חיפוש

האם עורך דין צבאי יכול לעזור בפטור משירות

כחלק מהיותו של צה"ל צבא העם, ככזה אשר מגייס את כולם באבחה חדה ומבלי להתייחס לחלוטין לדקויות אשר קיימות אצל הפרט והאינדיבידואל אשר אינו מותאם למסגרת צבאית, עולים קשיים רבים בשירותם הצבאים של רבים, אשר לעתים מדיחים אותם לכדי עמידה בפני דין צבאי.

במסגרת אותו דין, אשר לעתים נכרך בעניינו חייל בשל עריקות ו/או נפקדות, קיימת חשיבות רבה לשימוש בסיועו של עורך דין צבאי, כגורם אשר בקיא במערכת המשפט הצבאית הייחודית, כמו גם כיצד לנהוג בה ולהשיג את המירב בעניינה, עד כדי שחרור חייל מהמערכת באמצעות פטור. לפיכך, במאמר הקרוב נדון בהרחבה בהיבטי ההליך אשר כרוך בשחרור חייל באמצעות עורך דין, כמו גם מושגים חשובים לסוגיה.

 

פטור משירות צבאי – כתלות בקיומם של תנאי החרגה מגזריים

ישנם כמה סעיפים ותקנות אשר קיום מלא או חלקי שלהן מאפשר לחייל לקבל שחרור משירות צבאי בהסכמת המדינה, כחלק מאותם סעיפים ניתן למנות היבטים שונים באורח חייו של החייל, נתונים אשר אינם ניתנים לשליטתו, אך משהוא מודע לקיומם – הוא יכול להיעזר בהם בכדי להשיג את הפטור המיוחל.

כמו כן, כאשר עושה החייל שימוש בסיוע משפטי מצד עורך דין צבאי, האחרון מסייע לו בהגשת הקובלנות המתאימות והרלוונטיות, אשר הינן סמויות מן העין של אדם פשוט מהיישוב, ובכך מאפשר לו להגיע לתוצאה אשר אילולא הוא אינה הייתה עולה בידו של החייל.

 

סוגי הפטורים השונים שבגינם ניתן להשתחרר משירות צבאי

ישנם 5 אפיקי שחרור מרכזיים אשר במסגרתם משתחררים מרבית החיילים ו/או מועמדים לשירות בטחוני משירות צבאי, והינם כדלקמן:

  1. פטור על רקע מצב משפחתי
  2. פטור על רקע דתי
  3. פטור על רקע רפואי
  4. פטור לעולים חדשים
  5. פטור על רקע אי התאמה

 

פטור על רקע מצב משפחתי

פטור זה מוענק על רקע היותה של חיילת עתידה להינשא בקרוב ו/או כאשר היא בשלבי הריון. לעתים קיים צורך להציג תעודת נישואין כסימוכין לעצם הנישואין. או להיעזר בשירותי עורך דין אשר יכול להעיד כי הנערה עתידה להינשא גם אם טרם עשתה זאת, גם אין בידה תעודה.

בנוסף לכך, כאשר מגיע חייל/ת מרקע כלכלי קשה אשר במסגרתו מתגוררים בביתו/ה מספר רב של נפשות אשר זקוקים לסיועו הכלכלי השוטף ו/או לנוכחותו בבית בשל לקות או נכות, ניתן לקבל בשל כך גם כן פטור משירות צבאי על רקע מצב משפחתי.

 

פטור על רקע דתי

הנושא נידון רבות ומהווה סלע המחלוקת בין גורמים צבאיים לבין אוכלוסיות דתיות כאשר מדובר לרוב בבנות דתיות או בבנים חרדים.

לרוב בכדי לקבל שחרור מטעמים דתיים, על החייל להגיש תצהיר חתום על ידי רב ו/או מוסד דתי בר סמכא אשר מעיד כי המשפחה מקיימת אורח חיים אשר אינו עולה בקנה אחד עם אשר נעשה במסגרת הצבא, כמו גם כוונת החייל ללמוד בעתיד במוסד לימודים דתי, ולכן השירות הצבאי מהווה פגיעה ישירה ומשמעותית בעתידו.

