Search

תאונת דרכים בצבא – מה העונשים

תאונות דרכים אינן פוסחות גם על צבא ההגנה לישראל, כאשר באחרון מתבצעות תאונות קלות (ולעתים גם חמורות) לעתים תכופות ובתדירות גבוהה, הסיבה לכך היא היותו של אותו צבא מורכב מאוכלוסייה אשר נטולה תחת משימות מסביב לשעון ובשעות אשר מרבית הנהגים אינם מורגלים לנסוע בהם, כמו גם היותם של מרבית הנהגים אנשים צעירים אשר טרם צברו ניסיון רב על הכביש. בנוסף לכך, בעוד שבניגוד לאשר נעשה במישור האזרחי, כאשר לתאונת דרכים בצבא עלול להתלוות ענישה כלכלית, כלומר פיצוי הצד הנפגע, או במקרים בהם נעשתה עבירה פלילית או כשיש קורבנות בנפש – גם עונש מאסר בפועל, עבירות בצבא זוכות להתייחסות שונה בנוגע לשאלת האשמה, כמו גם אופן הענישה אשר מושת על הנפשות הפועלות.

 

אשמה בגין תאונת דרכים בצבא אינה מנת חלקו של הנהג בלבד

בניגוד לאשר נעשה באזרחות, בה הנהג הוא האחראי הבלעדי על אשר נעשה ברכב, כאשר חובתו היא לוודא כי כולם מצייתים לכללי הבטיחות כמו גם כי הינו ערני ומסוגל לבצע את הנסיעה אשר הוא מתעתד לעשות, בצבא יש גורם אחר אשר נקרא "מפקד נסיעה", אשר הינו מפקד מוסמך אשר עבר תכנים מקצועיים בכדי לשמש ככזה, אשר עליו מושתת החובה והאחריות לתקינות הנסיעה.

כלומר, תפקידו של מפקד הנסיעה הוא למעשה לוודא את הנהג, כמו גם את שאר יושבי הרכב, בעודו מפקח כי הנהיגה, כמו כל תהליך הנסיעה עצמו, מתרחש לאשורו, בעוד שאין אף חריגה מפקודות הבטיחות אשר מחויבים בהם נהגים.

 

מפקד הנסיעה כגורם פעיל בנסיעה עצמה

כלומר, מפקד נסיעה אחראי גם על היבטים תפעוליים בנהיגה עצמה, כאשר נעשית נהיגה בכלי רכב אשר אינו פרטי, כפי שקורה בצבא לעתים תכופות, מפקד הנסיעה אחראי גם על הכוונת הנהג לאחור, כמו גם על פיקוח כללי לאורך כל הדרך.

לדוגמה, לאחרונה דווח על מפקד נסיעה אשר ליווה נסיעה בזמן שנהג הרכב נהג בעודו עושה שימוש בטלפון, אשר כתוצאה מכך נפגעה ערנותו וכתוצאה מכך הרכב התדרדר לתוך תעלה.

לאחר מכן במהלך המשפט ותחקיר האוחר לאירוע, הוגדר מפקד הנסיעה כבעל אחריות ישירה לתאונה, שכן הוא חטא למילוי תפקידו, כאשר לא שם לב לחוסר הערנות של הנהג שלצידו, או שנכשל בלהעיר לו.

 

אופי הענישה בעקבות תאונת דרכים בצבא

ככל הנוגע לעונשים כחלק מן המשפט הצבאי, יש להפריד בין ענישה משמעתית לענישה פלילית, שכן האחרונה מצריכה מן הנאשם להצטייד בסיוע משפטי מצד עורך דין, כמו גם עלולה להשית עליו עונש מאסר ממושך בדומה למקבילתה האזרחית.

 

מיעוט תאונות קטלניות לאור המשמעת

לעומת זאת, היות ונהגים בצבא אינם נוטים לנהוג תחת השפעת סמים ו/או בגילופין, כמו גם התקנת מערכות עזר אלקטרוניות אשר תכליתן לוודא כי לא נעשות עבירות תנועה חמורות, שכיחותן של תאונות דרכים קטלניות אשר מקורן ברשלנות או נהיגה עבריינית בצבא קטן מאוד עד לא קיים לעומת אשר נעשה באזרחות.

מנגד, בצבא ישנה תרבות ענישה מפותחת אודות נזקים כלכליים אשר נגרמים לרכבים, כאשר רכב נשרט, נפגע, או כאשר רכב צבאי מסב נזק לרכב אזרחי.

בהינתן מקרה שכזה, בו נגרם נזק לרכוש צה"ל או כאשר נגרם נזק על ידי רכוש צה"ל, כלל הגורמים המעורבים יזומנו לתחקיר אודות האירוע בו לאחר שתתברר מידת האשמה היחסית של כל אחד מהם, אשר נגזרת כתוצאה מתפקידו, דרגתו, מיקומו באירוע וכדומה, יקבע העונש אשר יושת עליו.

 

זהות העונש אשר נלווה לתאונת דרכים בצבא

בהמשך לכך, אופיים של אותם עונשים משתנה במידה רבה וניתן למנות 3 סוגי ענישה נפוצים, אשר הינם כדלקמן:

  1. קנס כספי
  2. ריתוק
  3. עונש מאסר בפועל

 

קנס כספי

הראשון הינו הפשוט ביותר, ומדובר בניכוי כספי ממשכורת החייל כצעד משמעתי אשר נועד להרתיע, ולא לממן את הנזק אשר נגרם. הקנסות משתנים וההוראה נכון לכתיבת שורות אלו היא שיש לנכות עד כ- 33% ממשכורת חייל סדיר בחודש אחד, כאשר ניתן לפרוס את הקנס למספר חודשים.

 

ריתוק לבסיס ועונש מאסר בפועל

בנוסף לכך, עונשי הריתוק, בין אם נעשה בין כותלי הבסיס ובין אם נעשה במתקן מאסר צבאי, נגזרים ממידת האשמה של החייל באירוע, הישנות של מקרים שכאלו בעבר, כמו גם הצורך אשר עולה ממנו לתפקוד שגרתי בבסיס.

כמו כן, גם אם מושת על חייל עונש מאסר בפועל בבית כלא צבאי, לרוב מדובר במספר ימים בודדים עד לכדי שבועיים, שכן בכדי לגזור עונש מאסר בפועל משמעותי יותר קיים צורך לשפוט את החייל על ידי ערכאה משפטית רמת דרג בהיבטי הצבא, אשר לרוב אינה מקדשיה את זמנה לעניינים פעוטים שכאלה.

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא