Search

ערעור על דו"ח תנועה – למה לשלם סתם

בשנים האחרות ניתנים יותר ויותר דוחות תנועה לנהגים השונים בכביש. העלייה בכמות הדוחות שניתנים הם חלק ממדיניות רחבה יותר של משרדי הממשלה השונים ושל הרשויות שמטרתה למזער את כמות תאונות הדרכים.

בעקבות ריבוי הדוחות גם עולה מספר הדוחות שמחולקים שלא כצדק. ישנן מספר אפשרויות שעומדות בפני אזרחים על מנת לערער על הדוח – הרשויות הבינו את זה ולכן הליך הערעור נהפך להיות נגיש יותר ואף יכולה להיעשות דרך האינטרנט.

משום שדוחות התנועה יכולים להיגרם ממספר סיבות – בהתאם לעבירות התנועה ולכן ישנם שני סוגים של דוחות תנועה. הסוג הראשון של הדוחות הוא דוח שכולל תשלום בלבד והסוג השני כולל גם חובת התייצבות בבית המשפט. מנגנון הערעור שיתואר במאמר זה הוא על הדוחות שכוללים קנס בלבד.

 

אפשרות לבטל את הדוח באמצעות פנייה לרשות

ניתן להגיש ערעור על דוח תנועה עד שלושים ימים מרגע הוצאתו של הקנס. על מנת להגיש את בקשת הערעור ישנם מספר מסמכים שהחוק דורש לצרף – מלבד הדוח עצמו יש לצרף כל הוכחה אחרת שיכולה להוביל לפסילת הדוח.

את כל הראיות האלו יש לצרף דרך אתר האינטרנט הייעודי לערעורים. ככל שהגורם המתאים ברשות סבור שהדוח באמת הוצא שלא בצדק – הדוח יבוטל. עם זאת, ככל שהקנס נותר במקומו יש צורך לשלם אותו, ואף לעיתים ישנו צורך לשלם תשלום נוסף שהוא כפועל יוצא מעיכוב התשלום (במידה ותשובת הרשות מגיעה לאחר התאריך הנקוב של הדוח).

גם החלטתה של הרשות איננה סופית וניתן לפנות לבית משפט על מנת שיכריע ברמה העובדתית האם הדוח הוצא כדין או לאו. במצב כזה יש לפנות  למקצוען כמו עורך דין תחבורה על מנת להבין את סיכויי הצלחת העתירה ואת העלויות שהיא עלולה לגרור.

 

אפשרות לבטל את הדוח באמצעות פנייה לבית המשפט מלכתחילה

במסלול הקודם שתואר, ניתן לפנות לבית המשפט אם סבורים שהחלטת הרשות שגויה. עם זאת, עומדת אפשרות נוספת והיא פנייה מלכתחילה לבית המשפט ולערכאה השיפוטית הרלוונטית. בעוד שאת הבקשה לרשות יש להגיש תוך שלושים ימים, את הבקשה להישפט ניתן להגיש תוך תשעים יום – יש להתייעץ עם אנשי מקצוע וניסוח המסמכים הדרושים לוקח יותר זמן.

גם את הבקשה להישפט ישנה אפשרות להגיש באופן דיגיטלי דרך האתר הייעודי. גם לפנייה זו ישנם מסמכים מסוימים שיש לצרף כמו הדוח עצמו ומסמכים מזהים שונים.

לכאורה, ניתן לפנות לבית המשפט ללא עורך דין מומחה. אולם, סיכויי ההצלחה של ערעורים על דוחות ללא ייעוץ וייצוג משפטי הם נמוכים מאוד. כאשר פונים להליך משפטי, מדובר על שפה שלמה של חוקים ותקדימים שיש להיות בקיאים בהם על מנת לשכנע את בית המשפט – דבר שאין לאדם ללא השכלה משפטית. במקביל, ההפסד בהליכים המשפטיים כולל תשלומים גדולים יותר מאשר שהיו מלכתחילה הקשורים בהוצאות משפט שונות.

ערעור על דו"ח תנועה