Search

הסדר ירושת חשבון בנק

כשאדם יקר לליבנו הולך לעולמו בנוסף לכל האבל והכאב אשר כרוך בכך, קיים גם הצורך לעשות סדר בנכסיו וענייניו הכלכליים, כאשר מבין כלל אותם עיזבונות, הסדר ירושת חשבון בנק הינה גם כן צעד מתבקש, אם כי לא פשוט במיוחד.

 

נקודת המוצא כנגזרת של צעד מצד הבנק

הסיבה למורכבות היא נקיטת פעולה מיידית מצד הבנק, אשר לאור פטירתו של אדם נוהג להקפיא באופן מידי את חשבון הבנק של המנוח כמו גם כלל הפעילויות אשר לווו לאותו חשבון בטרם לפטירת המנוח, כאשר עד אשר קרוב אשר הוסמך מתוקף היותו יורש יחיד או בהתאם לצוואת הירושה לא ימציא בפני אותו בנק צו ירושה או צו מטעם רשם הירושות אשר מורה על כך, המצב יוותר על כנו.

 

סייג וצוהר ראשוני

כמו כן, במידה ויורש ישיר, קרי קרובי משפחה מדרגה ראשונה, יפנו לבנק בבקשה למשיכת כספים מאותו חשבון של המנוח, הבנק עלול לאשרר זאת אך בעודו מגביל וקובע את גובה תקרת אותם סכומים אשר מהווים אחוז קטן יחסית לעומת כלל החשבון עצמו.

הסיבה לכך היא רצונו של הבנק לאפשר ליורשים לעשות שימוש בכספי המנוח לטובת הוצאות הכרחיות כדוגמת לוויה ו/או קיום מנהגי אבלות, אך בעת ובעונה אחת למנוע מחטף או שימוש ציני באמצעות קביעת עובדות בשטח על ידי מי מבין הגורמים המעורבים.

 

משמעות הקצאת כספים מחשבון הבנק של המנוח על ידי הבנק

בנוסף לכך, גם אילו ישחרר הבנק סכומים כלשהם מהחשבון הקפוא לידי מען דבעי, אין בכך הכרה של אותו בנק בזכאות לבעלות על חשבון הבנק של המנוח, על ידי אותו קרוב שביצע את המשיכה.

זאת ועוד, כי אילו יפריש הבנק סכומים לטובת אדם אשר לבסוף לא יוכר כיורש חוקי לכספי עיזבון מצד המנוח, אזי שהיורשים החוקיים זכאיים לתבוע את אותם כספים מן הבנק, אשר בתורו יגבה אותם מהגורם אשר למענו הקצה אותם בראשית ההליך.

 

אם כך – כיצד עובד הסדר ירושת חשבון בנק?

בכדי להתחיל את ההליך אל מול הבנק להשבת הבעלות לידיכם, כעת שקרובכם אינו בקרב החיים, יש להשלים את כלל ההליך אל מול רשום הירושות והעיזבונות, כאשר אף כי מדובר בצעד דרמטי אין בכך די, כיוון שהבנק דורש מסמך עליו חתומים כלל היורשים אשר מצוינים בצו, בצירוף הנחיות דייקניות לאופן בו יש לחלק את הכספים ביניהם.

 

הסכם בין כלל היורשים כתנאי מפתח להפשרת חשבון בנק

כלומר, מהרגע שימציא רשם הירושות את צו קיום הצוואה, הבנק דורש מסמך נוסף מכלל היורשים אשר במסגרתו הם מכירים ומאשרים את הסדר הצוואה, כמו גם מבקשים לתת לה תוקף.

הסיבה לכך היא שהחל מהרגע בו נמסר צו מטעם רשם הירושות, חשבון הבנק הופך במיידי לחשבונם של היורשים, והחל מאותו רגע לבנק אין יכולת להתערב או להכריע באופן בו הם מבקשים למשוך את כספיו, קל וחומר לא להתערב באיזון הכספים בין היורשים.

 

מה ניתן לעשות לאור חוסר שיתוף פעולה של אחד מן היורשים

במידה ואחד מן היורשים מחליט שאינו שבע רצון מאשר נוסח בצוואה ו/או כאשר הוא אינו מוכן לחתום על מסמך הנחיות חלוקה לבנק, אזי שלא ניתן לגשת לכספים באופן המסורתי והפשוט, ועל כלל היורשים לכתת את רגליהם לעבר הערכאה המשפטית הרלוונטית, אשר הינה בית המשפט לענייני משפחה.

