Search

ממי מקבלים פיצויים בעקבות חרדה וטראומה במלחמה

קשה לדעת מהו המספר המדויק של המשרתים בצבא ובשירות הביטחון שחוו חרדה וטראומה במלחמה הנוכחית. ניתן לומר בוודאות שמדובר במספר עצום ורב. מדריך זה עולה לרשת, כדי להעלות את המודעות לקשיים נפשיים שעולים בקרב המשרתים, במטרה להציג את הפיצויים שניתן לקבל. הישארו כאן ותגלו מיהו הגוף שיעניק לכם את הפיצויים ומה עליכם לעשות כדי לקבל אותם בהקדם.

 

תאבחנו את עצמכם – האם אתם סובלים מחרדה או טראומה?

חשוב להציג תחילה את הזכאים להגשת תביעה בעקבות טראומה וחרדה, רגע לפני שנציג בפניכם את הגוף שמעניק את הפיצויים. נציין שמדובר באנשי כוחות הביטחון וחיילים. תחת קטגוריות אלה נכנסים האנשים הבאים:

  • חיילים בסדיר
  • חיילי מילואים
  • חיילים בקבע
  • אנשי שב"כ ומוסד
  • עובדים בשירות בתי הסוהר ועוד

 

משרד הביטחון – הגוף שמעניק את הפיצויים לנפגעים

בשלב זה אפשר לציין שמשרד הביטחון הוא הגוף שמקבל את התביעות של מי שחוו חרדה וטראומה בעקבות המלחמה. חשוב להדגיש הגשת התביעה שתוביל לקבלת הפיצויים מצריכה הסתייעות מצד עורך דין משרד הביטחון אלמגור  שמכיר את ההליך מקרוב. נדגיש שחשוב לפנות לעורך דין מומלץ בתחום, משום שזה בקיא בחוק הנכים ובשלבי התביעה שמצריכים הכנה מראש.

 

תכירו את שלבי הגשת התביעה

מי שחוו חרדה וטראומה בעקבות המלחמה ורוצים לבדוק את הזכאות לקבלת פיצויים, צריכים ליישם את 3 השלבים הבאים:

  • איסוף מסמכים והגשת טופס התביעה
  • הגשת התביעה לאגף השיקום
  • הגעה לוועדה רפואית

בשורות הבאות יוצגו בפניכם השלבים הללו בהרחבה, כדי שתוכלו להכיר בהם מקרוב ולהכין את עצמכם לקראת ההליך.

 

השלב הראשון: איסוף מסמכים והגשת טופס התביעה

כידוע, אי אפשר לקבל פיצויים סתם כך. יש צורך לאסוף תחילה מסמכים רפואיים רלוונטיים שמעידים על כך שהתובע סובל מטראומה שנובעת כתוצאה ישירה מהשירות שהתקיים במהלך הלחימה. רק לאחר שייאספו כל המסמכים, יהיה צורך במילוי טופס תביעה שיוגש למשרד הביטחון בהמשך.

 

השלב השני: הגשת התביעה לאגף השיקום

בשלב זה יש למסור את כל המסמכים והטפסים שמולאו לאגף השיקום של משרד הביטחון. אלה יגיעו ישירות לידיו של קצין התגמולים שיעיין בפרטים באופן מעמיק, כדי לבדוק את הזכאות של התובע לקבלת פיצויים. על הקצין לבדוק שהתביעה עומדת בקריטריונים שקבועים בחוק, תוך בירור אודות הקשר בין החרדה והטראומה למלחמה.

 

השלב השלישי: הגעה לוועדה רפואית

בשלב זה התובע צפוי לקבל זימון לוועדה רפואית שבה ינכחו רופאים שתחום ההתמחות שלהם רלוונטי לחרדות וטראומה. חשוב להגיע בליווי עורך הדין לוועדה זו, משום שזה ינחה את התובע ויציג בפניו את ההליך. יש להכין מראש את המסמכים הרפואיים, דו"חות טיפולים נפשיים והמלצות מרופאים טרם ההגעה לוועדה. שכן, התובע יצטרך להציג בפני הרופאים את כל המסמכים שיאפשרו לחברי הועדה להכיר במצב הרפואי במלואו. בסמכותה של הוועדה הרפואית לקבוע את דרגת הנכות של התובע ולהחליט מהם אחוזי הנכות שתואמים למצבו הנפשי. ראוי לציין שישנם מקרים שבהם התובעים מקבלים אחוזי נכות שלא תואמים לדעתם למצבם הנפשי. במצב שכזה, ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה (תוך 45 יום מקבלת ההודעה).

 

השורה התחתונה – זה הזמן להגיש תביעה

משרד הביטחון הוא הגוף שמעניק את הפיצויים לאנשי כוחות הביטחון וחיילים שחוו חרדה וטראומה במהלך המלחמה. מי שעונים על הקריטריונים שהוצגו בתחילת המדריך, יכולים לפנות כבר עכשיו לעורך דין שבקיא בתחום, כדי לקבל ליווי מקצועי שיאפשר להגיש את התביעה ולקבל בסופו של דבר את הפיצויים.

חרדה וטראומה במלחמה

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא