Search

הטלת ערר מצד עורך דין בנקים בענייני החלטות הבנק

הבנקים היו מאז ומתמיד גורם כוח משמעותי וחזק מאין כמותו, כאשר עוד מימי הביניים ניתן לאפיין ולהבחין בשליטתם חסרת התקדים בקביעת סדרי עולם. עם זאת, אף על פי כי מאז תפקידם היחסי בחברה פחת, הם עדיין בעלי כוח ושררה רבים בהקשר בעלי העסקים, אשר תלויים בשירותם ובסיועם של הבנקים בכדי להתקיים ובוודאי שבכדי להתרחב ולהצליח.

לאור זאת, כיצד יכול בעל עסק לפעול כאשר הבנק פועל בצורה אשר אינה הוגנת בעניינו, קרי כאשר הבנק נוקט בפעולות אשר אינן מוצדקות ומסבות נזק רב למשלח ידו של בעל העסק כאשר נפסלים שיקים אשר הוא מנפיק, כמו גם כאשר מצומצם קו האשראי לו העסק זוכה בכדי לקיים ולפעול?

התשובה והמזור לאותה בעיה הוא בדוגמת עורך דין בנקים, אשר כגורם אשר בקיא בשלל החובות אשר מושתות על הבנקים בענייננו, יודע לוודא כי יעשה בעניינו בדיוק אשר סוכם מלכתחילה, ומבלי שהבנק יכפה את רצונו על האזרח הקטן מפאת כוחו היחסי העצום. לפיכך, במאמר הקרוב נסקור את סוגי הערר אשר עורך דין בנקים יכול להשית, כמו גם הנקודות בהן חשוב לערבו.

 

יתרונו היחסי של הבנק והתשובה לו

ראשית, בכדי לבאר ולהסביר מדוע ישנו צורך קרדינלי בהיעזרות בשירותיו של עורך דין בנקים כנגד גוף בנקאי, יש לציין כי מתוקף כיסיו העמוקים של הבנק עולה בידו להיעזר בסיוע משפטי מובחר ומנוסה, וככזה הוא עלול להקדים אתכם במסגרת הליך משפטי כאשר הוא פועל בחלל ריק אל מול היעדר ההגנה המשפטית שלכם.

לאור זאת, בעודכם נעזרים בסיועו של עורך דין בנקים, אתם מוודאים כי למעשה יש בידכם קונטרה משפטית אשר מקטינה עד כדי מבטלת כליל את יתרונו היחסי של זה.

 

החלטות בנק אשר בגינן ניתן ורצוי לפנות לסיוע משפטי מצד עורך דין בנקים

ישנן מספר קביעות ופסיקות מצד הבנק אשר כשנעשות ממניעים אשר אינם קבילים ו/או חוקיים, חושפות אותו לכדי תביעה ודרישת צדק מצד אותו אדם פרטי.

אותן החלטות וקביעות הינן כדלקמן:

  1. תביעה כנגד ערבים
  2. הגבלת חשבון
  3. חישוב שגוי של ריבית
  4. נתוני אשראי שגויים

 

תביעה נגד ערבים

כאשר אנו נוטלים הלוואה ו/או מסגרת אשראי מטעם הבנק, לעתים אנו נדרשים לספק בשל כך ערבים למקרה שלא נוכל לעמוד בהחזר החוב בבוא העת. כלומר, כאשר החייב העיקרי, זה שנטל את ההלוואה מלכתחילה לא מצליח לעמוד בתשלומיו הקבועים, פונה הבנק לעבר אותם ערבים אשר ערבו לו מלכתחילה, בדרישה שישלמו את הפרש החוב אשר נוצר בעניינו.

עם זאת, לעתים הבנק פועל מחוץ למסגרת ההליך התקין אשר נדרשת ממנו במסגרת דרישה זו, כאשר על הבנק חלה חובה ליידע את הערב בטרם הוא עושה פנייה לעברו בדרישה לתשלום. כלומר, על הבנק לעמוד בכלל דקויות וחידודים אשר מששגה לעמוד בהם כלל תביעתו עלולה לאבד מתוקפה או מחוזקתה.

