Search

כיצד להתמודד עם סכסוכי ירושה בין אחים?

לאחר מותו של הורה, ילדיו מבקשים להסדיר את נושא הירושה, ופונים לרשם הירושות. לעתים, בשל חלוקה בלתי שווה או בשל הטיה לטובת אחד האחים, מתחילים סכסוכים אודות הירושה שעלולים להפוך לריב דורי ולסיבה לניתוק קשר בין אחים. פעמים רבות הדבר מגיע לכדי דחייה של קבלת הירושה וקביעת הליכים שדורשים מהאחים היורשים לשכור שירותי עורך דין שייצג אותם בבית המשפט. האם אפשר להישאר אחים אוהבים גם במצב של סכסוך ירושה?

 

חוק הירושה או צוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, פעמים רבות היורשים שלו הם צאצאיו. גם אם אין למנוח צוואה חוקית או אם אין לו צוואה כלל, חוקי הירושה קובעים שהיורשים הטבעיים הם בן או בת הזוג של המוריש וילדיו, ובלבד שהיה בחיים בעת מותו של המנוח או שנולד תוך 300 ימים מיום מותו של המנוח.

אם כך, הירושה נשארת פעמים רבות בתוך המשפחה והעזבון מחולק בין ילדיו של המנוח או צאצאיהם וכאשר ישנה מחלוקת או בעיה מול הצוואה או מול חלוקת הירושה על פי דין, הסכסוך המשפטי עלול להפוך לסכסוך משפחתי ולהעיב על מערכות יחסים בין אחים בשל סכסוך ירושה.

 

לא שווים

על פי חוק הירושה, החלוקה של עזבונו של ההורה בין ילדיו היא חלוקה שווה, ללא כל התחשבות בהורה הנוסף של הילד ובשאלה האם היו ההורים נשואים בעת לידתו וללא כל התחשבות או ההעדפה של ילדים ביולוגיים על פני ילדים מאומצים. אולם בחלוקת עזבון על פי צוואתו של המנוח, החלוקה אינה בהכרח חלוקה שווה ומצב זה הוא המוביל בדרך כלל אל סכסוך ירושה בין אחים או בין אחים למחצה. המשמעות הכלכלית של הירושה והמשמעות הרגשית של מערכת היחסים עם ההורה שנפטר ועם זכרו.

 

מה הבעיה?

הבעיה הנפוצה ביותר בסכסוכי ירושה היא הקושי של אחד היורשים לקבל את עובדת החלוקה הבלתי שווה של העיזבון. כמו כן, מועלות לעתים טענות כנגד האח שיורש את החלק הגדול בעיזבון על השפעה לא הוגנת על המנוח בעת כתיבת הצוואה או עריכתה, או על אי כשירותו של המוריש לכתיבת הצוואה בעת כתיבתה.

כאשר האחים אינם מסוגלים להגיע להחלטה בנוגע לחלוקה של הצוואה בעצמם, עליהם לפנות לעורך דין מומחה בתחום יישוב סכסוכי ירושה. פעמים רבות עורך הדין או בית המשפט יציעו למסוכסכים לפנות להליך גישור.

 

אהבת אחים

הפתרונות הנפוצים ליישוב סכסוכי ירושה הם הוא פשרה באמצעות גישור או הכרעה בהליך משפטי, שנובע מהגשה של התנגדות לקיום הצוואה על ידי אחד האחים. לאחר סיום ההליכים וחלוקת העזבון, מגלים הצדדים פעמים רבות שבצל הסכסוך המשפטי, איבדו את מערכת היחסים בתוך המשפחה המורחבת ומצרים על כך. פנייה לאנשי מקצוע מומחים בתחום תאפשר להם לתרום מניסיונם ולהזהיר את האחים מפני יכולתו של הסכסוך להתדרדר לקרע משפחתי ארוך שנים, ובתקווה לסייע להם לבחור בדרך שונה.

סכסוך ירושה בין אחים