חיפוש

עורך דין משפחה – כך בוחרים אחד טוב

מבין שלל ענפי המשפט השונים, סוגיה אחת אשר מצריכה בחינה מדוקדקת ומדויקת של עורך דין אשר עונה על צרכי הלקוח במדויק היא זהותו של עורך דין משפחה.

זאת מכיוון שבניגוד לענפי משפט שונים בהם כל אשר ניצב לנגד עיניו של הלקוח ו/או העורך דין הוא לנצח את יריבו המשפטי בהליך משפטי זה, בין אם מדובר בגוף ממסדי וממשלתי כמו המדינה או ביטוח לאומי, או שמא מדובר בגוף עסקי כדוגמת בנקים וחברות, בעניינים שמערבים עורך דין על אדם לקחת בחשבון כי יריבו המשפטי עלול במידה רבה להיות אדם אשר עימו חלק עד לאחרונה קורת גג.

לפיכך, במאמר הקרוב נסקור ונדון במאפייניו של עורך דין טוב, כמו גם כיצד לבחור ולברור אחד מבין המבחר העצום אשר קיים.

 

מה הוא עורך דין לענייני משפחה?

בטרם נבאר את התבחינים אשר לפיהם מומלץ לבחור עורך דין, ננסה לפזר את מעטה הערפל אשר מונח מעל כותרת שכזו והעיסוק אשר נלווה לה. לכן, עורך דין הוא גורם משפטי מקצועי אשר מתמחה בעניינים אשר מערבים את התא המשפחתי על שלל צורותיו כאשר נעשית עבירה פלילית ו/או כאשר ישנה מחלוקת אשר מצריכה התערבות או פסיקה מצד ערכאה שיפוטית כדוגמת בית המשפט לענייני משפחה.

 

באילו מקרים יש צורך להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני משפחה?

עורך דין מתמחה בתחומי קצה בהקשר חיינו המשפחתיים והפרטיים, כאשר ניתן למנות את עיסוקיו השונים כדלקמן:

  1. עיזבון וירושה
  2. חטיפת קטין
  3. נישואין שלא ברבנות
  4. עניינים משפטיים שבין בני זוג

 

עורך דין לענייני משפחה כחלק מעיזבון וירושה

חלק מעיסוקו של עורך דין הוא בהתמודדות ברגעים קשים אשר אינם פוסחים על אף תא משפחתי – כאשר אדם נפטר והולך לעולמו. לעתים בעקבות פטירתו של מנוח, בין אם בעקבות האופן בו המנוח החליט לחלק את נכסיו או שמא לאור טענות מצד קרובי משפחה אודות זיוף או מרמה כחלק מן הצוואה והטלת ספק במהימנותה, לעתים קיים הצורך להיעזר בשירותיו של עורך דין.

כחלק מהסתייעות זו, עורך הדין בוחן את הצוואה ואת האופן בו נכרתה ביחס למצבו הרפואי אשר בו היה שרוי המנוח בטרם נפטר, כאשר בעקבות בחינת שאלת קבילותה של אותה צוואה, יכול אותו עורך דין להוכיח בפני בית המשפט כי יש לאשררה או לבטלה במידת הצורך.

 

עורך דין לענייני משפחה אל מול צוואה אשר אינה חוקית

בנוסף לכך, כאשר המנוח מותיר את עיזבונו בצורה אשר אינה חוקית, כלומר כאשר הוא למשל מנשל את אלמנתו לחלוטין מצוואתו, אזי שהאחרונה יכולה באמצעות היעזרות בעורך דין לדרוש מבית המשפט פיצויים כדוגמת דמי מזונות אשר יינתנו לה מאותם כספי עיזבון.

 

עורך דין לענייני משפחה בענייני חטיפת קטין

מקרה אשר הינו נדיר אך חמור דיו בשביל לקבל התייחסות הוא כאשר נעשית חטיפת קטין, כלומר כאשר הורה ו/או אדם אחר, לוקח ילד אשר הינו קטין ללא הסכמתו ו/או יידועו של הוריו, אזי שמדובר בחטיפת קטין.

