Search

איך לפתור משבר משפחתי בקלות ובמהירות

החיים הרבה יותר מורכבים ממה שהם נראים, ואין מי שלא נקלע למשבר כזה או אחר עם אדם שנמצא בקרבה מסוימת אליו. לצערנו, משברים כאלו עשויים לפרוץ גם בין בני משפחה. בין בני משפחה, משברים נוטים להיות חריפים ועכורים יותר ולעלות לטונים גבוהים. במאמר הבא נסביר כיצד ניתן לפתור משבר כזה בקלות ובמהירות.

 

פתירת משברים משפחתיים

משברים משפחתיים הם לא דבר חדש. משפחה לא בוחרים, כך שהסיכוי להיקלע לריב כזה או אחר עם בני משפחה קיים וזהה לסיכוי להיקלע לריב או משבר עם כל אדם אחר. משברים כאלו עשויים לפרוץ מסיבות מגוונות – החלטה מסוימת שלא מוצאת חן בעיני חלק מבני המשפחה, הדרדרות ביחסים או אירוע נקודתי. משברים כאלו ניתן לפתור עם עורך דין שמתמחה בענייני משפחה, כמו גם עם עורך דין ירושה.

פתירת משברים משפחתיים

מדוע להסתייע בעורך דין?

עורכי דין נשמעים לנו לרוב כמו אנשי מקצוע שמבלים את זמנם בעיקר בין כותלי בית המשפט, אך לא תמיד כך הדבר. עורכי דין הם גם אנשי מקצוע בעלי הבקיאות המרבית ביותר בחוק. הם מסוגלים לסייע ולבאר סוגיות שונות מבחינה משפטית. הבקיאות שלהם מאפשרת להסתכל על משבר משפחתי בזווית אובייקטיבית יותר ולהוביל למיצוי האינטרס המשפחתי, בהתאם לחוק.

מדוע להסתייע בעורך דין

משברים בעקבות ירושה

חלק גדול מהמשברים שנגרמים בתוך משפחה נגרמים דווקא בעקבות מוות של חבר משפחה מסוים. חבר זה עשוי להשאיר אחריו צוואה שנויה במחלוקת, מה שיוביל למשבר משפחתי בעקבות הירושה. עורך דין המתמחה בענייני ירושה יכול לתת סיוע משמעותי לבני משפחה שמסוכסכים עקב סיבה זאת.

 

גירושין

סיבה נוספת למשברים משפחתיים היא גירושין. המשבר יכול לפרוץ בין שני בני זוג שהחליטו להיפרד, במידה ויש ביניהם יחסים עכורים או במידה שאחד מהצדדים מתנגד לגירושין. כמו כן, הדבר יכול לעורר מתח אצל בני משפחה אחרים וגם אצל הילדים של הזוג המתגרש.

 

פתרון לטובת המשפחה

ישנם כמה פתרונות למשברים משפחתיים. בחלק מהמקרים, הדבר עשוי להסתיים בבית המשפט והמשבר לא ייפתר כלל. פתרונות כמו גישור למשל, שאמור להוביל את הצדדים המסוכסכים להסכמה על פתרון משותף, הם פתרונות שרואים את טובת המשפחה כערך מוביל לסיום המשבר.

 

מחשבה על צדדים נוספים

משבר במשפחה יכול לכלול שני אנשים או יותר מכך. גם אם המשבר כולל כמות מצומצמת של אנשים, למשל שני אנשים, עדיין יש צדדים נוספים שמושפעים מכך. למשל, כאשר שני אחים במשבר משפחתי, גם ההורים שלהם, האחים שלהם, הורי הוריהם, הדודים שלהם ובני הדודים שלהם יכולים להיות מושפעים מהעניין ולבחור צד, כך שיש להתחשב בכך בניסיונות פתרון המשבר.

 

מיצוי האינטרס הכללי

משברים משפחתיים עשויים להיות הרבה יותר מגוונים ומורכבים ממה שניתן לדמיין. בסופו של דבר, המטרה תהיה להחזיר את הדברים לקדמותם. באמצעות עורך דין מתאים ניתן להגיע למיצוי אינטרס זה.

איך לפתור משבר משפחתי בקלות ובמהירות