Search

עושים לך שקט בהליך המשפטי

"ברור שכל מעשה חוקי הריהו מבחינת מה מעשה צדק..החוקים מצהירים את הצהרותיהם על כל עניין ועניין, כשפניהם אל טובתם הכללית של כלל האזרחים..עד שמבחינה מסוימת קוראים אנו לאותן הפעולות 'צודקות' שיש בהן כדי ליצור ולקיים לחברה המדינית את האושר ומרכיביו" ~ אריסטו, אתיקה

חדשים באתר

חלק מהמידע באתר זה מבוסס על המגזין המשפטי מרטינדייל.

מה אומר הבסיס של חוק לשון הרע  

מה אומר הבסיס של חוק לשון הרע  

חופש הביטוי הוא זכות בסיסית במדינה דמוקרטית, אך הוא אינו בלתי מוגבל. חוקי לשון הרע נועדו לאזן בין זכות זו לבין הצורך להגן על שמם הטוב של אנשים וארגונים מפני דיבה והשמצות כוזבות. הבסיס החוקי לתביעות לשון הרע מגדיר את הגבולות המותרים לחופש הביטוי, ומתווה את התנאים לפיהם כשאלה יקרו ניתן יהיה להגיש תביעה משפטית. להבנת החוק החשוב הזה יש השלכות ניכרות על חיינו כפרטים וכחברה.   הגדרת לשון הרע חוק לשון הרע מגדיר לשון הרע כפרסום לא חוקי של דברי גנאי, עלבון או הוצאת דיבה על אדם, שיש בהם כדי לבזות אותו בעיני הבריות או לפגוע במעמדו, במשרתו או במקצועו. פרסום כזה יכול להיות בעל פה, בכתב, בתמונה או בכל אמצעי תקשורת אחר.   יסודות התביעה על מנת שתביעת לשון הרע תתקבל, על התובע להוכיח כמה יסודות מרכזיים: הפרסום היה שקרי ולא נכון, היה בפרסום משום לשון הרע כלפי התובע, הפרסום בוצע ברשלנות או בכוונת זדון ולא בתום לב, הפרסום גרם נזק ממשי לתובע, כלכלי או לשמו הטוב. תוכלו להבין את כל

קרא עוד »

עורכי הדין המומלצים שלנו