חטיפת קטין נפוצה לאור גירושין של בני זוג אשר מתבטאים לעתים בעזיבת אחד מהם לעיר ו/או מדינה אחרת בעודו לוקח את ילדם המשותף, צעד אשר גם כשנעשה על ידי הורהו של הקטין, נחשב לחטיפה.

באמצעות היעזרות בעורך דין ניתן לפנות לרשויות הרלוונטיות בכדי שאלו יאתרו ויחזירו לאלתר את הקטין.

 

עורך דין לענייני משפחה כחלק ועניינים משפטיים שבין בני זוג

נושא נוסף אשר מצריך את סיועו של עורך דין משפחה הוא עניינים שבין בני זוג, כאשר בניגוד לעורך דין גירושין אשר עוסק בכריתת ובניית הסכם הגירושין, עורך דין לענייני משפחה עוסק בעיקר בנושאים אשר מטרתם להפחית ולצמצם עד כדי להעלים את הסכסוך עצמו.

מנגד, כאשר ישנם סימנים לכדי אלימות בין בני הזוג, עורך דין נוקט צעדים אקטיביים כדוגמת הפעלת צווי הרחקה ו/או צווי הגנה מטעם בית המשפט, ובכך לסייע לאדם אשר מוטרד מטעם משפחתו לקבל מזור ונחת.

זאת ועוד, כי במידה ואדם החליט בדעתו כי עליו להתגרש ולסיים את נישואיו, באמצעות טיפול וסיוע אשר החל טרם לכן באמצעות עורך דין, יכול האחרון להגיש את תביעתו לגירושין של אותו אדם בערכאה המשפטית אשר יקרה לליבו, ובכך למעשה לכרוך את כלל הדיונים בעניינו באותו בית דין.

אילו משמעותה הרבה של עובדה זו חומקת מעיניכם, ראוי לציין כי במסגרת גירושין ישנו מרוץ אשר זכה לשם מרוץ הסמכויות, לאור התפיסה בציבור כי לכל מקרה גירושים יש ערכאה משפטית אשר תטיב עימו יותר בהתחשב בנסיבות ובעמדת המתגרש.

 

עורך דין לענייני משפחה בעבור זוגות שלא נישאו ברבנות

בנוסף לכך, עורך דין לענייני משפחה מסייע רבות גם לזוגות אשר אינם יכולים להינשא ברבנות, מתוקף היותם נישאים לאדם אשר אינו יהודי ו/או כאשר מדובר בזוג להט"בי. תפקידו של עורך דין בהקשר זה הוא לנסח את כלל ההסכם אשר הזוג מתעתד להשית על עצמו, בעודו מנסח את עומק המחויבות שלהם, כמו גם עניינים פיננסיים שונים כמו כריתת הסכם ממון.

 

לסיכום – עורך דין לענייני משפחה כדמות משפטית הכרחית לחיי משפחה תקינים

כפי שניתן ללמוד מהכתוב לעיל, עורך דין פועל ומסייע בתוך חלל יקר מפז אשר נקרא התא המשפחתי, כאשר הוא נמצא בנקודות מפתח אקוטיות אשר נוגעות לדיני נפשות, שבעקבות החלטותיהן עלולים חיים להשתנות מן הקצה אל הקצה.

לפיכך, אילו הנכם מתעתדים להינשא בקרוב שלא כדרך הרבנות, או חלילה שמא הנכם נתונים ליחס עוין מצד קרובי משפחתכם או שנקלעתם לסכסוך על רקע צוואה של מנוח, מומלץ במידה רבה לפנות לעורך דין בכדי לנסות לפתור את הבעיה בהקדם האפשרי, וכדי שגורם חיצוני יוכל לסייע לכם לעבור את ההליך על הצד הטוב ביותר.