חיפוש

אילו שירותים נותן עורך דין בנקים?

קצרה היריעה מלהכיל את שלל הסופרלטיבים אשר נכרכו בשמם של הבנקים לאורך השנים, כאשר עבור מרבית האזרחים במדינה התקשרות עימם לרוב לא תעורר סימני שמחה או אושר ניכרים. עם זאת או שמא דווקא לאור זאת, ישנה חשיבות רבה להכרת תפקידו של עורך דין בנקים כגורם אשר באמצעותו אנו יכולים כצרכני שירותים בנקאיים, לוודא כי כאשר נעשה אי סדר ו/או אי צדק בעניינו, נזכה לפיצוי הולם או להתייחסות מתאימה.

לפיכך, במאמר הקרוב נדון בהרחבה בתפקידו של עורך דין בנקים, כמו גם הנקודות הקריטיות בהן אנו כצרכנים זקוקים לשירותיו.

 

נקודות מחלוקת אל מול הבנק

כאשר אנו באים במגע משפטי עם הבנק, יש לכך לרוב מספר סיבות מוגדרות וקבוע אשר משתנה במידה מסוימת בהתאם למשלח ידינו. כלומר, סביר להניח שעצמאים או בעלי עסקים יחוו את הממשק עם הבנקים בצורה שונה במעט מאשר אנשים פרטיים ושכירים, עם זאת בהיבט המשפטי הצורך בסיועו של עורך דין בנקים נותר פחות או יותר זהה.

עם זאת ניתן להגדיר את 3 סלעי המחלוקת עם הבנק לכדי:

  1. הלוואות
  2. אשראי עסקי
  3. פסילת אמצעי תשלום

 

כאשר המשותף לכל אחד מהם הוא התנהגות כוחנית אשר לרוב מתלווה למדיניות "קביעת עובדות בשטח", אשר נובעת מתוקף היותו של הבנק גוף דרקוני ועצום.

 

הלוואות

חיכוכים עם הבנק עלולים לצוף בעקבות נטילת הלוואות מהבנק מטעם לקוחות שונים, בין אם לצרכים עסקיים כמו שיפוץ העסק או התרחבות, או שמא בעבור אנשים פרטיים בעודם נוטלים משכנתא עבור ביתם המיועד.

לרוב כאשר מגיע עניין אשר קשור בהלוואות לערכאה משפטית, זוהי תולדתה של סכסוך ו/או חוסר הסכמה אודות צעד שנקט הבנק כנגד הלווה שאינו עולה בקנה אחד עם אשר סוכם עימם מלכתחילה. כפי שלדוגמה עלול לקרות במקרים בהם הבנק מעלה את הריבית שלא לצורך ו/או נוקט הליכי הוצאה לפועל בטרם עת אל מול החייב.

 

אשראי

גורם נוסף לתביעות רבות ומעורבות משפטית הוא עניין מתן האשראי לבעלי עסקים. זאת מכיוון שעסקים רבים מסתמכים על אותו קו אשראי כאמצעי תשלום אשר מאפשר להם להתקיים ולנהל את העסק שלהם כהלכה. לעתים בשל פעולות והחלטות אטומות ו/או חסרות היגיון, האשראי מצטמצם באבחת יד חדה אשר עלולה להוות איום קיומי על המשך הפעילות של עסק אשר כעת שתזרימו הוצר, מתקשה לעמוד בהתחייבויותיו השונות.

 

פסילת אמצעי תשלום

לעתים רבות הבנקים מסרבים מסיבותיהן שלהם לקבל אמצעי תשלום אשר ניתנו להם כדת וכדין כדוגמת שיקים, זאת בניגוד לאשר סוכם על ידם בעת כריתת החוזה או טרם לכן. פסילת אמצעי תשלום ללא סיבה מוצדקת או עילה נכונה, מהווה פגיעה ישירה בעסק אשר כעת נאלץ לחשב את תזרים המזומנים שלו, ומהווה פגיעה לא הוגנת בלקוח מצד הבנק.

 

שירותיו של עורך הדין אל מול המחלוקות השונות

עד כה מנינו את שלל הנקודות בהן אנו עלולים לבוא בחיכוך עם הבנק, כאשר הוא כופה עלינו את החלטתו אשר לעתים רבות אינה מוצדקת ואף אינה חוקית. לפיכך, עולה השאלה כיצד מומלץ או נכון להתמודד עם סיטואציה שכזו, שכן הבנק הינו גוף עצום ורחב ידיים?.

התשובה לכך היא פשוטה ותכליתית וכוללת היעזרות בשלב מוקדם ככל האפשר מצד עורך דין בנקים, אשר מסייע לנו במאבקנו המשפטי בזכות הבקיאות הרבה בכלל התקנות והחידודים אליהם הבנק מחויב מתוקף הנחיות חד משמעיות אשר ניתנות לו מטעם המחוקק. בהמשך לכך, עורך דין בנקים מודע לחלוטין לאירועים ותקלות שהבנקים לעתים מייצרים (גם אילו בשוגג) וכי האדם הפשוט מן היישוב אינו בקיא בהם בכלל.

