חיפוש

עורך דין לשון הרע

כיום אנו חיים בעולם בו כל אדם יכול בכל רגע נתון, להפיץ את מחשבותיו או תפיסת עולמו בקרב מאות ואף אלפי אנשים ובאופן חינמי. אף על פי כי על פניו, יכולת זו נשמעת חיובית ואשר ביכולתה להפיץ ידע ותוכן חיוני רב לכל אשר חפץ בו, לעתים תכופות בשל טבענו האנושי, נעשה ביכולת זו שימוש שלילי, אשר מתבטא בהפצת עובדות כזב אשר פוגעות באדם או קבוצה והינן חסרות שחר.

זאת ועוד, כי כעת באמצעות פלטפורמות חברתיות אלו, כל אשר אדם יאמר או יבטא, עלול להיצרב בזיכרון הציבורי לדיראון עולם, היות והארכיון לעולם לא שוכח. לפיכך, לא מפתיע לראות זינוק חסר תקדים בתביעות על בסיס לשון הרע לאחרונה, בין אם תביעות אלו מופנות על ידי או כנגד אנשי ציבור, או בין אם אדם לחברו. לכן, במאמר הקרוב נעסוק בדקויות עולם זה, אשר נדמה כי לבש לאחרונה צורה אשר מזכירה קרב אגרוף פומבי, ובדו קרב שכזה חשוב במיוחד לבחור מתאגרף טוב, או בשפה פחות ציורית – עורך דין לענייני לשון הרע.

 

מה היא פגיעה על בסיס לשון הרע?

לשאלה הזו תשובות שונות בהתאם להיכן תישאל על פני כדור הארץ. בישראל, חוק איסור לשון הרע – 1965, קובע כי קיים איסור לפגוע בכבודו ושמו הטוב של אדם, באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים אשר עלולים להשפילו ולבזותו. מוסיף החוק וקובע כי במידה ונפגע אדם מפרסומים שכאלו, מדובר בעוולה אשר עלולה להתגבש לכדי עבירה פלילית אשר דינה שנת מאסר, ובמקרים קלים יותר תגרור פיצויים כספיים והתנצלות פומבית, לרוב באמצעות אותה פלטפורמה אשר בה נעשתה הפגיעה.

זאת ועוד, כי פגיעה על בסיס לשון הרע מוגדרת כזו אשר כוללת פרסום ידיעה אשר מטרתה היא להשפיל אדם או קבוצה, באמצעות הסתת ציבור כנגדו, תוך כדי הפיכתו למושא ללעג ולבוז, כמו כן כאשר מבזים אדם בשל גזעו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית, משלח ידו ועוד. כמו כן, גם הפצת ידיעה שקרית אודות אדם, מאותם מניעים שצוינו לעיל, עלולה להיחשב כפגיעה על בסיס לשון הרע.

עם זאת, החוק קובע גם כי פרסום אמת שיש בה עניין ציבורי מוגנת בפני תביעה על בסיס לשון הרע, אך כאן חשוב לחדד את המונח אמת, היות ודעה אינה מוגדרת כאמת מוחלטת, בניגוד לעובדה אשר עליה אין עוררין. כל אותן התפלפלויות וחידודי לשון, הופכים את עולם לשון הרע ותביעות הדיבה, לכזה אשר ישנה חשיבות מכרעת וגדולה להיעזרות בעורך דין אשר בקיא בעולם שכזה מתוקף עיסוקו, היות ומדובר בעולם מאוד אמורפי ומופשט, אשר הוכחת הנזק בו אינה מוחשית וקלה להוכחה.

 

עורכי דין לשון הרע

ניתן לחלק את עולם עורכי הדין לתביעות על בסיס לשון הרע ו/או תביעת דיבה ל- 2. הסוג הראשון, אשר מרבית התביעות במאה ה21 עוסקות בו, הוא עורכי דין ללשון הרע על רקע פגיעה אינטרנטית. כלומר, עורכי דין אשר מתמחים בדיני פגיעה באמצעות פרסומים כוזבים ו/או פוגעניים ברשתות חברתיות או באמצעות כלים וירטואליים.

הסוג השני, אשר הינו עתיק יומין וקיים עוד מימי קדם, הוא פגיעה על בסיס לשון הרע אשר נעשתה בעולם המוחשי, במסגרת העבודה, עיתונות מודפסת ועוד. ההבדלים בין סוגים אלו הינם קריטיים, שכן לכל זירה יש מאפיינים שונים אשר קובעים האם וכיצד נעשתה פגיעה על בסיס לשון הרע. כלומר, האופן בו נאמד הנזק, או נקבע האם בכלל קיים נזק, משתנה דרמטית בהתאם למרחב בו נעשתה הפגיעה.

 

חופש ביטוי אל מול לשון הרע

כמו מגוון זכויות אדם נוספות, הזכות לשם טוב נמצאת בקונפליקט מתמיד עם הזכות להתבטא בצורה חופשית. קונפליקט זה לא נעלם מעינו של בית המשפט העליון, אשר התייחס לסוגייה בבג"צ  שהוגש בשנת 1987, במהלכו נקבע כי "אין הגשמה עצמית, בלי חופש ביטוי".

כמו כן, כי חובה עלינו כחברה לאפשר לאנשים להתבטא בצורה חופשית, גם או אולי בעיקר כאשר איננו שמחים למשמע אוזנינו. לכן, חוק "לשון הרע" נועד לשים חוצץ בין 2 זכויות אלו בעודו קובע כי הגשת תביעה תהא תלויה בהינתן 2 תנאים – פרסום, ותוכן אשר נחשב כלשון רע.

 

עילות לתביעה

תוכן

פגיעה על בסיס לשון הרע כפי שצוין לעיל, היא ביטוי אשר די בו בכדי לפגוע בשמו הטוב של אדם, כלומר ביטוי שעלול להשפיל ולבזות אדם. בית המשפט העליון אף דן בסוגיה מה מוגדר כידיעה אשר עלולה לפגוע באדם, היות ומדובר בראייה סובייקטיבית, לפיכך נקבע כי יש להתבונן בפרסום מנקודת מבט התובע, כמדד לשאלה האם מדובר בביטוי אשר פוגע בשמו הטוב בפני הזולת.

 

הפצה

לגבי עניין הפרסום, הגדרת המונח היא הפצת הידיעה באופן אשר יגיע לאדם נוסף. במידה ומדובר בפרסום בעל פה, קיים צורך להוכיח כי אכן נאמר הביטוי בפועל לאדם נוסף, משימה שאינה פשוטה בהינתן והנמען אינו מחובבי התובע.

לגבי הוכחות בכתב, כאן העניין נהיה פשוט בהרבה, שכן די בהוכחת קיומו של פוסט בפייסבוק או ציוץ בטוויטר (גם אם נמחק), בכדי לראות שהייתה כוונה להפיץ את המידע לאנשים נוספים. עובדה זו היא שגרמה במידה רבה לשכיחותן הגדולה של תביעות על בסיס לשון הרע.

 

עילות להגנה בפני תביעת לשון הרע

המחוקק קבע 3 סעיפים אשר אילו מפרסם הידיעה עומד בהן, הינו פתור מתביעה על בסיס לשון הרע. אותם סעיפים או בשמם המשפטי – מערכות הגנה, עוסקים בחופש הביטוי, נכונות האמרה, ופרסום בתום לב.

 

חופש הביטוי

מערכת הגנה זו מאפשרת למפרסם לטעון כי אף על פי שייתכן ונגרם נזק לאדם אשר במרכז הידיעה, כדוגמת סרט אשר זה עתה התפרסם וזכה לקיתונות של אש מצד מבקריו, חופש הביטוי של אותם מבקרים גובר על זכותו לשם טוב.

כלומר, כאשר הביעו המבקרים דעה עניינית לגבי תוכן הדברים, ולא לגבי האישיות שפרסמה אותם, הם למעשה בחרו לממש את זכותם להתבטא בחופשיות ולכן אין מדובר בעבירת דיבה, גם אם פגעה ברגשותיו של אדם.

 

נכונות האמרה

מדובר בעניין אשר אינו פשוט להוכחה, כיוון שבכדי שיתקבל על ידי בית המשפט, קיים צורך להוכיח כי תוכן הפרסום הינו אמת אובייקטיבית, בנוסף לכך כי קיים עניין ציבורי של ממש, והפרסום חשוב למען הציבור ייחשף אליו.

דוגמה לכך ניתן לראות במקרים בהם מואשמים אנשי ציבור בהטרדות מיניות, במידה ואין בסיס לדברים והנאשם מזוכה, הוא רשאי לתבוע דיבה את אלו אשר העלילו עליו מלכתחילה היות ופגעו בשמו לשווא. לעומת זאת, אילו יוגדר כאשם, היות ואף על פי כי הפרסום גרם לו נזק ציבורי, יש בו אמת עובדתית ואינטרס ציבורי להיחשף אליו, לפיכך אין מדובר בעבירה.

 

תום לב

מרבית תביעות לשון הרע (מנקודת מבט הגנתית) עוסקות במערכת הגנה זו, אשר בבסיסה 12 סיטואציות משפטיות אשר המשותף להן היא הקביעה כי קיימת עדיפות לחופש הביטוי על פני הזכות לשם טוב.

כלומר, אילו המפרסם באמת ובתמים האמין באותו פרסום, כי חשב שמקיים את סעיף נכונות האמירה, ישנן השלכות לכך כדוגמת נסיבות מקלות ועד כדי ביטול התביעה. כמו כן, הוכחה כי הנאשם ידע שהאמירה שקרית בעת פרסומה, שוללות טיעון זה מכל פנים.

 

לסיכום

המדיה החברתית קירבה בנינו והפכה את מלאכת התקשורת לקלה במיוחד, קלות זו מתבטאת גם באופן בו ניתן כעת להשמיע דעות בפני קהל גדול יותר, במהירות גדולה יותר. לאור זאת, קיימת חשיבות רבה להבנת החוק על כלל מרכיביו הפליליים, בכדי שתוכלו לממש את זכותכם בצורה טובה יותר אילו תזדקקו לכך, וכדי שתוכלו להימנע מביצוע עבירה שכזו, גם אם לא נעשתה במזיד.

זאת ועוד, כי בעולם שכזה, אשר כולו סובב סביב פרשנות המילה, והסתכלות סובייקטיבית ואישית אודות הדברים, ישנו תפקיד ראשון במעלה לנוכחות עורך דין אשר בקיא בתחום לשון הרע בכלל, ובתביעת לשון הרע הספציפית שלכם בפרט. זאת כדי שתוכלו למצות את הדין עם אלו אשר ביקשו לפגוע בכבודכם, או לחליפין להוכיח שאין בטענות התביעה שום שחר. לכן, רצוי לאדם להימנע מסכסוכים שכאלה, אך משנקלע אליהם שידע להגן כראוי על כבודו ושמו, כיוון שבסוף – חיים ומוות ביד הלשון.