חיפוש

רשלנות רפואית בלידה והריון

אף על פי כי חלו תמורות רבות בעולם הרפואה בשנים האחרונות, אשר רובן עוסקות בפיתוחים טכנולוגים חדשניים שמטרתם להציל ולשנות את אורח החיים של כל אדם אשר סובל מתחלואה כלשהי, בליבת העשייה הרפואית עדיין פועלים בני אדם, וככאלה הם אינם חפים מטעויות.

 

רשלנות רפואית והיחס הנוקשה לה בהקשר לידה והריון

בהמשך לכך, כאשר אותן טעויות נעשות שלא מכורח הנסיבות וכי ניתן במידה רבה למנוען, עלולים אנשי הרפואה לעמוד לדין בגין רשלנות אשר תוצאתה בנזק מוכח למטופלים אשר סמכו עליהם בעודם מקבלים טיפול רפואי.

כמו כן, מידת החומרה עולה דרסטית כאשר מדובר בעניינים אשר נוגעים לרשלנות רפואית בלידה והריון, שכן מדובר בשלב רגיש ואקוטי הן לאם כמו גם לעובר. לכן, פיצויים בגין רשלנות רפואית בסוגה משפטית שכזו לרוב מכילים רכיב פיצויי מוגבר ומשמעותי יותר מתחומים אחרים.

 

מה היא רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא כאשר בעקבות מניעת ו/או הגשת טיפול על ידי איש צוות רפואי כלשהו – החל מרופא דרך מזכירת קבלה וכלה באחות או טכנאי מכונה, נגרם ונסוב נזק לא הכרחי למטופל אשר די בשינוי בדרך הטיפול כמו גם בהתייחסות שונה אודות תלונותיו השונות, בכדי למנוע את אותו נזק או לצמצמו משמעותית.

 

צבר תנאים הכרחי להתגבשות תביעה

לפיכך, ניתן לראות כי בכדי שתהיה עילה סבירה להגשת תביעה על רקע רשלנות רפואית, על התובע להוכיח כי מתקיימים מספר תנאים, כאשר קיימת חובה על הוכחת רשלנות מצד הצוות הרפואי, נזק אשר ניסוב למטופל – במקרה זה היולדת ו/או התינוק, כמו גם קשר סיבתי אשר מוכיח כי בעקבות הראשון, נגרם האחרון.

 

מבחן הרופא הסביר כאבן בוחן בתביעה על רקע רשלנות רפואית

בכדי לקבוע בנוגע למרכיב הראשון בהגשת תביעה, המרכיב אשר נוגע למידת האשמה לכאורה אשר קיימת מצד הצוות הרפואי כלפי המטופל, נעשה שימוש במבחן משפטי – רפואי אשר נקרא "מבחן הרופא הסביר".

מבחן דומה לזה ניתן למצוא גם בתביעות רשלנות שונות כאשר נעשות אל מול עורכי דין, מהנדסים, פסיכולוגים וכמובן אנשי רפואה. במסגרת המבחן, נשאלת השאלה לו היה מצופה מרופא (או כל איש מקצוע רפואי אחר) בעל יכולות סבירות לנהוג אחרת משנהג אותו רופא במקרה הספציפי הזה.

במידה וימצא כי תוצאה מהנסיבות הייחודיות אשר אפפו את מקרה זה, מרבית הרופאים היו נוהגים בצורה זהה, אזי שאין בכך עילה לכדי הגשת תביעה על רקע רשלנות רפואית. עם זאת מנגד, במידה ומצופה מאותו רופא להבחין ולשים לב אודות הדגלים האדומים אשר חמקו מעיניו בעודו סוקר את הסיטואציה, הוא עלול להיות חשוף לתביעה שכן הוא נכשל במבחן הרופא הסביר.

 

גורמים להגשת תביעת רשלנות רפואית בלידה והריון

ישנן כמה סיבות שכיחות אשר בגינן לרוב מוגשות תביעות על רקע רשלנות רפואית כנגד אנשי צוות רפואה. כאשר לרוב ניתן לסווג את התביעות ל- 3 גורמים מרכזיים.