זאת על מנת לקבל צו אשר יורה לבנק כיצד לחלק את הממון, לאור הסתכלותו של בית המשפט ובחינת הצוואה כמו גם הנסיבות אשר התלוו למועד חתימתה, כפי שלעתים קורה במקרים בהם הצוואה נחתמת כאשר המנוח לוקה בתסמינים רפואיים אשר הופכים אותו ללא צלול.

 

סיוע משפטי כחלק מפנייה לערכאה שיפוטית

כמובן שכאשר עולה צורך לגשת לבית המשפט למען הכרעה בנושא צוואה, מדובר בעניין לא פשוט אשר גובה מחיר רגשי מכלל המעורבים, כמו גם אשר מצריך סיוע משפטי מצד עורך דין רלוונטי לסוגייה, כדוגמת עורך דין בנקים ו/או עורך דין לענייני משפחה.

 

שותפות בהסדר ירושת חשבון בנק בהיבט ירושה

לאור פיתוחי הטכנולוגיה אשר הפכו לשכיחים רק בעת האחרונה, וככאלה אינם מנת חלקם של מרבית האוכלוסייה המבוגרת, ישנם רבים אשר מכניסים מי מבני משפחתם כשותף לחשבון הבנק שלהם, בכדי שאותו בן משפחה יוכל לסייע להם במסגרת תפקודם השוטף והתנהלותם הכלכלית.

עם זאת, אילו אותו מבוגר אשר שיתף את קרוב משפחתו נפטר, בכדי שיוכל אותו קרוב משפחה לרשת את כלל הנכסים אשר בחשבון, עליו להוכיח כי המנוח תכנן ורצה להפוך אותו לשותף בעלות ולא רק לגורם תפעולי.

 

סימוכין להוכחת שותפות אמת לעומת שותפות לצרכי תפעול וכלכול חייו הכלכליים של המנוח

במידה ויופקד כסף אישי שלו בחשבון, כמו גם יומצא תיעוד לפעולות אשר ביצע ביוזמתו ואינן קשורות לכלכול המנוח, יש בכך בכדי לתרום להוכחה כי החשבון אכן שייך לו בשותפות שווה וזהה, ואינו הוכנס אליו לצורך תפעול חייו הכלכליים של המנוח. כמו כן, במידה ויכשל בלהוכיח זאת, אזי שכלל החשבון על כלל תכולתו יחשבו לכספי עיזבון, וככאלה יחולקו בין היורשים בהתאם לצוואה.

 

ייפוי כוח על חשבון בנק אל מול פטירת המנוח

לעתים אדם חותם על ייפוי כוח בעבור אדם אחר אודות חשבון הבנק שלו, בכדי שהאחרון יוכל לפעול בשמו בהיעדר יכולתו של בעל החשבון לעשות זאת, הדבר נפוץ במיוחד כאשר אדם נוסע לחו"ל ונמנע ממנו לבצע פעולות אשר דורשות נוכחות פיזית.

עם זאת, במידה ואדם אשר ייפה את כוחו של אחר אודות חשבון הבנק שלו נפטר, אין לראות בכך כצוואת ירושה או בעלות על החשבון, זאת בנוסף לכך שכאשר נפטר המייפה – אזי שפקע תוקפו של אותו ייפוי כוח, ונשלל מן המיופה כלל חופש הפעולה אשר היה בידו טרם לכן ביחס לחשבון.

 

לסיכום

משפחה וכסף הם 2 גורמים אשר לפעמים בצירופם קטן השלם מסך חלקיו, ולכן מצריכים טיפול בכפפות משי כאשר אילולי הם עלולות לצוץ מריבות או חוסר הסכמה אודות האופן הנכון לנהוג בכספי המנוח, כאשר לעתים עולה החשש שמא ישנם כאלו אשר בוחרים לבצע שימוש ציני או חסר הגינות בכדי לכופף ולשפר את תנאיהם לקראת או לאור פטירתו של אדם.

לאור זאת, מומלץ במידה רבה לעשות סדר מבעוד מועד לסוגיה, באמצעות המצאת צוואה ברורה, כמו גם סיכומים מקדימים עם שאר בני המשפחה, אשר מסדירים כיצד יש לנהוג לאור פטירתו של קרוב משפחה, בכדי שכלל ההליך יתקיים בזמן המינימלי וללא חיכוך כלל, אשר עלול לנבוע מחוסר הסכמה לאור צוואה אשר חלק עלולים לפרשה כלא הוגנת, וכתוצאה מכך לעכב את ההליך כולו.