X סיבות להתחיל בתהליך של עריכת צוואה

כאשר מדברים על עריכת צוואה, מתכוונים לפעולה בין כתלי בית המשפט, אשר מחלקת את הרכוש של מי שהלך לעולמו. עריכת הצוואה פותרת ומארגנת את ענייניו הפרטיים והאישיים של הנפטר, לרבות ענייניו הכלכליים.

יש מי שמתנגד לכל עניין עריכת הצוואה, משום שהיא כרוכה בהוצאות כספיות רבות למדי, ומסבה נזק לכל הגורמים המעורבים. ברם, יש המון מעלות לעריכת צוואה. אנו מפצירים בכם לקרוא בעיון רב למן ראשית המאמר הזה ועד לסופו, ותוכלו להבין בדיוק את – X הסיבות להתחיל בתהליך של עריכת צוואה…

 

האם הסיבה של קיצור הזמן לדבר הנושים מספיקה על מנת להתחיל בתהליך של עריכת צוואה?

הסיבה של קיצור הזמן לדבר הנושים בוודאי שמספיקה כדי להתחיל בתהליך של עריכת צוואה. הצלחתם להתבלבל? מיד נבהיר הכול. ובכן, לרוב עומדות בפני הנושים  מספר שנים בשביל להגיש תביעה כאשר פלוני אלמוני איננו עוד בין החיים. מאידך, כאשר עורכים את הצוואה מבעוד מועד, לרוב מתאפשרים בידי הנושים רק מספר חודשים עד לתום התהליך.

 

האם הסיבה של מניעת בלבול מספיקה כדי להתחיל בתהליך של עריכת צוואה?

אכן, הסיבה של מניעת הבלבול אכן מספיקה על מנת להתחיל בתהליך של עריכת צוואה. כדי שצוואה תתקבל כחוק, בית המשפט נדרש לאשר כי היא מדויקת, בלי כחל וסרק, מה שעשוי לסייע במניעה של ויכוחים או תחושות של בלבול בהיבט על תוקף הצוואה בראייה קדימה.

 

מה כולל התהליך של בקשה לצו ירושה?

למי שאינו יודע מבינכם, נבהיר בזאת, כי צו הירושה הינו צו משפטי, לכל דבר ועניין, שניתן מהרשם לענייני ירושה, בעודו אמור לחלק נכונה את העיזבון של הנפטר לפי תרחיש שהנפטר אינו הותיר אחריו כל צוואה בתוקף. ויש לצו הירושה מספר היבטים, שכדאי מאוד שתתוודעו אליהם, והנה הם לפניכם –

  • על מנת לקבל צו ירושה, חייבים להגיש בקשה לצו ירושה, ללשכה של הרשם של ענייני ירושה, שקשורה לתחום סמכותו של המגורים של מי שהלך לעולמו, או לחלופין לבית דין רבני.
  • במידה וכבר יש צוואה, אבל הבעיה שלא מופיעים בה כל הנכסים של המת, יינתן צו של קיום הצוואה בהתייחס לכל אותם הנכסים אשר מצוינים בצוואה; ואלו שלא מופיעים בה, להם יינתן צו הירושה.
  • תקופת מתן צו הירושה מעת הגשת בקשתו יכולה להתפרש בין חודש לבין שלושה חודשים.
  • צו הירושה לא דן בהיקף של העיזבון, כי אם מצהיר בריש גלי מי יהיו יורשיו של מי שהלך לעולמו, וכן מה הנתח של כל אחד מהם בעיזבון של הנפטר.

 

האם הסיבה של יכולת ההתמודדות עם כל מיני סוגי נכסי מספיקה כדי להתחיל בתהליך של עריכת צוואה?

יודעי דבר מדווחים, כי הסיבה המובילה לעריכת צוואה באה לידי ביטוי בהשגה של היכולת להתמודד עם כל מיני סוגי נכסים. זאת ועוד, במידה והעיזבון מכיל מקרקעין, אשר לא מוחזק בשכירות משותפת, בדרך כלל נדרשת עריכת צוואה לשם העברת הבעלות על הנכסים.

צוואות עורך דין