חיפוש

ייצוג עורך דין מיסים כחלק מתביעות העלמות מס

לאור הדיגיטציה והמודרניזציה הרבה שחלה בחיינו היום יומיים והשפיעה על חיינו במידה לא מבוטלת, גם אמצעיו של הרגולטור להבחין ולהעמיד אזרחים אודות שגיאות או תקלות באופן תשלום המיסים שלהם השתפרה פלאים.

בנוסף לכך, לאור שכיחות התופעה והסכומים המשמעותיים אשר נלווים לה, החל הרגולטור להחמיר את הענישה במידה רבה כאשר העלמת מיסים מחושבת כעבירה אשר נעשית הן כנגד המדינה, כמו גם כנגד כלל ציבור משלם המיסים אשר מותר לשאת בנטל לבדו.

לאור זאת, חשיבותו של עורך דין מיסים כגורם אשר מייצג ומסייע לנאשם בעת הצורך לצלוח את ההתקשרות הלא נעימה עם גורמים כדוגמת מס הכנסה, עלתה דרמטית. לפיכך, במאמר הקרוב נסקור ונמנה את תפקידיו של עורך דין מיסים בדגש על עבירות אשר נגועות לתשלום מיסים שוטף.

 

תפקידיו הכלליים של עורך דין מיסים

פרט לעיסוק בעבירות אשר נוגעות להלבנת הון והעלמת מיסים, עורך דין מיסים עוסק במספר רב של ענפים ותחומים שונים אשר אינם פליליים כדלקמן:

  1. הסדרת התקשרות שוטפת עם גופי מס ורגולציה
  2. הסדרת מס הכנסה בהקשר לירושות ועיזבון
  3. ניהול ותשלום מיסים אודות נכסים אשר מקורם בחו"ל
  4. תשלום מיסים עבור הכנסות אשר מוגדרות כפרס ו/או שמקורן לא ביגיעה (קרי בעבודה)
  5. תשלום הון של תושבי ישראל אשר אינם אזרחים

 

הגברת הרגולציה לאור אבדן משמעותי של כספי מיסים

בנוסף לכך, החמרת הרגולציה מצד הרשויות בישראל עלולה להתקבל בהבנה, כאשר מתבוננים בשווים של הסכומים אשר נעלמים מדי שנה בישראל. כלומר, אף על פי כי ביחס לכלל המדינות המפותחות בעולם ישראל אינה במצב רע במיוחד, היקף ההון וההכנסות אשר אינן מדווחות מדי שנה מגיע לכדי 50,000,000,000 ש"ח, כאשר מדובר בלא פחות מ- 20% מן התמ"ג.

 

תפקידיו של עורך דין לענייני מיסים והלבנת הון

כמו כן, בעבור עניינים אשר כרוכים בתשלום מיסים והלבנת הון, ניתן לאפיין 3 שימושים מרכזיים בשירותיו של עורך דין לענייני מיסים

  1. ייעוץ בהקשר תשלום כופר
  2. ייצוג בבית משפט
  3. ייעוץ וביאור בעניין מס הכנסה

 

ייעוץ מקצועי בהקשר תשלום כופר

כאשר גופי האכיפה חושדים באדם כי הוא ביצע עבירות מס כאלו ואחרות, הן עלולות במידה רבה לפנות אליו בדרישה לתשלום כופר, אשר מהווה למעשה מעין קנס משוכלל אשר נגזר מגובה הסכום אשר הוא נמנע מלהצהיר עליו כהלכה. כאשר באמצעות תשלום זה יכול החשוד עוד בשלב החקירות להסיר מעליו את עול האחריות הפלילית ובכך למעשה לסיים את ענייניו עם מס הכנסה.

לכן, באמצעות עורך דין לענייני מס, יכול החשוד לקבל ייעוץ אשר מתייחס לשאלת העלות אל מול תועלת של המהלך, כאשר לעתים מומלץ לאדם בהתאם לסיכויי ההצלחה הנמוכים ו/או הגבוהים שלו – לבחור באלטרנטיבה המשפטית או שמא להיעתר להצעתו של מס ההכנסה.

זאת בנוסף כמובן לעובדה כי לנוכחותו של אותו עורך דין מיסים, יש משקל רב אשר יכול במידה רבה להגביר את אותם סיכויים, לאור בקיאותו הרבה בחידודי ההליך ונגזרותיו.

 

ייצוג בבית משפט

אילו בחר החשוד שלא לקבל את הצעת הכופר או שמא כזו לא הונחה בפניו מלכתחילה, לעתים רבות יגיע העניין לכדי דיון תחת ערכאה שיפוטית, כלומר בית המשפט. במסגרת דיון זה, כאשר החשוד הופך למעשה לנאשם, עורך דין מיסים יכול לייצגו ובכך להפחית במידה רבה עד כדי להעלים את כליל, את סך החשדות כנגדו וכפועל יוצא מכך השלכותיהן בפועל אשר יגולמו לאחר מכן בפסק הדין.

רוצה לומר, כי לנוכחותו של עורך דין מיסים כחלק מן ההליך הפלילי, תרומה רבה אשר יכולה במידה רבה להוות ההבדל אשר קיים בין עונש מאסר בפועל לבין עונש מאסר על תנאי, לבין אפילו עבודות שירות וקנס סמלי. זאת מתוקף הדגשתו של המרכיב הנסיבתי, אשר זוכה במידה רבה להתייחסות ושפיטה לפי כף זכות מצד בית המשפט.

 

ייעוץ וביאור בענייני מס הכנסה

זאת ועוד, כי אזרחים רבים לעתים נמצאים תחת בחינת הרשויות לאור ביצוע עבירות מס בשוגג ומבלי בכלל לדעת כי עשו זאת. עובדה זו גורמת לכך שאזרחים רבים פונים לדיון בעניינם ללא הסתייעות בסיוע משפטי כדוגמת עורך דין מיסים, מתוך אמונה כי בעת הצורך יסבירו את תמימותם וחוסר כוונת הזדון אשר היה בידם, כאשר יהיה בכך די בכדי לפטור אותם מאחריות פלילית או דין כלשהו מצד הרשויות.

לפיכך, אף על פי החן הרב שקיים במשאלת לב שכזו, רבים מגלים כי תקוותיהם התבדו בעודם מבצעים טעויות קרדינליות במסגרת החקירה ו/או מובאים לכדי מעצר לאור חוסר הבנת גודל השעה אשר הונחה בפניהם.

לכן, באמצעות שימוש בסיועו של עורך דין מיסים, יכולים אותם אזרחים לקבל תמונת מצב עדכנית ורלוונטית אודות חומרת מצבם, כמו גם הצעדים הבאים אשר סביר להניח כי הרשויות ינקטו בעניינם, בטרם ישליכו את יהבם לעבר רחמיהם של גופי האכיפה בישראל, אשר אינם ידועים כבעלי סבר פנים מזמין.

 

לסיכום

עורך דין מיסים הוא מבין הגורמים המקצועיים אשר רבים אינם כלל מודעים לצורך שלהם בו, אך שההימנעות משירותיו עלולה לעלות ביוקר. לאור זאת, מומלץ במידה רבה להיעזר בסיועו המשפטי של עורך דין מיסים כאשר נאלצתם להתמודד עם האשמות כלשהן ו/או טענות לאי סדרים בעניינכם מצד גורמי החוק והאכיפה בישראל.

זאת בכדי להבטיח כי כלל ההליך יעבור על בוריו ועל הצד הטוב ביותר אשר מתאפשר, כמו גם כדי להקטין את עוצמתם ו/או קיומם בכלל של עיצומים כלשהם כדוגמת כופר ו/או עונש מאסר, אשר נלווים לנאשמים אשר נמצאים לבסוף אשמים, במסגרת הליך אכיפת רשויות המס בישראל.

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא