Search

עורך דין חדלות פירעון

בין אם בעקבות נזקי הקורונה אשר טלטלה את עולמנו הכלכלי, ובין אם בעקבות קשיים אשר רבים היו נתונים להם טרם לכן, בעולמם העסקי או הפרטי, הצורך ביציאה להליך חדלות פירעון זינק בתקופה האחרונה.

לאור זאת, מפתיע לראות עד כמה מעט יודעים בעלי העסקים או האנשים הפרטיים השונים אשר נזקקים להליך שכזה, אודות תפקידו של עורך דין חדלות פירעון, אשר ביכולתו לסייע ולהציל משק בית קורס. במאמר הקרוב נסקור את שלבי התהליך על כלל מרכיביו, וחשיבותם של עורכי הדין במהלכו.

 

מה זה חדלות פירעון?

חדלות פירעון היא שמו של תהליך אשר עוגן בחוק בשנת 2019, כתחליף עדכני ומודרני להליך פשיטת הרגל עתיק הימים שהונהג טרם לכן. חדלות פירעון היא למעשה מצב בו אדם ו/או בעל עסק, אינו מסוגל לעמוד עוד בהתחייבויותיו הכספיות וחובותיו הנוכחיים, וכי סך הוצאותיו על כלל נכסיו, גדול מסך הכנסותיו ורכושו על כלל עסקיו השונים. ההליכים הנלווים להכרזת חדלות פירעון הינם קשים, ולפיכך יש לעשות שימוש בצעד זה רק כאשר אין אף מוצא אחר להחזרת התשלום לאותם נושים.

הכרזה על הליך שכזה, הייתה בעבר נקראת פשיטת רגל או פירוק, בהתאם לאופי החייב (אדם פרטי אל מול חברה), בעקבות שינוי החוק והכרזה על הליך חדש, נהפך התהליך לקצר יותר ומסורבל פחות אך ככזה אשר עדיין טומן בחובו הגבלות ניכרות על החייב, או בשמו היותר מדויק – חדל הפירעון. תהליך זה עדיין נחשב סבוך ולא ברור לאזרח הפשוט, ולכן יש להשתמש בעורך דין חדלות פירעון הבקיא בתחום ויוכל לסייע.

 

מה כולל החוק לחדלות פירעון

תכלית החוק היא להסדיר באמצעות איזונים ובלמים בין החייב לנושים, את האופן האופטימלי במסגרתו יוכל החייב להחזיר את חובו לאור הגורמים אשר הובילו אותו לחדלות פירעון. תהליכים אלה הם לרוב ארוכים ולא נעימים למי מהצדדים. עורך דין לחדלות פירעון יכול לעזור לנושים או לחייב במידת הצורך. הגורמים לחדלות פירעון עלולים להיות מגוונים, וכאלה אשר אף איש אינו חסין מהם. גורמים כמו מצב רפואי קשה אשר פגע באחד מבעלי העסק ופגע ביכולתו לעבוד, התייקרות פתאומית של חומרי גלם אשר שימשו את בעל העסק, נטילת הלוואות אשר אינו יכול להחזיר ועוד.

לבסוף, החוק קובע כי לאחר שימסרו כלל הנתונים הפיננסיים אודות חדל הפירעון מנאמן אשר מונה לכך לבית המשפט, האחרון יבחן את המצב, ויגבש יחד עם אותו נאמן תכנית הבראה שלפיה יקבע האופן בו החוב יוחזר לנושים בצורה אשר מבטיחה לנושים את המירב מכספם בחזרה. זאת במקביל לנקיבת סכום אשר חדל הפירעון יכול לעמוד בו, סכום אשר מהרגע שישולם לנושים, יפטור את בעל החוב משארית חובו, ויקנה לו את האפשרות לפתוח דף חדש בחייו העסקיים ו/או הכלכליים.

 

מטרות החוק

מטרת העל של החוק, היא לזרז את היווצרותו של הסדר בין החייב לנושים בהקדם האפשרי, זאת במקביל למתן הזדמנות שנייה לחייב, באופן אשר אינו הורס את חייו הכלכליים לצמיתות. זאת מכיוון שחוק פשיטת הרגל אשר קדם לחדלות הפירעון, גרם לכך שרבים מן החייבים לא ראו טעם בניסיון להגדלת הכנסותיהם, כיוון שפשיטת הרגל שיעבדה כל סכום אשר יכניסו, וכתוצאה מכך הן הנושים והן החייב הפסידו. באמצעות החוק החדש, מתאפשר הן לנושים והן לחייב למקסם את המירב מהסיטואציה, באופן שמקדם את האינטרסים של שניהם.

 

מהן ההגבלות החלות על חדל פירעון?

בעלי עסקים אשר מוכרזים כחדלי פירעון, עומדים בפני הגבלות אשר דומות מאוד לאלו אשר היו מוטלות בעבר על פושטי רגל, כמו אז גם כעת, מטרת אותן הגבלות היא למנוע שימוש ציני בכלי ייחודי וסלחני זה, אשר היה עלול להתבצע כלאחר יד, במידה ולא היה גובה מחיר מהחייבים. בנוסף להבטחת החזר מירבי מהחוב לנושים, אשר נפגעו גם הם היות ולא יראו את מלוא כספם בחזרה.