 

פטור על רקע רפואי

פטור על רקע רפואי נקבע בהתאם לקביעת ועדה רפואית אשר בודקת ובוחנת את מצבו הרפואי של החייל. עם זאת, ישנו מקום רב לשיקול דעת ולהטלת ערר אשר נלווה לו המוטיבציה או היכולת של החייל לתפקד כמו גם התפקיד אליו הוא מיועד בעקבות המצב הרפואי עליו הוא מלין. לכן, בתוך כלל המשתנים הללו לנוכחות עורך דין צבאי חשיבות רבה כגורם אשר מודע לקו פרשת המים שבעקבותיו עלול חייל לקבל פטור בגין שירות.

 

פטור עבור עולים חדשים

במידה ועולה חדש עולה לישראל, ישנן תקנות ייחודיות לעניינו אשר יקבעו האם הוא פטור משירות צבאי. מבין התנאים אשר יבדקו יהיה מצבו המשפחתי, כלומר האם הוא נשוי ו/או עם ילד, כאשר במידה והינו הורה הוא פטור משירות.

כמו כן, במידה והוא ו/או היא רווקים ללא ילדים, הם יצטרכו להגיש בקשה פרטנית אשר מגוללת מדוע הם מבקשים להשתחרר משירות. בקשה אשר לניסוחה על ידי עורך דין ולהגשתה בליוויו, חשיבות קרדינלית לאופן בו תבחן וכפועל יוצא גם לסבירות שתאושר.

 

פטור על רקע אי התאמה

כאשר חייל אינו מצליח להיקלט במערכת כהלכה ואינו משתלב בשלל היבטיה השונים, כמו גם כאשר ננקט כנגדו הליך פלילי מסוים אשר בהיבטי עלות תועלת אינו משתלם יותר לצבא להחזיק בו, כמו גם כאשר לצבא אין כיצד להשתמש בו לטובתו, עלול חייל להשתחרר כתוצאה מטעמי אי התאמה.

הקביעה האם חייל הינו מוגדר כחייל אשר אינו מתאים היא שאלה אשר נתונה לפרשנות רבה, שכן גם היא תוצאה רבה של נסיבות ואירועים אשר לא ניתן לסווג אותם לכדי שחור ולבן. לכן, כאשר החייל נעזר בעורך דין צבאי, גורם מקצועי אשר מכיר את שיקולי המערכת ואת נתוניו האישיים של החייל, הוא יכול להבהיר ולבאר את נסיבותיו לידי הגורם הצבאי הרלוונטי, ביאור אשר עתיד להבשיל לכדי שחרורו.

 

לסיכום – חשיבותו של עורך דין צבאי כאבן פינה בהליך השחרור

המשותף לרובם המוחלט של הגורמים אשר בגינם ניתן להשתחרר מהצבא באמצעות פטור, הוא היותם נושאים אשר נתונים במידה מסוימת לפרשנות רבה אשר לא זוכה ליחס המתאים מצד הצבא, כאשר הוא ניגש להתבונן במצבו הרפואי ו/או כלכלי ו/או התנהגותי ו/או דתי של חייל, כתנאי לשחרורו, שכן תנאים אלו לעתים שכיחות אינם חד משמעיים אף על פי הסתכלותו הדיכוטומית של הצבא בעניינם.

לפיכך, מתוקף עצם ההסתייעות בשירות משפטי מצד עורך דין צבאי, כגורם אשר בקיא בכלל חידודי המערכת, יכול החייל להבטיח כי יעשה המירב בעניינו בעודו מבקש להשתחרר ממסגרת אשר לא מסתייע לו להתמודד עימה מתוקף נסיבותיו האישיות, כאשר עורך הדין מכריח את המערכת לבחון את ענייניו של החייל לעומק ולא בקלות ראש בירוקרטית.

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא