חיפוש

פסילת רישיון נהיגה – אילו מצבים יגרמו לכך

לאור תרבות הנהיגה הלוקה בחסר אשר נפוצה במדינת ישראל, החל המחוקק בהחרפת האכיפה כמו גם בהחמרת הסנקציות אשר מושתות על מי שימצא מפר את החוק או כנהג אשר מהווה סכנה לציבור. בין אלה, פסילת רישיון נהיגה.

כתוצאה מכך, רבים הנהגים אשר אילו בעבר היו ניצבים בפני עונש נקודות ו/או קנס בלבד, נאלצים להיפרד מרישיון הנהיגה שלהם כאשר האחרון לעתים משמש גם כאמצעי להתפרנס באמצעותו או כלי תחבורה שאילולא הוא לא מתאפשר לרבים להגיע למקום עבודתם מלכתחילה.

לאור זאת, במאמר הקרוב נסקור ונדון במאפיינים השונים של פסילת רישיון נהיגה, כמו גם בגין אילו אישומים או עברות יישלל רישיון נהיגה.

 

כיצד נשלל רישיון נהיגה?

רישיון נהיגה יכול להילקח ולהישלל מאדם על ידי מספר גורמים, כאשר הן לרשות המבצעת והן לרשות השופטת סמכות לעשות זאת. כלומר, רישיון הנהיגה יכול להישלל גם כתוצאה מפועלו של שוטר אשר עצר נהג ומצא אותו אשם בסעיפים מסוימים, כמו גם כתוצאה מסנקציה או הליך משמעתי או פלילי אשר שופט מחיל על נהג שהוא מצא אשם.

 

פסילת רישיון נהיגה על ידי שוטר

כאשר נהג נעצר על ידי שוטר בעודו מבצע אלו מן העבירות הבאות, יש בכך עילה מספקת להבאת הנהג בפני קצין משטרה, כאשר האחרון יכול להורות על פסילת רישיון נהיגה לכדי 30 ימים. העבירות אשר בגינן יכול קצין משטרה לשלול רישיון נהיגה הינן כדלקמן:

 1. עקיפה בדרך לא פנויה / עקיפה תוך חציית קו הפרדה
 2. נהיגה בגילופין או תחת השפעת סמים
 3. נהיגה באופן מסוכן כלפי הולכי רגל
 4. אי עצירה כדין לפני פסי רכבת
 5. אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה
 6. הסעת נוסעים בשכר שלא כדין
 7. עבירות שמבוצעות על ידי נהג חדש
 8. נהיגה במהירות מופרזת מאוד

 

כאמור, כל אשר מצוין לעיל מהווה עילה על ידי שופט להפניית הנהג לידי קצין משטרה, אשר קיים יסוד סביר להניח כי יחליט לשלול את רישיון הנהיגה של אותו נהג באופן מנהלתי למשך 30 ימים.

בנוסף לכך, אילו נהג היה מעורב בתאונת דרכים כלשהי, אזי שמוסמך אותו קצין משטרה לשלול את רישיונו לפרק זמן כפול של כ- 60 יום, בעוד שאילו מדובר בתאונת דרכים קטלנית, רוצה לומר שהסתיימה באבדות בנפש, אזי שיש בכך עילה לשלילת רישיונו ללא פחות מ- 90 יום.

 

שלילת רישיון על ידי ערכאה משפטית

בנוסף לכך, נהג אשר הובא לידי דיון בפני שופט, בין אם כתולדה מביצועה של עבירה שהוזכרה מקודם או בין בעקבות צבירת נקודות או ביצוע עבירה אחרת, צפוי גם כן לעמוד בפני שלילה אפשרית.

בהמשך לכך, ישנם סעיפים שונים אשר בגינם עלול נהג להיחשב כעבריין אשר יש לשלול את רישיונו, כאשר הסעיפים והגורמים משתנים במידה רבה בהתאם לחומרת העבירה, כלומר:

 

שלילת רישיון למשך 60 יום

שלילת רישיון למשך 60 יום תושת על נהג אשר ביצע אחת מן העבירות הללו:

 1. נהיגה בקלות ראש
 2. סירוב למסירת פרטים לאחר ביצוע עבירה
 3. נהיגה ברכב אשר מערכת הבלמים או ההיגוי בו לא תקינה
 4. אי מתן זכות קדימה
 5. אי ציות לתמרור עצור
 6. פגיעה באמצעות נהיגה אחורנית
 7. נהיגה בקלות ראש

 

זאת בנוסף לביצועה של עבירה נוספת מבין הקטגוריה אשר הוזכרה לעיל או לאלו שמופיעות מטה, בשנתיים האחרונות:

 1. נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף
 2. עבירה אשר קשורה בהנחיות לנהג חדש (כמות נוסעים, מלווה)
 3. עקיפה מסוכנת
 4. נהיגה באופן אשר מסכן חיי אדם
 5. הסעת נוסעים בשכר שלא כדין
 6. נהיגה ברכב ניגוד להודעת איסור שימוש

 

רוצה לומר, כאשר אדם ביצע עבירה אשר מוזכרת במקבץ הראשון, בצירוף לביצועה של אלו מן העבירות אשר מוזכרות במקבץ הראשון או השני בשנתיים האחרונות – אזי שרישיונו יישלל למשך 60 יום.

 

שלילת רישיון ל- 90 יום

בנוסף לכך, אילו נהג ביצע אלו מן העבירות אשר מפורטות במקבץ הראשון ו/או עבירה אשר מפורטת במקבץ השני אשר הסתיימה בנזק לנפש ו/או רכוש, או כאשר ביצע עבירה אשר הינה חמורה והסתיימה בפגיעה באדם באופן משמעותי, אזי שרישיונו יישלל למשך לפחות 90 יום, קרי 3 חודשים.

 

שלילת רישיון לשנה אחת

אם אדם ביצע עבירה אשר מוזכרת בתוספת הראשונה ו/או השנייה, אשר גרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם בצורה קשה, כמו גם בשנתיים האחרונות ביצע עבירה אשר מוזכרת באלו מן המקבצים, יגזור עליו בית הדין עונש אשר אינו יהיה פחות משנת שלילה שלמה, בנוסף לעונשים אחרים.

 

שלילת רישיון לשנתיים עד שלוש שנים

אילו אדם יורשע באלו מן העבירות הבאות, כאשר ב- 5 השנים האחרונות הוא כבר הורשע בהן לפחות פעמיים, אזי שבין שאר העונשים אשר יושתו עליו רישיונו יישלל למשך שנתיים. זאת כאשר בנוסף לכך אילו גרם אדם למוות בעודו נוהג ברשלנות, כמו גם כאשר הפקיר את מושא פגיעתו, אזי שדינו שלילת רישיון ל- 3 שנים, פרט לשאר ההליכים אשר יינקטו כנגדו.

העבירות אשר הוזכרו לעיל הינן כדלקמן:

 1. אי ציות לתמרור
 2. מהירות מופרזת
 3. עקיפה מסוכנת
 4. אי מתן זכות קדימה במעבר חצייה
 5. נהיגה ללא רישיון
 6. נהג אשר נתפס נוהג בעודו בלתי מורשה לנהיגה

 

מקרי קצה נוספים של פסילת רישיון נהיגה

בהמשך לכך, ישנם מקרים נוספים אשר במהלכם אדם עלול לקבל פסילת רישיון נהיגה גם לפרק זמן ממושך יותר כדוגמת 5 שנים, 10 שנים, ואפילו לצמיתות, בעודו מבצע עבירות כאלו ואחרות אשר גורמות להצטברות תנאים שכזו.

 

כיצד יש לפעול לאור שלילה?

בהינתן ונאלצתם לבוא במגע עם רשויות האכיפה כאשר נשלל רישיונכם כתוצאה מביצוע עבירת תנועה, אזי שייתכן במידה רבה כי הנכם זקוקים לסיועו של עורך דין לענייני תעבורה, בכדי שהאחרון יוכל באמצעות הגשת קובלנה מתאימה, לעתור ולערער כנגד החלטת שלילת רישיונכם.

זאת מכיוון שבמסגרת הליך שלילה מנהלי לדוגמה, על קצין המשטרה לעמוד בתקנות מסוימות אשר כרוכות במתן רשות לנהג להציג הסברים ונימוקים מדוע נהג כפי שנהג, כאשר לא נדיר לצפות בשופט אשר מבטל את השלילה המנהלתית, לאור שלילת זכות זו מן הנהג השלול.

בנוסף לכך, כאשר מוכח מצד עורך דינו של הנהג כי היסטוריית הנהיגה שלו אינה מסוכנת ולא מדובר במפגע ציבורי או דמות אשר עלולה להעמיד את הציבור באיזו שהיא סכנה, הדבר עלול להיות מספק את הדעת ולהוביל גם כן לכדי הפחתת השלילה עד כדי ביטולה כליל.