אשר אלפי שנות קיום הקנו לו מאפיינים ותקנות אשר ממוסדות בחוק ומקנות (בין אם באופן מידתי או לא) זכויות וחובות לבני הזוג, הסכמים כדוגמת ברית זוגיות או נישואין אזרחיים, אשר הינם לרוב פרי יצירתם של אזרחים, וככאלה הם לובשים צורה גמישה וחופשית יותר, בהתאם למידותיהם של יוזמיהם.

אף על פי כי במבט ראשוני קשה לזהות היכן טמונה כאן סכנה פוטנציאלית, מקרים רבים של זוגות אשר לא הסדירו את יחסיהם בהסכם מפורט, או שמא לא חתמו כלל על הסכם שכזה, ולאחר מכן ביקשו להיפרד. מצאו עצמם בעיצומו של קרב משפטי אשר עלול להגיע למחוזות אפלים, שכן כעת משמערכת היחסים אינה מתפקדת, כל צד מגלה קושי רב יותר לעשות ויתורים.

קושי אשר יכל להימנע במידה והסכם ענייני ומפורט היה נעשה מלכתחילה. לכן, חשוב להיעזר בעורך דין לענייני משפחה בעת ניסוחם של הסכמים כאלה בכדי לוודא שגם אילו בחר שלא להינשא, יוכל כל אחד מבני הזוג לממש את זכותו לסיים את מערכת היחסים ובתנאים הוגנים.

 

מדוע דווקא עורך דין משפחה ולא עורך דין רגיל

יתרונותיו היחסיים של עורך דין לענייני משפחה על פני עורכי דין רגילים, מתבטאים בהבנתו של הראשון את הצרכים והמורכבות אשר טמונים בכל תא משפחתי אינדיבידואלי. כלומר, היות ועורכי דין לענייני משפחה נאלצים להתמודד עם סוגיות אשר מהוות דיני נפשות עבור התא המשפחתי.

כמו למשל עבור ילדים קטנים בעודם מתמודדים עם סוגיות אשר נוגעות למשך הזמן והתדירות אשר יראו את הוריהם, או מצבם הכלכלי של מי מהוריהם בעקבות הסכם המזונות או הסכם חלוקת הממון, אשר לעתים יכול לפגוע קשות בכושרם הכלכלי של מי מבני הזוג. חשוב להקפיד כי מועסק לשם כך עורך דין אשר רואה לנגד עיניו את שלמות הבית ולא רק את חשיבות הניצחון במאבק המשפטי.

 

לסיכום

נסיבות החיים המגוונות כוללות לעתים גם משברים וקשיים אשר אינם פוסחים על התא המשפחתי האישי שלנו. אותו תא, אשר חשיבותו היא בבת עיננו של כולנו, ראוי למענה מקצועי ואכפתי אשר יצמצם ככל הניתן את הפגיעה הפוטנציאלית בבני ביתו, ובעיקר בצעירים שבהם.

בכדי להבטיח שלום בית אמיתי, וכזה אשר משקף את כלל האינטרסים של יושבי הבית, יש להקפיד על היוועצות עם עורך דין משפחה בעת המתאימה לכך. בין אם הסיטואציה דורשת בחינה מחודשת של כתב צוואה, או תחילתו של הליך שסופו להסתיים בגירושין, או שמא אפילו מדובר ברצון משותף לבנות משק בית משותף, יש לוודא כי התהליכים הללו זוכים לטיפול אשר תואם את חשיבותם, שכן אילו ייפול בהם פגם, די בכך בכדי לפרק משפחה שלמה.