לכן, לאור חוק הערבות וכלל פסיקות אשר ניתנו בעניינים שכאלו בעבר, מומלץ במידה רבה להסתייע בסיועו של עורך דין בנקים בעת הגעה לגשר שכזה, בכדי שהאחרון יכול לברר האם הבנק אכן נקט בכלל ההליך לאשורו, ובמידה ולא בכדי להציף זאת בפני הערכאה השיפוטית.

 

הגבלת חשבון

כאשר 10 שיקים שונים אינם מכובדים מתוקף היעדר כיסוי, חשבון מוגדר כחשבון מוגבל. בנוסף לכך, כאשר אחד מכרטיסי האשראי מתבטלים, הבנק מסמן את הלקוח כלקוח בעייתי, הגדרה אשר תתגלם בשלב אוחר יותר בעמלות, כמו גם אבני נגף אשר עלולות לצוץ מצידו של הגוף אשר זכה לאותם שיקים אשר לא כובדו.

לפיכך, באמצעות עורך דין בנקים ניתן להטיל ערר על החלטת הבנק לסווגכם כחשבון מוגבל, או לכל הפחות לעכב או להקפיא החלטה זו לעת עתה, ובכך לעשות סדר בעניינכם בטרם יוגבל החשבון ועימו כלל הפעילות העסקית שלכם.

 

חישוב שגוי של ריבית

ככל גוף אשר מורכב בסוף מבני אנוש בשר ודם, גם הבנק אינו חף מטעויות, אך כאשר טעויות אלה מתבטאות בחישובם השגוי והלקוי של ריביות שונות, אזי שיש בכך פגיעה ממשית בכיסו של האדם הפרטי. בנוסף לכך, פרט לשגיאה בחישוב גובה הריבית, לעתים הבנקים מחייבים את החשבון בריביות אשר לא פורטו בפני הלקוח טרם לכן, וככאלה הינם למעשה תשלומים אשר נגבים בלית דעתו הגמורה.

כנגד פעולות שכאלו ניתן גם כן להסתייע בשירותיו של עורך דין בנקים כגורם אשר מודע מלכתחילה לאפשרות שמא נעשה חישוב שגוי, כמו גם היכן עלולים להסתתר אותם תשלומים סמויים וחשאיים.

 

נתוני אשראי שגויים

במסגרת החוק אשר קבע כי לכל אדם קיימת הזכות לחלוק בנתוני האשראי שלו אל מול גופים פיננסיים שונים, בכדי שאותם גופים יחשפו לכושר ההחזר הגבוה של אותו לקוח, וכתוצאה מכך יאפשרו לו לקבל הלוואות או שירותים פיננסיים בתנאים טובים ועדיפים יותר.

לעומת זאת, לעתים הבנקים מספקים נתונים שגויים או לוקים בחסר לבנק ישראל, אשר כתוצאה מכך מעביר את אותם נתונים לגופים הפיננסים עם הרבב שדבק בהם שלא לצורך, עיוות עובדות אשר מתגלם בפגיעה בלקוח בכך בהיותו מקבל הצעת מחיר פחות טובה.

לאור זאת, כאשר אנו מבקשים לקבל הלוואה אשר הינה מכרעת ובעלת משקל רב, כפי שקורה בעודנו זקוקים לאותו אשראי למען ביצוע עסקה משמעותית או העמדת סכום כסף אשר איחור בעניינו כרוך גם בתשלום קנס רב, יש להיעזר בשירותי עורך דין בנקים בכדי שהאחרון יוכל לדרוש את תיקונם או הסרתם של אותם נתונים סוררים וחסרי שחר.

 

לסיכום

כחלק מהתקשורת הרציפה שלנו עם הבנקים אנו לעתים רבות נאלצים להיגרר לאי הסכמות וחוסר צדק אשר נעשה בענייננו מצד אותו גוף דרקוני ורחב ידיים.

לאור זאת, כמו גם בעקבות ניסיונו חסר התקדים של הבנק אשר מתמודד עם מקרים רבים שכאלו על בסיס יומי, לעומת חוסר הניסיון אשר קיים אצל אדם פשוט מהיישוב, ישנה חשיבות רבה להיעזרות בסיוע משפטי כדוגמת עורך דין בנקים בכדי שיוכל להטיל ערר ולוודא כי כלל ההליכים אשר הינם דרמטיים עבורנו מתקיימים על הצד הטוב ביותר.

 

פטיש משפטי חום