חיפוש

עורך דין צבאי

הצבא מפורסם בשל היותו גוף נוקשה ובעל כללי משמעת ברורים ותקיפים, אשר חצייתם גוררת לרוב עונש אשר במדינה דמוקרטית בשל אופיו לרוב אינו מושט על אזרחים. עם זאת, בצבא ישנם בתי משפט צבאיים אשר מטרתם היא לאפשר לנתבעים ולמערכת שמעליהם כאחד, להגיע לכדי מיצוי מלא של ההליך המשפטי בו הם נמצאים בשם חתירה לאמת ולמימוש צדק.

עצם קונפליקט זה שבין מערכת אשר נוהגת על פי רוב בכללים אשר אינם דמוקרטים, לבין מערכת משפטית אשר במרכזה הזכות להליך משפטי תקין, אשר הינה זכות דמוקרטית ממעלה ראשונה, מציב קשיים ואתגרים בפני נאשמים ו/או נחקרים בעודם מובאים למשפט ו/או חקירה. קונפליקט אשר יכול להיפתר בקלות יתרה במידה ומערבים בו איש מקצוע אשר מכיר את נבכי הצבא ושיטותיו – עורך דין צבאי.

 

הגדרות ודקויות

בטרם נצלול אל תוך תפקידיו של עורך דין הצבאי ונחיצותו בהליך המשפטי הצבאי, חשוב להכיר ולהבחין בכמה הבדלים בין מערכת המשפט האזרחית למקבילתה הצבאית. הבדלים אשר מתבטאים כמעט בכל היבט ואופן אשר קשור להליך המשפט ולזכויות וחובותיו של הן בית המשפט, והן הנאשם.

 

מה הוא משפט צבאי?

משפט צבאי הוא ענף הכולל את כלל ההליכים המשפטיים אשר רלוונטיים לצבא כישות או למשרתים בו. בתוך הענף לרוב ישנה חלוקה גסה ל-2 סוגים של משפט צבאי:

1. משפט צבאי משמעתי
2. משפט צבאי פלילי – הראשון הינו משפט צבאי משמעתי, וסביר להניח שככל חייל גם אתם זכיתם לחוות ממנתו המרה בשלב כזה או אחר בשירותכם, הוא מתאפיין בעונשים משמעתיים קלים יחסית אשר לרוב מאופיינים בקנסות נמוכים יחסית (עד כ-1000 ש"ח על פי רוב), ולעתים נדירות לכדי עונש מאסר של מספר ימים או שבועות, ולכן אינו מצריך סיוע משפטי חיצוני. השני, ובעל ההשלכות החמורות יותר, הוא משפט צבאי פלילי, וככזה הוא מכיל בתוכו את כלל העבירות הפליליות שחיילי צה"ל מבצעים הן בתוך הצבא או הן במהלך חופשתם בבית. העונשים בו נגזרים באופן דומה למקבילו האזרחי, אך בקלות יתרה ממנו, והרשעה במסגרתו עלולה להכיל עונש מאסר בפועל לשנים ארוכות.

 

רישום פלילי והקלות היחסית בה ניתן

בניגוד למערכת האזרחית, בה בגזר הדין מוכנסים שיקולים כגון אופן שיקום הנאשם לאחר מכן, או השלכות גזר על הדין על המשך חייו. במשפט צבאי בראש מעיינו של השופט ישנם שיקולים אחרים, כגון הרתעה למען יראו ויראו. כתוצאה מכך, בצבא היד על הדק הרישום הפלילי קלה בהרבה.

אחת הסיבות לכך היא שצה"ל כצבא בנוי על משמעת והיא מהווה ערך עליון בו, לפיכך ניתן לראות מקרים רבים בהם הצבא מקפיד במידה רבה יותר, ודן את הנאשם לכף חובה בעודו שואף למצות עימו את הדין. כלומר, החייל אשר מורשע צפוי לעמוד בפני עונש מקסימלי או חריף בהרבה משהיה סופג נאשם מקביל במישור האזרחי. כמו כן יש לציין כי רישום פלילי נשאר בעינו למשך 17 שנים בטרם ניתן להסירו, והשלכותיו קשות ורחבות.

 

השלכות הרישום הפלילי

השלכותיו של רישום פלילי מלוות את החייל גם כשסיים את שירותו הצבאי. השלכות אלו באות לכדי ביטוי בקשיים שיוערמו בפני החייל לשעבר, בעודו מנסה להתקבל לעבודות אשר מצריכות תעודת יושר, בניסיון להוצאת רישיון נשק, בקבלת רישיון רפואה או עריכת דין, וכמו כן בהוצאת ויזה למדינות אשר מצריכות זאת כמו ארצות הברית. בשנת 2011 הוכנס תיקון לחוק אשר מאפשר מידה פחותה יותר של רישום פלילי, אך הוא מתבטא רק בקיצור משך הרישום, ולא בשינוי נגזרותיו.

