חיפוש

עורך דין חדלות פירעון ותפקידו במסגרת ההליך

הליך חדלות פירעון הגיח לעולמנו יחסית לאחרונה, כאשר לזכותו ניתן לנקוף אפשרויות רבות אשר מוקנות הן לנושים והן לחייב במעמד העמדתו של האחרון לדין בשל אי יכולתו לפרוע את חובותיו.

מרכיב מרכזי באותן אפשרויות הוא ניסוחו של הסכם הוגן ושוויוני יותר, בעוד שבניגוד לאשר היה נהוג טרם לכן במסגרת הליך פשיטת רגל, כעת החייב אינו משועבד לטובת הנושים ואינו נחנק תחת עומס הסנקציות אשר הושתו עליו, כאשר הקו המנחה אשר עובר כחוט השני לאורך ההליך הוא שככל שלחייב יהיה אופק לשאוף אליו, כך גובר הסיכוי להחזיר אחוז גבוה יותר מנכסיהם של הנושים.

מרכיב אינטגרלי מכלל הליך חדלות הפירעון, אשר נוגע הן לניסוח ההסכם כמו גם להבאה לידי כריתתו, הוא עורך דין חדלות פירעון, כגורם אשר יכול במידה רבה לקבוע את אופיו של ההסכם, ולאפשר לחייב ו/או לנושים להצליח להפיק ממנו את המרב. לפיכך, במאמר הקרוב נסקור ונרחיב אודות תפקידיו של עורך דין בהליך חדלות פירעון.

 

מה הוא מצב חדלות פירעון

כאשר אדם שרוי במצב של חדלות פירעון, הדבר אומר כי אותו אדם נמצא כעת במאזן הון שלילי בין כלל התחייבויותיו הכלכליות לכדי כלל ממונו.

כלומר, סך כלל ההון אשר הוא חייב לנושים השונים, גדול מסך כלל ההכנסות והנכסים אשר יש בידו, לרבות חסכונות והשקעות שונות. רוצה לומר, חדל פירעון הוא אדם אשר גם אילו רצה בכל מאודו להחזיר את כלל חובותיו השונים, לא היה עולה בידו לעשות זאת.

 

מדוע היה צורך ביצירת הליך חדש לנוכח קיומו של הליך פשיטת רגל

הגדרה זו נולדה בשנת 2019 כחידוש לתהליך ישן יותר אשר רבים מכירים כפשיטת רגל, כאשר הסיבה לחידוש ולצורך בהליך חדש, היא היותו של ההליך הקודם קשוח ומגביל מדי.

כלומר, פשיטת רגל למעשה מנעה מרבים להתאושש ולצאת לדרך חדשה, כאשר תחת כלל הסנקציות אשר הושתו עליהם, חייבים רבים העדיפו להימנע מעבודה קשה והשכר הגבוה יותר אשר נלווה לה, מתוך תפיסה כי אין להם באמת סיכוי להחזיר את כלל החוב אשר נדרש מהם מצד בית המשפט.

לפיכך, הליך חדלות פירעון הוא מקל יותר בהיבט הכובד אשר מונח על כתפיו של החייב, כאשר אף על פי שעדיין מושתות עליו חובות ועיצומים, הם מבוצעים באופן אשר מאפשר לו לפתוח דף חדש באמצעות הליך הדרגתי, ובהתאם למדרגות ששילם החייב עד כה.

 

הגבלות אשר חלות על חדלי פירעון

דומה אבל שונה

בהמשך לכך, אף על פי כי חוק חדלות פירעון משתנה בהתאם לאופן בו מנוסחת תכנית ההבראה וצו החוב אשר מונפק לחייב, הסנקציות אשר מושתות על החייב אינן שונות באופיין.

כלומר, כמו אז גם עכשיו ננקטים צעדים אשר תכליתם היא להצר את רגליהם של החייבים, בכדי למנוע שימוש ציני ותועלתני בצעד זה אשר נובע מאינטרס נקודתי. כמו כן, אותן הגבלות נקבעות בהתאם לחלקו היחסי של החייב, בכדי להעניק לו תמריץ חיובי להתקדם ולשלם את חובו בהקדם האפשרי.

