חיפוש

עורך דין פשיטת רגל מטעם המדינה – מי זכאי ומה ההבדל לעומת עורך דין רגיל

במדינת ישראל, כראוי במדינה דמוקרטית ומערבית, אדם אשר אינו יכול להרשות לעצמו סיוע משפטי רשאי בתנאים מסוימים לקבלו מטעם המדינה. המשמעות של צעד זה היא למעשה שאף אדם לא יבוא בפני שופט או בעת סיטואציות מסוימות ללא הגנה משפטית מקצועית אשר תוכל לאפשר לו לבאר לפרוש ולשטוח את טענותיו בפני הערכאה המשפטית אליה הוא נדרש לתת דין.

עם זאת, רבים לעתים אינם מודעים כלל לאפשרות הזו או כיצד ליישמה עד תום, כאשר זכאותם לקבלת סיוע חומקת מעיניהם או שחלילה אינם מודעים כלל לקיומה של אפשרות זו, אשר מקבלת משקל נוסף בהקשר של פשיטת רגל ו/או חדלות פירעון לאור חשיבותו הרבה של ההליך. לפיכך, במאמר הקרוב נסקור ונדון בהיבטיו השונים של עורך דין פשיטת רגל מטעם המדינה, כמו גם ההבדל בינו לבין מקביליו הפרטיים.

 

מדוע צריך להסתייע בשירותיו של עורך דין פשיטת רגל?

עורך דין פשיטת רגל ו/או חדלות פירעון, מסייע לאדם אשר נקלע לאותו הליך בהתאמה כאשר הוא נדרש לדין אל מול נושיו.

הליך משפטי זה הוא הליך הסדרת חובות אשר עד 2019 כונה פשיטת רגל ולאור תיקונו בחוק וחידושו כעת נהוג להתייחס אליו כחדלות פירעון, אשר במסגרתו מוגדר האדם שבמרכז ההליך כגורם אשר אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו העסקיות כלפי נושיו, כמו גם כאדם אשר סך נכסיו והכנסתו קטנים מכלל ההוצאות והמחויבויות השוטפות אשר יש לו כלפי גורמים עסקיים אחרים.

לאור זאת, במסגרת ההליך המדינה למעשה מטילה עיצומים על אותו אדם, כאשר מרבית רכושו עובר לטובת נושיו, כשהתמריץ החיובי אשר מונח בפניו הוא שאם וכאשר יצליח להחזיר את סך כל המחויבויות אשר בית המשפט יקבע לו, אזי שיוכל לחיות את חייו כאחד האדם וללא עננת החוב והסנקציות אשר נלוו לה.

 

מבחן זכאות אשר קובע את היתכנות ההיעזרות בעורך דין פשיטת רגל מטעם המדינה

בהמשך לכך, לא כל אדם אשר חפץ בכך רשאי להיעזר בשירותים משפטיים מטעם המדינה, כאשר בכדי לזכות בהם יש לעמוד במבחן זכאות אשר לפיו יקבע האם אדם יכול או שמא אינו יכול לעשות בכלי שרת שכזה שימוש. מבחן הזכאות נוגע לאופי האישומים אשר עומדים בפני הנאשם, כמו גם מצבו הכלכלי ונגזרות נוספות.

 

מה הם הקריטריונים של מבחן הזכאות?

בכדי לעמוד במבחן הזכאות, על נאשם לעמוד ב- 3 תנאים אשר הינם מצטברים, כלומר, עליו לעמוד בכולם, כאשר התנאים הינם כדלקמן:

  1. הנושא הינו כלול כנושא אשר בגינו נדרש לקבל סיוע משפטי
  2. הנאשם צלח את מבחן הזכאות הכלכלית
  3. קיים סיכוי סביר משפטית לזכות בתביעה

 

כמו כן, ראוי להפריד בין שירותי הסנגוריה הציבורית אשר מוענקים לנאשמים בדין פלילי, אל מול השירות החינמי אשר ניתן על ידי משרד המשפטים, להליכים משפטיים אזרחיים כדוגמת פשיטת רגל ו/או חדלות פירעון.

 

נושא אשר מכוסה תחת סיוע משפטי מטעם המשפטים

המבחן הראשון לבחינת השאלה האם נאשם יכול לקבל סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים, הוא האם הנושא בו עוסק תיקו הוא אכן כזה אשר מצדיק סיוע. לצורך העניין, הליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל הינם כלולים תחת מטרייתו של משרד המשפטים ולפיכך לעניין זה התשובה הינה חיובית.

 

מבחן הזכאות הכלכלית

מבחן הזכאות הכלכלית הוא מבחן אשר קובע האם הנאשם אכן זקוק לסיוע כלכלי או שמא הוא מתעתד לחסוך כספים בחסות משלם המיסים. המבחן נחלק ל- 2 כאשר ישנו מבחן רכוש בנוסף גם למבחן הכנסה.

הראשון נוגע לשאלה האם הנאשם יכול לקבל הלוואה בעקבות שווי רכושו (חסכונות, השקעות וכדומה), כאשר אילו שווי רכושו אינו מאפשר לנאשם לקבל הלוואה אשר הינה גבוהה מפי 3 מהשכר הממוצע במשק – אזי שהוא צולח את מבחן הרכוש, כאשר ישנו סייג שלא מותיר להחשיב דירת מגורים כנכס שבעבורו יש לקחת הלוואה.

בהמשך לכך, מבחן ההכנסה בוחן האם אדם יחיד או משפחה עד 3 נפשות, משתכרת בשכר אשר הינו עד 67% מהשכר הממוצע במשק, כאשר בעבור כל נפש נוספת עולה האחוזון ב- 6%, כמו גם אילו נבדק אדם לגופו, אזי שבן/בת זוגו לא יחושבו לצורך זאת.

 

אוכלוסיות אשר פטורות מהוכחת זכאות כלכלית

ישנן אוכלוסיות אשר זכאיות לפטור ממבחן זכאות כלכלית, בשל נסיבות חייהן האישיות. כאשר מבינן ניתן למנות, מאושפזים בכפייה, תובעים אשר מעורבים בענייני ביטוח לאומי, ניצולי שואה, כמו גם מיוצגים אשר פונים בעקבות עבירות אשר קשורות לעבירות מין או סחר בבני אדם.

 

מה ההבדל בין עורך דין פשיטת רגל פרטי לבין עורך דין פשיטת רגל מטעם המדינה

עתה משסקרנו את התבחינים שלפיהם נקבע בכלל האם אדם יכול להיעזר בשירותיו המשפטיים של עורך דין פשיטת רגל מטעם המדינה, יש לדון בהשלכות של כך דה פקטו.

 

עורך דין פשיטת רגל פרטי כגורם אשר לא מפחד להפשיל שרוולים

כלומר, עורך דין פשיטת רגל מטעם המדינה עלול במידה רבה לנהוג בצורה שונה במקצת מאשר מקבילו הפרטי, לאור העובדה כי בעודו מהווה נציגה הממלכתי של המדינה עליו לנהוג באופן "נקי" יותר ממקבילו הפרטי, אשר לעומתו מרכז מעייניו הוא השגת התוצאה האידיאלית עבור לקוחו ותו לא.

המשמעות של כך היא בהיותו של עורך דין פשיטת רגל מטעם המדינה גורם אשר לא יעכב או ימנע מההליך המשפטי להתקדם כהלכה, גם כאשר מדובר בעיכוב אשר עלול במידה רבה לסייע ללקוחו, מתוך תפיסה כי עליו לכבד את ההליך המשפטי ולא לנקוט בטקטיקות אשר זוכות לתואר "כשר, אבל מסריח".

 

היעדר אינטרס כלכלי כיתרון של עורך דין פשיטת רגל מטעם המדינה

לעומת זאת, יתרון משמעותי אשר נלווה לעורך דין פשיטת רגל אשר מקורו מהמדינה, הוא היעדר המניע או התמריץ הכספי אשר קיים לעתים בתיקים פרטיים, ובכך למעשה מתאפשר ללקוח להיות בטוח כי כל אשר עורך דינו עושה, נובע מהאופן בו הוא רואה את האינטרס של פושט הרגל עצמו, ולא מתוך כוונה להאריך את ההליך ועימו גם ניפוח שכר הטרחה ושעות הליווי.