 

תפקידו של עורך הדין הצבאי במהלך המשפט

לאחר שהבנו את גודל המעמד, והצורך לצלוח את החוויה הקשה שכרוכה בחקירה צבאית פלילית בהצלחה, יש לדון בתפקידו של בא כוחנו – עורך הדין הצבאי. עורך הדין הצבאי הינו עורך דין אזרחי אשר נשכר על ידי החייל בכדי שייצגו אל מול גורמי האכיפה הצבאיים – הפרקליטות הצבאית או מצח. עורך הדין רשאי לעתור כנגד החלטותיו של בית המשפט הצבאי, החלטות כגון הארכת מעצר, החלטה אשר בבסיסה בחינת התשתית הראייתית שנבנתה כנגד החייל, תשתית אשר אילו תימצא כחלשה דיו, יוכל החייל להשתחרר מהמעצר בו הוא מוחזק, לעתים אפילו עד תום ההליכים.

כמו כן, במקרים בהם מדובר בעדות חייל כנגד חייל, מקרים כמו תקיפה, הטרדה מינית, סחיטה באיומים וכן הלאה, יכול עורך הדין להתעמת ולמצוא חורים בגרסת אלו מן העדים, ובכך לשפוך אור נוסף על שקרה, ובכך לשנות לחלוטין את כיוון החקירה – החל מזיכוי ועד להרשעה.

 

חשיבותה של נוכחות עורך דין עוד בשלב החקירה

אף על פי כי עורך דין מסייע רבות בשלב המשפט עצמו, ישנה חשיבות מכרעת אף יותר להימצאו בשלב החקירה אשר קודם למשפט. במהלך חקירה זו, החוקרים, אשר הינם בעלי הכשרה ספציפית לדליית מידע מן נאשמים או נחקרים, אוספים כמות רבה של אינפורמציה אודות הנאשם. כמו כן, מיותר לציין כי הליך איסוף המידע הזה אינו נעשה תמיד באופן אשר משקף את האינטרסים של הנחקר ו/או הנאשם או באמצעים אשר הינם כשרים. בנוסף לכך, לעתים רבות נחקרים, אשר הינם חיילים צעירים בשנות ה-20 לחייהם, אינם מורגלים בדקויות החקירה ובמניפולציות אשר חוקר יכול להשית עליהם בעת חקירה.

בשל כך, נחקרים רבים מהווים טרף קל לחוקר מיומן אשר בקיא בדרכים שבאמצעותן ניתן להוליך אדם שולל, ולגרום לו למעוד בלשונו. לפיכך, לנוכחותו של עורך דין בשלב החקירה חשיבות מכרעת, כיוון שביכולתו למנוע מן הנאשם לפעול בניגוד לאינטרסים שלו, ולוודא כי הוא זוכה למיצוי מלא של זכויותיו המשפטיות. זכויות אשר אחת מהמרכזיות שבהן היא הזכות לשמור על שתיקה במקרה של חשש מהפללה עצמית.

זאת ועוד, כי לשלב החקירה ישנו משקל רב בשאלת הארכת המעצר, שכן במהלך החקירה מגובש תיק ראייתי אשר כולל את חוות הדעת של החוקרים בנוגע לשאלת היתכנות הגשת כתב האישום. נוכחות עורך דין בשלב הזה, אשר ביכולתה לא רק לצמצם את המידע הנמסר לחוקרים, אלא גם להוכיח כי נפל דופי באופן איסוף הראיות ולפסול אותן, עלולה לשנות באופן דרמטי את המשך ההליך המשפטי, בכך שתשכנע את השופט אשר ידון בתיק לאחר החקירה, כי אין טעם להמשך הליך משפטי, הן מחוסר אשמה או הן מחוסר ראיות.

 

לסיכום

אופן מימושו של ההליך למשפט תקין במסגרת הצבאית הינו שונה ונבדל ממקבילו האזרחי. בין אם שוני זה נובע מחומרת גזר הדין והשלכות ההרשעה, או שמא מאוכלוסיית הנחקרים אשר הינה צעירה משמעותית ממקבילתה האזרחית וכתוצאה מכך אינה מודעת תמיד לזכויותיה, נחקרים בצבא ניצבים בפני סיכונים ואתגרים גדולים בעודם נתבעים על ידי הצבא.

אל מול אותם סיכונים, אשר במידה ומתממשים מכילים בתוכם גם כתם אשר מעיב על חיי החייל גם כשנהפך לאזרח, חשוב לדעת להיעזר בכלים המתאימים בכדי למזער ולהתמודד עם סכנת ההרשעה בהיבט הטוב ביותר. ראשון במעלה מבין אותם כלים הוא היוועצות והיעזרות בעורך דין צבאי, אשר בשל ניסיונו הן כעורך דין והן אל מול גורמי הצבא, יכול באמצעות התערבות מוקדמת בצמתיה השונים של החקירה, להקל על אופן החקירה ולסיימה מבלי הרשעה או הליך פלילי כל שהוא.