חיפוש

כל התמחויותיו של עורך דין משפחה

עורך דין משפחה הוא גורם מקצועי משפטי אשר מתעסק בהיבטים הרגישים ביותר של חיינו – התא המשפחתי בנקודות קצה משמעותיות לאורכו. כלומר, תפקידיו של עורך דין משפחה נוגעים לסיטואציות אשר מהוות נקודות קיצון בחייו של התא המשפחתי, כפי שעלול לקרות בנסיבות משמחות יותר או פחות.

בנוסף לכך, נבדל עורך דין משפחה מעורכי דין אחרים בכך שברוב הפעמים יריבו המשפטי מייצג את משפחתו של לקוחותיו שלו, עובדה אשר מצריכה ממנו רגישות יתרה לסוגיה, כמו גם הבחנה בין אשר נכון משפטית לעשות, לבין אשר נכון אישית מבחינת לקוחותיו. רוצה לומר, עורך דין משפחה מוכרח להפעיל שיקול דעת ייחודי ולהבין כי לעתים ניצחון משפטי אשר מגיע בכל מחיר משול לניצחון בקרב והפסד במלחמה, אשר השלכותיה קרדינליות לתא המשפחתי וחבריו.

לפיכך, מתוך חשיבות רבה לתפקידיו של עורך דין משפחה בעיקר בנקודות בהן אנו זקוקים לסיוע, במאמר הקרוב נסקור ונבחן את עיסוקיו.

 

תפקידיו השונים של עורך דין משפחה

בהמשך לכך, עורך דין משפחה נוטל על עצמו מספר תפקידים אשר משתנים במידה רבה לאור הסוגייה אשר לשמה הוא נדרש לסייע. כלומר, עורך דין משפחה מהווה הן גורם מייעץ והן גורם מייצג בעת הצורך אל מול ערכאה משפטית.

תחום ייעוצו נוגע בעיקר לעניינים בהם נבחנת קבילותה של עדות או ראיה, כדוגמה כאשר מוטל ספק לגבי תקינותה ומהימנותה של צוואה משפטית, או כאשר אב טוען לקיומו או היעדרו של קשר דם בינו לבין ילד כלשהו, כאשר הוא מבקש להתכחש לו או לקשור את גורלו בשלו.

בנוסף לכך, עורך דין משפחה עוסק גם רבות כאשר מגיע זוג לכדי רצון להתחתן, בעודו מבקש להסדיר את ענייניו הכספיים בטרם עת, או שמא כאשר מדובר בזוג אשר אינו יכול להתחתן על ידי הרבנות מתוקף אורח חייו ונתוניו האישיים.

כלומר, עורך דין משפחה יכול לשמש הן כגוף אשר מייעץ כיצד לנהוג לאור המכשול המשפטי אשר מצריך הסדרה, והן בתור גוף אשר מייצג דה פקטו את לקוחותיו בבית המשפט, בעודם דורשים לשנות או לקבוע החלטה בעניינם.

 

סוגי המקרים אשר מערבים עורך דין משפחה

בהמשך לכך, המקרים הנפוצים ביותר שבגינם נעשית פנייה לעבר עורך דין משפחה הינם כדלקמן:

  1. הסכמי ירושה ועיזבון
  2. חטיפת קטין על ידי הוריו
  3. נישואין שלא כדרך הרבנות ועריכת הסכמי ממון
  4. גישור עסקי בין בני משפחה
  5. הוכחת אבהות

 

הסכמי ירושה ועיזבון

תפקידו של עורך דין משפחה במסגרת הסכמי ירושה ועיזבון נוגע לכאשר קיים חשש או חשד מצד בני המשפחה כי הצוואה אשר נוסחה על ידי המנוח אינה מגלמת את רוח המשורר.

בהמשך לכך, לעתים רבות מצורפת לתחושה זו גם האשמה כלשהי כלפי מי מבין בני הבית אשר בין אם בעקיפין באמצעות הפעלת לחץ פסול כאשר המנוח אינו היה צלול, או שמא במישרין באמצעות זיופה – שינה את הצוואה בהתאם לצרכיו.

מיותר לציין כי האשמה שכזו עלולה במידה רבה לקרוע את התא המשפחתי במיוחד לאור אובדן המנוח, ומצריכה בדיקה פרטנית של האופן בו נכרתה הצוואה, כאשר יש בכך לקבוע את קבילותה ולאשרר את הכתוב בה, או שמא עולה ממנה ניחוח פסול ולאור זאת יש לפסולה.

יתרה מכך, עורך דין משפחה גם יכול לסייע לבני משפחה אשר נושלו שלא כדין מן הצוואה, כפי שקורה כאשר מנוח מנשל את אלמנתו לחלוטין לצורך העניין, נישול אשר עלול לזכות את האלמנה בקבלת דמי מזונות קבועים מכספי העיזבון של המנוח, כהחלטה שנובעת לאור התערבותו של עורך דין משפחה כמובן.

 

חטיפת קטין על ידי הוריו

בנושא אחר, לעתים בשל סכסוך בין הורים או הבנתם כי חייהם המשותפים באים לכדי סיום, נוקטים הצדדים בפעולות דרמטיות אשר עלולות להתבטא גם בעזיבת הבית המשותף בצירוף הילדים לכדי מקום ואפילו מדינה אחרת.

הדין הפלילי בישראל קובע כי לקיחת ילד ללא הסכמת 2 הוריו מהווה חטיפת קטין ועבירה פלילית, כאשר באמצעות עורך דין משפחה ניתן להוציא את הצווים הרלוונטיים לשם כך על ידי הרשויות בכדי להבטיח כי הסאגה תסתיים בהקדם האפשרי ובנזק מינורי ככל הניתן לקטין עצמו.

 

נישואין שלא דרך הרבנות ועריכת הסכמי ממון

היבט סימפטי וחיובי יותר שמצריך את סיועו של עורך דין משפחה הוא כאשר זוג מבקש להתחתן שלא דרך מוסדות הרבנות. תהליך שכזה מתרחש כאשר הזוג מוגדר כפסול לחיתון מפאת היותו מורכב מבני 2 דתות שונות או שמא כאשר מדובר בזוג אשר הינו להט"בי.

כלומר, בשל היותם של חברי הזוג כאלו אשר הרבנות אינה מעוניינת לחתן ולחבר בנישואין, באמצעות עורך דין משפחה יכולים בני הזוג לערוך ולכרוך את גורלם על כלל היבטיו השונים אשר מעוגנים כחלק מהסכם הנישואין, ולהגישם לאשרור על ידי בית המשפחה לענייני משפחה.

בנוסף לכך, גם כאשר זוג מתחתן דרך הרבנות כדת משה וישראל, עורך דין משפחה משמש לעתים תכופות כגורם אשר מסייע להם לערוך ולסכם את הסכמי הממון שלעתים הינם הכרחיים בין בני הזוג.

 

גישור עסקי בין בני משפחה

בנוסף לכך, לעתים רבות בני משפחה מחליטים מנסיבותיהם האישיות לפרק שותפות עסקית אשר כרכה כמה בני משפחה לאור ירושת העסק, או שמא בעקבות סיומה של יוזמה אשר לא צלחה. כאשר קיים הצורך לפצל את ההתקשרות העסקית, לעתים הדבר נובע בשל כישלון עסקי ועוגמת נפש שמלווה בהאשמות אל מי מבין השותפים בה.

לפיכך, עורך דין משפחה משמש כאן כמעין מגשר אשר תכליתו היא להביא לכדי היפרדות מהירה ונעימה עד כמה שאפשר, בעודו שם דגש ניכר על היות של השותפים והמעורבים בעסק בני משפחה אשר גורלם כרוך זה בזה עוד שנים קדימה.

 

הוכחת אבהות

כפי שצוין קודם לכן, לעתים רבות אבות דורשים הכרה מוסדית בהיותם הוריהם של ילדים אשר נולדו להם שלא במסגרת הנישואין או כאשר מדובר בילדיהם של זוג להט"בי, אשר ביולוגית אינם מצוינים כהורי הילד.

עורך דין משפחה יכול לסייע לכל אדם לדרוש ו/או להתנגד לדרישה לקשור את שמו בשמו של ילד אשר מיוחס לו, כמו גם לסייע להסדיר את מעמד רישומו של ילד אשר הינו פרי אימוץ וככזה הוריו הביולוגיים אינם בהכרח הוריו בפועל.