חיפוש

באילו מקרים נצטרך עורך דין משפחה?

עורך דין משפחה הוא גורם אשר בניגוד לענפי משפט אחרים בהם הסכסוך המשפטי של התובע ו/או הנתבע הוא אל מול גורם או גוף אשר קיים עימו התקשרות עסקית או חוקית כלשהי, נאלץ לעבוד בתוך חלל מורכב ומסובך אשר קרוי – התא המשפחתי.

ככזה, הסיבות שלשמן מסתייעים בשירותיו, כמו גם החשיבות הרבה של בחירת עורך דין משפחה אשר הולם את צרכיכם, היא חשובה וראשונה במעלה, מכיוון שלעתים עורכי דין רבים רואים לנגד עיניהם אך ורק את העניין המשפטי קצר הטווח, מבלי להכניס לחשבון את ההשלכות ארוכות הטווח אשר יש לקיום הליך משפטי בין גורמים מאותה משפחה.

לפיכך, במאמר הקרוב נסקור את המקרים השונים כמו גם השימושים הרבים שקיימים בהקשר עורך דין משפחה.

 

עורך דין משפחה אל מול עורך דין גירושין

ראשית כל, חשוב לציין כי קיים הבדל מהותי בין עורך דין משפחה לעורך דין גירושין, אשר נוגע לעיסוקו של האחרון בעיקר בהליך הגירושין לאורכו, כהליך מורכב אשר כרוך בפיצול ממון וכריתת הסכם אשר תכליתו לאפשר את פרידתם של בני זוג.

זאת בניגוד לתכלית השימוש בעורך דין משפחה, אשר נוגעת בעיקרה לערב רב של סיטואציות שכיחות יותר ושכיחות פחות, אשר עלולות להופיע בתא המשפחתי טרם או לאחר ניסוחו וכריתתו של הסכם גירושין.

רוצה לומר, אף על פי כי 2 עורכי הדין הללו מתעסקים בעניינים אשר נוגעים ליחסיהם של חברי התא המשפחתי, עורך דין גירושין עוסק בעיקר ככלל בניסוחו של הסכם הגירושין, בעוד שעורך דין המשפחה פועל בתחומים אשר עלולים להופיע לאורך כל חיי המשפחה.

 

מקרים בהם נעזר בשירותיו של עורך דין משפחה

בהמשך לכך, ניתן למנות 4 תחומים עיקריים אשר במסגרתם פונים לרוב לקבלת סיוע ו/או ייעוץ משפטי מטעם עורך דין משפחה, אשר הינם כדלקמן:

  • ענייני עיזבון וירושה
  • נישואין שלא דרך הרבנות
  • סכסוכים או מחלוקות משפטיות בין בני זוג
  • חטיפת קטין על ידי הורה

 

עורך דין משפחה בענייני עיזבון וירושה

כאשר אדם נפטר והולך לעולמו, נסיבות מותו משפיעות במידה רבה על היכולת והאופן בו התא המשפחתי אשר אפף אותו יבחר להתמודד עם פטירתו, כאשר הצוואה (במידה ונוסחה כזו) של אותו מנוח, עלולה להפוך לעתים לסלע המחלוקת בין בני הבית.

כלומר, לעתים לאור חוסר שביעות רצון מבחירתו של המנוח לחלק את נכסיו לעת מותו, עולות טענות אודות זיוף או מרמה של מי מבין חברי הבית, אשר בחר להפעיל לחץ לא הוגן אל מול אדם מבוגר אשר אינו צלול, או שמא אף זייף את צוואתו וחתימתו, בעודו מתנה הסדר עיזבון אשר מטיב עם ענייניו הפרטיים.

לפיכך, השימוש בעורך דין משפחה מתבטא בבחינתו של האחרון את הצוואה, כמו גם בחינת קבילותה המשפטית, כאשר לאור הסתכלותו ורשמיו מהאופן בו היא נכרתה, יכול אותו עורך דין משפחה לאשררה בבית משפט, או לפסולה ולבטלה בעת הצורך.

 

עורך דין משפחה בעת חשיפתה של צוואה לא חוקית

בנוסף לכך, אילו מנוח בחר להותיר את נכסיו וירושתו באופן אשר מנשל לחלוטין גורמים מסוימים מבני ביתו, לעתים החוק עומד לצד אותם בני משפחה בעודו מחייב המצאת דמי מזונות למען אותם גורמים. כלומר, אילו אדם שנפטר החליט לנשל לחלוטין את אשתו, אזי שאותה אלמנה זכאית לתבוע דמי מזונות ופיצויים מאותם כספי עיזבון, תביעה אשר מוגשת באמצעות עורך דין משפחה.

 

עורך דין משפחה ונישואין שלא דרך הרבנות

כמו כן, עורך דין משפחה מסייע גם לגורמים וזוגות אשר אינם רשאים להינשא ברבנות כשאר האוכלוסייה. זאת מכיוון שאותם זוגות מורכבים מלהט"בים או כאשר מדובר בזוג אשר כולל נישואי תערובת על רקע דתי, כלומר בין יהודיים ללא יהודיים.

הצורך בשירותיו של עורך דין משפחה בהקשר זה נובע מכך שלעומת הסכם הנישואין אשר אלפי שנים עיצבו אותו וניסחו בו את כלל ההתחייבויות אשר נכרכות בעיגון חייו של זוג יחדיו, קיים צורך לערוך ולבנות הסכם דומה עבור אלו אשר אינם יכולים להינשא תחת מטריית הרבנות.

לפיכך, עורך דין משפחה פועל לנסח הסכם כזה על כלל המחויבויות וההיבטים אשר אותו זוג חפץ בהן.

 

עורך דין משפחה וסכסוכים ומחלוקות שבין בני זוג

היבט נוסף ומעט קודר יותר אשר מערב התייעצות משפטית עם עורך דין משפחה, הוא כאשר קיימת מערכת יחסים על גבול הפלילית בין בני הזוג, אשר מתבטאת באלימות פיזית ו/או מילולית מבין מי מהם. לאור קיומה של מערכת יחסים שכזו, יכול עורך דין משפחה להמציא צו הרחקה ו/או צו הגנה מטעם בית המשפט אל מול אותו בן/ת זוג פוגע/ת, ובכך לאפשר נחת ומרגוע לאדם אשר היה קורבן להתעללות טרם לכן.

בנוסף לכך, שלב אוחר של אותה התערבות עלול להתבטא גם בהגשת תביעת גירושין מטעם מי מבני הזוג באמצעות עורך דין משפחה, לידי הערכאה המשפטית הרלוונטית אשר בה חפץ אותו בן זוג להתגרש. משמעותו של צעד זה היא קרדינלית, לאור העובדה כי במדינת ישראל ישנן 2 ערכאות שיפוטיות שונות במידה מסוימת, כמו גם כי מן הרגע שבו הוגשה תביעה שכזו – ידונו בעניינה באותה ערכאה עד תום ההליכים.

 

עורך דין משפחה וחטיפת קטין

זאת ועוד, כי עורך דין משפחה מסייע גם כאשר קטין נחטף על ידי אחד מן הוריו או אדם אחר. זאת מכיוון שהחוק אינו מתיר לקיחת קטין ללא אישור הוריו, כאשר אילו הורה או אדם אחר לוקח קטין ללא הסכמה ויידוע של הוריו, אזי שמדובר בחטיפת קטין.

היעזרות בעורך דין משפחה לעניין זה מתבטאת בפנייה לרשויות הרלוונטיות, כמו גם הוצאת הצווים הרלוונטיים בכדי להבטיח כי הקטין יוחזר לאלתר ובהקדם האפשרי.

 

לסיכום – עורך דין משפחה בצמתים רבי משמעות

כפי שניתן להבחין, עורך דין משפחה מתערב ועוסק בנקודות דרמטיות אשר משפיעות במידה רבה על אורח חיי התא המשפחתי.

כלומר, בין אם מדובר בסכסוך בין בני זוג אשר עלול לגלוש למחוזות פליליים, או שמא דווקא בחלוקת כספי עיזבון שבמקרים רבים מהווים סכומים משמעותיים במיוחד, או אפילו מנגד אילו מדובר בכריתת הסכם נישואין אלטרנטיבי – עורך דין משפחה הוא גוף מקצועי משפטי אשר מסוגל לסייע לנו לצלוח הליכים דרמטיים וראשונים במהלכה, על הצד הטוב ביותר.