 

עורך דין בנקים כגורם אשר מחייב את הבנקים לעמוד בחובותיהם

כלומר, במסגרת קביעת בית המשפט העליון, הוחלט כי לבנקים יהיו מספר חובות בסיסיות אשר לא ניתן להטיל עליהן ערר, וכי פגיעה או אי מילוי של אותן חובות יהווה עבירה ויחשב לתקלה מצד הבנק, אשר תחשוף אותו למתן פיצויים או לכל הפחות לשינוי ותיקון העוולה.

אותן חובות הינן בעלות סייגים וסימנים שונים, וככאלה ישנה חשיבות רבה להיעזרות בעורך דין בנקים כגורם אשר מודע לאשר הבנקים חייבים לקיים בעניינו, ידע אשר אילולא הוא קיים יסוד סביר להניח כי היה חומק מעינו של הצרכן הממוצע, אשר אינו חי בתוך העולם המשפטי הבנקאי.

 

חובות הבנקים כלפי לקוחותיהם

בהמשך לכך, ישנן 3 חובות מרכזיות אשר מחייבות את הבנקים לנהוג כלפינו כלקוחות באופן מסוים, אשר הפרתן מהווה עילה לתביעה משפטית.

החובות השונות הן כדלקמן:

  1. חובת האמון
  2. חובת הזהירות
  3. חובת תום לב

 

חובת האמון

במסגרת חובה זו מחויב הבנק להפעיל שיקול דעת מתאים ולהימנע מפעולות אשר משיתות עלינו כלקוחות סנקציות או מהוות פגיעה כלכלית בנו שלא לצורך, אשר נגזרותיה הן פגיעה חסרת תקדים ביכולתינו להשתכר ולהתפרנס.

לדוגמה, כאשר הבנק מקזז את קו האשראי של עסק בין לילה מבלי סיבה מצדקת, ובכך מונע ממנו את היכולת לרכוש סחורות הכרחיות ומוצרים שהינו זקוק להם כדי להתקיים. חובת האמון היא אבסולוטית וחוצה מגזרים וסטטוס כלכלי, כאשר אחרון הלקוחות זכאי לקיומה המלא. עם זאת, במידה ותופר גובה הפיצוי ייגזר מאופיו של הנפגע.

 

חובת הזהירות

במסגרת חובת הזהירות מחויב הבנק להתריע או להודיע לנו, כמו גם לא לאפשר העברת תשלום אשר נעשה מטעמנו עבור גוף אשר הבנק ידע באותה העת מסיבותיו שלו (לעתים בשל העובדה כי הוא משית על אותו גוף סנקציות בעצמו), כי הוא נמצא בקשיים כלכליים חריפים, אשר מעמידים בספק את יכולתו לקיים את העסקה.

כלומר, אילו נעביר שיק לידי עסק מסוים בגין שירות אשר סוכם כי יועבר לנו במועד מאוחר יותר, ואותו הסכום עבר דרך הבנק לידיו של אותו עסק, אף על פי כי האחרון נמצא בקשיים אשר מטילים ספק רב על יכולתו מלכתחילה לספק את אותו שירות – אילו נמצא אותו עסק בחדלות פירעון או לקראת פירוק, אזי שיש כאן הפרה של חובת הזהירות מצד הבנק, בעודו חשף אותנו לבזבוז כספים משווע.

 

חובת תום לב

חובה זה כוללת עניינים שבין הבנק לבין לקוחותיו בלבד, כאשר האחרונים באים לכדי קבלת ייעוץ או המלצה מצד הבנק. בהמשך לכך, אילו יוכח כי הבנק ו/או מי מנציגיו פעלו והמליצו ללקוח המלצות אשר אינן מתמקדות בבת עינו אלא באינטרס הצר של הבנק, אזי שהבנק פעל בחוסר תום לב. פעולה אשר הופכת אותו לחשוף גם כן לתביעה משפטית בגין הפרת חובה שכזו.

 

לסיכום – עורך דין בנקים לאותיות הקטנות

כפי שניתן להבחין, כלל ההתקשרות אל מול הבנקים מלווה בעיסוק בלתי נלאה באותיות קטנות ותקנות ודינים אשר הינם אזוטריים ואינם מנת חלקם של הכלל. לכן בעודנו ניגשים לעיסוק אל מול הבנק בעניינים שכאלה, מוטב להיעזר בעורך דין בנקים אשר מתוקף בקיאותו הרבה וניסיונו אל מול עיסוק עם גורמים שכאלו, יוכל לאפשר לנו לאזן את מאזן הכוחות ולהשיג צדק בעניינו, גם אל מול גוף שכזה.