ראשית, ההגבלות כוללות עיכוב יציאה מהארץ, אשר אומר כי במהלך תקופה הבראה החייב אינו רשאי לצאת מהארץ אלא אם קיבל לכך היתר מפורש בשל נסיבות עסקיות או משפחתיות. הסיבה לכך טמונה בחשש שמא יברח וישאיר את נושיו ללא כספם.

כמו כן, החייב יוכרז כלקוח מוגבל בבנק ישראל או בבנק בו הוא חבר, המשמעות של כך היא שאינו יוכל להשתמש בשיקים או לקבל מסגרת אשראי. בכך מבקש בנק ישראל למנוע פגיעה עקיפה בבעלי עסקים שונים אשר אינם מודעים להליכי החייב, ועלולים לקבל ממנו שיקים חסרי כיסוי.

זאת ועוד, כי בתקופת חדלות הפירעון אין אפשרות לעשות שימוש באשראי על ידי החייב כלל. כלומר, כלל כרטיסי האשראי של החייב ייחסמו והוא אינו רשאי להנפקת חדשים לאורך כלל תקופת ההבראה.

לבסוף, מהחייב תימנע האפשרות לפתוח או לקבל בעלות על עסק כל שהוא, ללא אישור נאמן ובית המשפט. לעתים ניתנת האפשרות להחזיק בעסק שכזה, שכן כך מתאפשר לחייב להחזיר את חובותיו לנושים באופן מהיר יותר.

 

חשיבות ההיעזרות בעורך דין חדלות פירעון / פשיטת רגל

כמובן שלאורך כלל השלבים הללו, החל מהכרזה ראשונית על חדלות פירעון, וסידור הנכסים באופן רלוונטי טרם לכן, לוקח חלק עורך דין אשר בקיא בתקנות החדשות ובשינויים הטמונים בהן. העסקתו של עורך דין  חדלות פירעון טוב חשובה כפליים בהליך שכזה, עקב העובדה כי ביכולתו לשכנע את בית המשפט להקל על החייב באמצעות המתקת הגזירות שנלוות לאורח חייו.

בנוסף לכך, במסגרת הליך שכזה, נדרש החייב להציג לאורך כל הדרך כי אכן פעל בתום לב, וכי עשה את המירב בכדי להשיב חלק גדול כפי יכולתו מחובותיו לנושיו. זאת כיוון שבמסגרת הליך חדלות הפירעון, מספיקה טעות אחת שנעשתה בתום לב בכדי שיעשה בה שימוש על ידי הנושים ובכדי שבית המשפט יחליט להחמיר במידה רבה את ההגבלות על אורח חייו של אותו חייב.

לפיכך, באמצעות היעזרות בעורך דין אשר הינו בעל ניסיון בסוגה משפטית כמו חדלות פירעון ו/או פשיטת רגל, יכול החייב להאיץ במידה רבה את תכנית ההבראה שלו ולהגיע בהקדם האפשרי לעצמאות כלכלית מבלי להיות חייב דבר לאיש.

 

הסכם נושים

כמו כן, עורך דין חדלות פירעון מסייע לעניין גם בעודו מייצג את החייב במסגרת הסכם נושים, אשר ביכולתו לבד לסיים את כלל הסאגה הקשה אליה נקלע.

הסכם נושים הוא הסכם אשר מתבצע בין החייב לנושים, אל ההסדר ניתן להגיע בכל רגע נתון, אפילו באופן עצמאי לחלוטין, אף על פי כי הדבר אינו מומלץ בשל הנחיתות הנסיבתית שנמצא בה החייב, כמו כן לאור העובדה כי לרוב הנושים נעזרים בעורך דין מטעמם.

לכן, בהסכם שכזה ישנה חשיבות מכרעת לבחירת עורך דין אשר בקיא בענייני פשיטת רגל / חדלות פירעון, שכן יכולתו להלך בין הטיפות וניסיונו בגישור בין 2 צדדים אשר ביניהם פעור חוב, יכולה להושיע אדם מהבור הכלכלי אליו נקלע ולאפשר לו לצאת לדרך חדשה. לפיכך, במידה ונדרשתם או נאלצתם לעבור תהליך כדוגמת חדלות פירעון, עליכם להיעזר בהקדם האפשרי בעורך דין אשר יאפשר לכם למצות את מירב זכויותיכם מההליך, זאת באמצעות יצירת הסדר אל מול בית המשפט ו/או הנושים אשר יטיל עליכם מעט מגבלות ככל הניתן.

 

לסיכום

הליך חדלות פירעון טומן בחובו הזדמנויות לחייב ולנושים כאחד, הזדמנויות אשר מאפשרות לכלל הגורמים בסיטואציה הלא נעימה, לסיימה בהקדם האפשרי וזאת באמצעות מימוש האינטרסים האישיים שלהם עד תום.

עם זאת, רק באמצעות סיוע משפטי צמוד לאורך כלל ההליך, יהי ניתן להגיע לכדי מימוש הליך חדלות הפירעון בצורה תקינה ובקלות יתרה. אי לכך ובהתאם לזאת, אילו נקלעתם לחדלות פירעון, יוטב לכם להיעזר בליוויו של איש מקצוע כדוגמת עורך דין חדלות פירעון בהקדם האפשרי, משום שמדובר בסיטואציה אשר על טעויות בה, משלמים ביוקר.