 

צו אי יציאה מהארץ

במסגרת אותן הגבלות, על החייב מושת צו עיכוב יציאה מהארץ, אשר מונע ממנו את יציאת המדינה לכל מטרה, אלא אם כן מדובר בנסיבות משפחתיות חריגות ו/או נסיבות עסקיות, אשר באמצעותן יוכל לשלם את חלקו בחוב ולהקטינו, אך תהא הסיבה אשר תהא, יציאתו של חייב את הארץ מחויבת באישור מפורש מצד הנאמן אשר מונה על ידי, אשר יבחן ויענה לבקשה בהתאם לנימוקיה.

 

עיצומים כלכליים

כמו כן, חייב עומד בפני שורת עיצומים כלכליים, כאשר הינו מסומן על ידי בנק ישראל כלקוח מוגבל, צעד אשר מונע ממנו את היכולת לשלם באמצעות שיקים, לקבל מסגרת אשראי עסקית, להחזיק בכרטיסי אשראי כפועל יוצא מכך, וכמובן שמניעת הנפקת כרטיס אשראי חדש בעניינו.

 

מדוע קיימים עיצומים כלכליים

תכלית צעדים אלו היא להגביל את חייו האישיים כמו גם העסקיים של החייב, בכדי למנוע מצב שבו ניתן לחיות תחת מעטיה של פשיטת הרגל בנעימים, כמו גם למנוע פגיעה פוטנציאלית מצד החייב בעסקים ו/או אנשים אחרים, אשר אינו יכול להתחייב כלכלית לדבר לאור מצבו, בין אם התחייבות זו תעשה בזדון או בשוגג.

 

הליך חדלות פירעון כדיאלוג ארוך

כפי שניתן להבחין, הליך חדלות פירעון מכיל בתוכו מערכת יחסים הדוקה ורציפה עם בית המשפט ו/או הנאמן ו/או הנושים, כאשר לעצם המשא ומתן אשר מתרחש בין הצדדים, יכולת רבה להשפיע הן על אופיו וגווניו של הליך חדלות הפירעון, כמו גם האופן בו הסכם מוצא לפועל לאחר שנוסח כהלכה.

 

משמעות השימוש בעורך דין חדלות פירעון לאור טריותו של ההליך והטעות אשר נלווית לו

לכן, לשימוש בעורך דין ייעודי לחדלות פירעון משקל רב, לאור העובדה כי מדובר בגורם אשר בקיא בשלל חידודי ההליך, כמו גם המשמעות של כל צעד והשלכותיה העתידיות על כלל הגורמים המעורבים בהליך.

עובדה זו תופסת משמעות רבה לאור הרגל מגונה אשר הינו מנת חלקם של רבים, כאשר לאור רצון לחסוך עלויות במסגרת שכר הטרחה אשר נלווה לליווי של עורך דין במהלך ההליך, בוחרים להיעזר בשירותיו המשפטיים של עורך דין אשר אינו בקיא בהליך.

בהמשך לזאת, כפועל יוצא מכך חייבים רבים לא ממשים את כלל הזכויות שההליך מקנה להם, כאשר חוסר מימוש זה מתבטא ומתגלם ביתר שאת בניסוחו של הסכם חדלות פירעון אשר עלול להידמות להסכם פשיטת רגל מבחינת האופק וההזדמנות אשר הוא מציע לחייב.

 

תפקידיו של עורך דין לחדלות פירעון

כמו כן, עורך דין יכול לשמש במסגרת הליך חדלות פירעון במספר תפקידים כדלקמן:

  1. ניסוח הסכם נושים – ניהול משא ומתן עם הנושים בכדי להקטין את גזירות ההליך ודרישתם
  2. ייצוג בבית משפט – אל מול הנאמן ו/או הממונה על הליכי חדלות פירעון.
  3. שימוש כנאמן במסגרת הליך חדלות פירעון*
  4. ייצוג אל מול הוצאה לפועל – מניעת עיקולם של נכסים כאשר נעשית שלא כדין או לא בהתאם לאשר נוסח בהסכם

 

* ראוי לציין כי לא ניתן לשכור את שירותיו של עורך דין חדלות פירעון בכדי שישמש כנאמן מטעם החייב כמובן, ומדובר בעיסוקו ושימושו בתיקים אשר אין לו בהם ניגוד עניינים כלשהו, אך יש בכך בכדי להעיד על בקיאותו הרבה והבנתו של ההליך אשר הינו טרי וחדש יחסית.