Search

מה ההבדל בין פרופיל 21 לפרופיל 24?

צעירים שצפויים להתגייס בקרוב לשירות צבאי, מוצאים את עצמם לא פעם תוהים לגבי הפרופיל שלהם. מדריך זה יעסוק בהבדלים שבאים לידי ביטוי בפרופיל 21 ופרופיל 24, כדי להעלות את המודעות לנושא ולסייע למתגייסים הטריים להכיר במשמעויות של פרופילים אלה שנחשבים ל"מיוחדים".

 

פרופיל צבאי – ההגדרה

הצבא מציע למשרתיו תפקידים מסוגים שונים. כל תפקיד (במיוחד אם מדובר בתפקיד צבאי) מצרי יכולות פיזיות וחוסן נפשי. הצבא בוחר לבדוק את הכשירות הפיזית והנפשית של החיילים באמצעות פרופיל צבאי. מדובר בסיכום של המצב הרפואי של כל חייל שמאפשר להבין את ההתאמה שלו לשירות בתפקידים שקיימים בצה"ל. יש לפרופיל זה מטרה חשובה – לבדוק שכל חייל משובץ לתפקיד שתואם לכל היכולות שלו, כך שהוא יוכל לתרום מעצמו על הצד הטוב ביותר. הפרופיל אינו נקבע על ידי החיילים עצמם, אלא על ידי גורמים מוסמכים בצה"ל שמקבלים את המסמכים הרפואיים של כל חייל, לדוגמא:

  • בדיקות ראייה
  • בדיקות שתן
  • משקל, גובה ועוד

 

תכירו את פרופיל 21

בחרנו להציג תחילה הסבר מלא על פרופיל 21 שנחשב לפרופיל הנמוך ביותר. מי שקיבלו פרופיל שכזה, צריכים לדעת שהם נחשבים ללא כשירים לשרת בצה"ל מסיבה נפשית או רפואית (כל מקרה לגופו). ראוי לציין שיש חיילים שרוצים לתת מעצמם לצבא, כך שהם מגישים בקשה לשירות בהתנדבות. אם הבקשה תתקבל, החייל יכול להתגייס לצבא ולהיות מוגדר כבעל פרופיל 25. זהו פרופיל שניתן למתנדבים שמאפשר להם לקחת חלק באח מהתפקידים  הבאים:

  • דוברות ושירות
  • הוראה והדרכה
  • כוח אדם ומשאבי אנוש

 

תכירו את פרופיל 24

חיילים שקיבלו פרופיל 24 מוגדים כבעלי אי כשירות זמנית לשירות צבאי (בעקבות מחלה כלשהי או פציעה). יש מקרים מסוימים שבהם הפרופיל ניתן לחיילים בזמן שהם משרתים. כך שחייל שיש לו פרופיל 97 לצורך העניין, עשוי להיפצע במהלך השירות ולקבל פרופיל 24. שימו לב, ניתן לערער עליו תוך הצגת תוצאות בדיקות רפואיות שמעידות על שיפור במצב הרפואי של החייל.

 

ההבדלים בין הפרופילים

כעת ניתן להציג את ההבדלים שבאים לידי ביטוי בין פרופיל 21 לפרופיל 24. כידוע, פרופיל 21 אינו מאפשר שירות בצה"ל לצמיתות. חייל שקיבל את הפרופיל הזה יכול להגיש בקשה מיוחדת להתנדבות בלבד. פרופיל 24 מעיד על אי כשירות זמנית. כלומר, אין מדובר בהחלטה לצמיתות. שכן, ניתן לשנות את הפרופיל בהמשך, במידה ויתגלה שחל שיפור במצבו הרפואי של החייל.

 

השורה התחתונה

עד כאן המדריך שהציג בפניכם את ההבדלים שבאים לידי ביטוי בין הפרופילים 21 ל – 24. בשלב זה ברור לכם שמדובר ב – 2 פרופילים שונים לחלוטין. שכן, אחד ניתן לצמיתות והשני ניתן באופן זמני, כך שניתן לבדוק אם חל שינוי במצבו של החייל, כדי להעלות את הפרופיל בעת הצורך.

להתגייס לשירות צבאי

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא