חיפוש

פיצוי על פציעה בצבא – רק באמצעות עורך דין צבאי

במסגרת השירות הצבאי לעתים רבות חיילים נפצעים כתוצאה ממקצועם ותפקידם הצבאי או שמא ממחלות ופגיעות אשר התרחשו בעת היותם חיילים.

כמו כן, קיים צורך לבצע הבחנה בין פציעות נקודתיות אשר אינן מותירות חותם ו/או משנות את חייו של החייל מאותה נקודה ועת לעומת אירועים אשר עלולים להשאירו במצב של נכות קשה או קבועה, מקרים אשר מצריכים התייחסות מיוחדת ונקיטת צעדים משפטיים בכדי לאפשר לאותו חייל אשר נפגע במסגרת מילוי תפקידו, לקבל את הפיצוי ההולם אשר מגיע לו כתוצאה מכך.

לאור זאת עולה השאלה – כיצד יכול חייל להשיג את הפיצוי בעניינו בעודו מתמודד אל מול מערכת סבוכה ובירוקרטית כדוגמת צה"ל? התשובה בניגוד להליך היא יחסית פשוטה, וכרוכה בהסתייעות מוקדמת ככל האפשר מצידו של עורך דין צבאי.

 

דו"ח פציעה כשלב ראשון

בטרם נצלול אל תפקידו הקרדינלי והמהותי של עורך דין צבאי כחלק מהשגת פיצוי בעניינו של חייל אשר נפצע במסגרת צבאית, חשוב להבהיר פרטים ונקודות חשובות ומהותיות בהליך, מכיוון שאי מילוי שלהן עלול להקשות על עניין התביעה בשל ההסתכלות השבלונית לעתים של גוף גדול כדוגמת צה"ל.

לכן, לאחר פציעה, בין אם נערכה במסגרת מילואים, קבע או סדיר, יש למלא בהקדם האפשרי דו"ח פציעה ייעודי. אותו דו"ח מכיל פרטים מהותיים אודות האירוע אשר על בסיסם ולאורם ידונו בהמשך במידת האחריות של צה"ל בהקשר הפגיעה, מידה אשר קשורה בקשר ישיר לגובה הפיצוי והשיפוי שהחייל עלול לקבל.

 

מה אמור להכיל דו"ח פציעה?

דוח פציעה צריך להכיל את הנתונים הבאים כלדקמן:

  1. מקום הפציעה
  2. עת הפציעה בדגש על שעתה (מנימוקי אור יום לעומת חשיכה)
  3. אופי ומיקום הפציעה בגוף
  4. תיאור מפורט של כלל הנסיבות אשר בעקבותיהן התרחשה הפציעה
  5. ציונים של עדים ואפילו עדותם אודות הפציעה
  6. מסמכים רפואיים רלוונטיים – הפניות לבית חולים / יציאה לר"מ 2 וכדומה
  7. כל נתון אשר לדעתכם עלול להיות רלוונטי

 

משגובש דו"ח הפציעה יש להחתים את קצין הרפואה, קרי הרופא, אשר טיפל ובחן את החייל משנפגע, כמו גם חתימת מפקד היחידה של החייל הפצוע.

החשיבות לצירופן של חתימות אלו כמו גם הדגשת כלל הפרטים הרלוונטיים אודות הפציעה נובעת מההיתכנות שמא בעתיד יאלץ החייל כחלק מן ההליך להשתמש באותו דו"ח כראיה משפטית במסגרת תביעה אל מול משרד הביטחון. לפיכך, אותו דו"ח יכול במידה רבה לבאר ולשמש כסימוכין לטענותיו, אך אילו יפול בו פגם אשר יפסול את מהימנותו, עלולה פסילה זו לפגוע במידה רבה בתביעת החייל.

 

גמישות מסוימת במושא התביעה בהקשר תאונות דרכים

גורם אשר לצערנו הרב מהווה מושא לפציעתם של חיילים רבים הוא תאונות דרכים כחלק משירות צבאי.

כאן למעשה קיימת לחייל אשר נפגע מתאונת דרכים אפשרות לבחור לאן להגיש את תביעתו העתידית, כאשר אילו מדובר ברכב אזרחי אשר היה מעורב בתאונה (כלומר בלי שום קשר להיותו של החייל חלק מצה"ל), אזי שהחייל הנפגע רשאי להגיש תביעה כנגד הביטוח של הרכב הפוגע או למשרד הביטחון. לעומת זאת, במידה ומדובר בתאונה אשר מערבת רכב צבאי, התביעה תוגשנה למשרד הביטחון.

 

חשיבות שמירת המסמכים

בנוסף לכך, בדומה למילוי דו"ח תאונה רגיל, גם כאן ישנה חשיבות רבה למילוים המלא של כלל הפרטים הרלוונטיים בכדי לחזק ולהעמיק את נופך הטענות והראיות אשר יוכלו לשמש את אותו חייל בבוא העת לדרוש פיצויים בעניינו. זאת כמובן בדומה להחזקה בכלל המסמכים הרלוונטיים אשר מתעדים כל מהלך רפואי ו/או טיפול אשר החייל קיבל במסגרת שירותו ו/או אחריו כתוצאה מאותה פגיעה.

 

חשיבותו של הקשר הנסיבתי

בדומה לתביעות אשר נעשות בגין רשלנות רפואית, בכדי שיהיה משקל לתביעה כמו גם בסיס מוצק לפסיקה על פיצויים בעניינה, מוכרח להיות קשר נסיבתי בין הנזק אשר נגרם לחייל לבין התנאים אשר עמדו לו בעת הפציעה עצמה כתוצאה משירותו הצבאי. אילולא הוכחת קשר זה לא יהיה ניתן לכרוך את צה"ל ו/או משרד הביטחון כגופים אשר אחראיים לפציעה שנסובה לאותו חייל.

לפיכך, רצוי להצטייד בתימוכין מתאימים בטרם תוגש הקובלנה, כמו גם בטרם יאלץ החייל להגיש את תצהירו בעניין.

 

תצהיר

כפי שצוין לעיל, משנאספו כלל הראיות והמסמכים הרלוונטיים, על החייל למלא תצהיר בפני קצין תגמולים אשר מהווה למעשה עדות חתומה מצד החייל אשר מתייחסת לאשר ארע, כמו גם להצהרתו של החייל כי כל אשר הוא מגולל – אמת.

להגשת התצהיר חשיבות רבה כיוון שהוא עלול במידה רבה לשמש כראיה או כמסמך אשר יתייחסו אליו בעת משפט כנגד צה"ל ו/או משרד הביטחון, ולכן מומלץ במידה רבה לתת לעורך דין צבאי, אשר בקיא ומכיר את האופן בו הצבא מתנהל לאור אירועים דומים, לעבור ולאשרר את מידת תקינותו ואמינותו של אותו תצהיר.

 

וועדה רפואית

לבסוף אילו יוכח כי אכן יש קשר ישיר בין תנאי השירות לבין הפציעה ועימה הנזק אשר נגרם לאותו חייל, האחרון יזומן למסור דברים בפני וועדה רפואית אשר תבחן ותבדוק את מידת הפגיעה אשר נסובה לחייל, כלומר – כיצד ואיך נכון לפצותו אם בכלל.

בהמשך לכך, החלטתה של הוועדה רפואית בעניינו של החייל תקבע במידה רבה את אופי הפיצוי אשר משרד הביטחון יקנה לחייל, כאשר אופיים של הפיצויים עלול להיות קצבה חודשית, מתן שירותים רפואיים (שיפוי), מענק חד פעמי וכן הלאה.

לפיכך, ישנה חשיבות רבה להגעה אל אותה ועדה עם כלל המסמכים האפשריים אשר עולה בידיו של החייל להמציא לטובת הדיון, כמו גם בליוויו של עורך דין אשר מתמחה במשפט צבאי, כדמות מקצועית אשר מודעת לדקויות ולחידודים אשר נדרשים בעת הצורך להוכיח ולדרוש פיצויים מן הצבא.

 

היעזרות בשירותי עורך דין צבאי כחלק אינטגרלי מההליך

אף על פי כי נדמה במבט ראשוני שחייל יכול לצלוח הליך שכזה לבדו, לעתים ההתמודדות אל מול מערכת סבוכה וגדולה כדוגמת צה"ל, בנוסף לחוסר מודעות אודות חשיבותם של פרטים קטנים כדוגמת מילוי תצהיר כהלכה או המצאת המסמכים הרלוונטיים, מהווים אבן נגף אשר מונעת מחיילים רבים להשיג צדק בעניינם.

לאור זאת, כמו גם לאור ניסיונם הרב של עורכי דין צבאיים בצמתים אשר על פיהם יישק דבר, ישנה חשיבות רבה להיוועצות והיעזרות בשירותיה של דמות מקצועית שכזו, בכדי להבטיח כי כלל ההליך יעבור על הצד הטוב ביותר.

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא