Search

איך מחשבים מזונות ילדים

אחת השאלות שעולות בראשם של מתגרשים רבים ואף נלקחת כשיקול משמעותי בהחלטה להתגרש היא גובה המזונות שאחד הצדדים יצטרך לשלם לאחר הגירושים. במאמר הבא נפרט את המשתנים הנלקחים בחשבון בתהליך חישוב דמי המזונות ע״י בית המשפט.

 

חישוב גובה המזונות

תשלומי המזונות נקבעים כחלק מהסכם הגירושין שנעשה ביחד עם עורך דין דיני משפחה. גובה המזונות תלוי בארבעה משתנים אשר משפיעים על הסכום- גילאי הילדים והצרכים שלהם, הסדרי הראייה של ההורים ( יחס זמני השהות איתם) וגובה ההכנסה של כל הורה. אנו נפרט על כל אחד מהמשתנים ואיך הוא משפיע על תשלומי המזונות.

 

גיל הילדים

לפי החוק בישראל האחריות לתשלום המזונות עד גיל 6 היא על האב. לאחר גיל 6, חובת תשלום המזונות מתחלקת בין שני ההורים בהתאם לזמני השהייה איתם, וגובה ההכנסות של ההורים. בעת קביעת דמי המזונות יבוצעו שני חישובים שונים, האחד יהיה חישוב המזונות עד גיל 6 והשני ייכנס לתוקפו כאשר יגיע הילד לגיל 6 ועד סיום תקופת תשלום המזונות.

 

היקף צרכי הילדים

המטרה העיקרית של דמי המזונות היא בראש ובראשונה דאגה לרווחה של הילדים ולכל צרכיהם. ולכן אחד הדברים החשובים ביותר בקביעת דמי המזונות הוא צרכי הילדים. ההנחה שלפיה בית המשפט יפעל היא שמירה על רמת החיים של הילדים שבה גדלו עד הגירושים על מנת להקטין את הפגיעה באורח חייהם עד כמה שאפשר בגבולות היכולת של ההורה המשלם.

 

סידור המשמורת

הסדר זה הוחלט מאז יולי 2017 ובו נקבע כי בית המשפט לענייני משפחה יחשב באופן מדויק את זמני השהות של שני ההורים במחיצת הילדים ולפי כך ייקבע סכום המזונות לכל הורה. חישוב הזמן מתבצע באחוזים של הזמן במהלך החודש ולא לפי החלטה כוללת של משמורת מלאה או משותפת ללא התייחסות לזמנים בהם נמצא ההורה בפועל. אופן החישוב בצורה הזו מקנה יותר שוויון מאחר ובעבר האב היה משלם לאם גם כאשר הילדים נמצאים אצלו.

 

גובה ההכנסות של ההורים

המשתנה האחרון הוא כושר ההשתכרות של שני הצדדים. גובה דמי המזונות מותאם ליכולתו הכלכלית של כל הורה. עד לא מזמן, נתון זה לא היה נלקח בחשבון ואבות רבים היו קורסים תחת לחץ התשלומים שלא היו מסוגלים לעמוד בהם. בשנים האחרונות בית המשפט קבע כי ייקח את יחס ההכנסות של שני ההורים ויוריד את ההוצאות אשר ההורה מוציא בעת שהות הילדים בביתו.

עד לפני כמה שנים אופן תשלום המזונות לא היה שוויוני ואף מפלה באופן מובהק לטובת האם. בשנים האחרונות חלו שינויים רבים באופן חישוב דמי המזונות של הורים גרושים כך שהנטל יתחלק בין שני ההורים באופן שיווני ככל האפשר שלא יגרום לקריסה כלכלית של אחד משני הצדדים.

מזונות ילדים מחושבים