  1. רשלנות במתן הנחיות והסברים
  2. רשלנות במסגרת מעקב ההריון
  3. רשלנות אל מול הריון בעל סיכון גבוה

 

רשלנות במתן הנחיות והסברים

כחלק מתקופת ההריון קיים צורך קרדינלי למלא אחר הנחיות מסוימות כמו גם לשנות במידה רבה את אורח החיים של היולדת. הנחיות אלו נוגעות לכלל ההיבטים השונים אשר מלווים את היולדת, כאשר עליה לשנות את תזונתה, האופן בו היא צורכת סיגריות ואלכוהול, כמו גם הימנעות ממאמץ פיזי מוגבר. לפיכך – הימנעות ממתן הוראות אלו או השמטה של פרטי מידע חשובים עלולה להוות עילה לתביעה רפואית.

 

רשלנות במסגרת מעקב ההריון

גורם נוסף לתביעות על רקע רשלנות הוא מעקב לוקה בחסר או שגוי של רופא אודות שלבי הריונה של אישה, כאשר הרופא אינו מבחין בסימנים מקדימים וקריטיים אשר נוכחותם עלולה להצריך את עצירת ההיריון או יידוע מוקדם של ההורים אודות אותם ליקויים.

דוגמה למקרים שכאלו ניתן למצוא כאשר רופאים לא מאבחנים היפרדות שליה, קרע ברחם, ליקויים בקצב התפתחות העובר, כמו גם אבחון תסמונות גנטיות חריפות כדוגמת טיי זקס ו/או תסמונת דאון.

לפיכך, כאשר רופא לא מפנה את האם ההרה לביצוע בדיקות מתאימות בכדי לשלול את החשד לאותן לקויות, אשר לעתים גילוי מוקדם שלהן מאפשר טיפול שבידו להעלימן כליל או לצמצמן במידה רבה, הוא עלול להיות חשוף לתביעות על רקע רשלנות רפואית אשר ישיתו עליו את כלל ההוצאות העתידיות אשר נלוות לגידולו של ילד נכה, כפי שנקבע בתקדים משנת 2012 על ידי בית המשפט העליון.

 

רשלנות אל מול הריון בעל סיכון גבוה

לעתים בשל הנסיבות האישיות של הזוג, כמו גם ההיסטוריה הרפואית שלהם או של בני משפחתם, או שמא מתוצאה של טראומה לא צפויה שפקדה אותם, מוגדר הריון כבעל סיכון גבוה. ככזה, הוא מלווה בפיקוח וליווי אשר הינם שונים במידה רבה מהריון רגיל, כמו גם בהליכים ובבדיקות אשר נלוות להריון חריג שכזה.

לפיכך, כאשר איש צוות רפואי מתבקש ללוות הריון שכזה, הוא נאלץ לבצע מעקב מורחב ולהתייחס ביתר שאת אודות כל שינוי רלוונטי בנתוני האישה ההרה והעובר שבתוכה, מלאכה אשר אילו לא ימלא כהלכה, עלולה לחשוף אותו לתביעה על רקע רשלנות רפואית.

 

לסיכום

חשיבותו הרבה של הליך ההיריון לא חמקה מעיניו של המחוקק בעודו שואף לפעול כנגד תופעת הרשלנות בשלב כה קריטי וחשוב, ככזה אשר מערב חיי אדם בשלב הרגיש העדין והשברירי ביותר שקיים.

לפיכך, במידה ובמסגרת הליך ההיריון נעשה עוול בעניינכם אשר ליבתו היא רשלנות רפואית מצד גורם רפואי אשר היה אמון על כך שההליך יעבור על הצד הטוב ביותר, דעו נא כי הנכם זכאים במידה רבה לפיצוי משמעותי ובעל משקל רב מצד אותו גורם, כאמצעי אשר אמור במידה רבה לסייע לכם כתא משפחתי להתמודד טוב יותר עם השלכותיה של אותה רשלנות רפואית.

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא