Search

הסכמי שלום בית וגירושין: מתי כדאי לפנות לטוען רבני?

אתגרים בחיים ואתגרים בחיי הנישואין ובחיי המשפחה הם בלתי נמנעים. לעיתים מגיעים בני זוג נשואים למצב שבו הם מתקשים להתמודד עם המצב הקיים. רבים מהם פונים במקרה כזה לייעוץ דתי והלכתי במטרה להחליט האם דרכם לכיוון הסכם שלום בית וניסיון לשקם את הנישואין, או שהם בדרכם לסיום מערכת היחסים בגירושין. שלב קריטי בתהליך הזה הוא קבלת ייעוץ מקצועי, בין השאר מטוען רבני

 

מה תפקידו של טוען רבני?

ניתן להקביל את תפקידו של טוען רבני לתפקידו של עורך דין לענייני משפחה בעולם החילוני. טוען רבני הוא מומחה בכל הקשור לדין העברי ולהלכה היהודית. בין תפקידיו קיימים גם ייעוץ והכוונה בנושאים הלכתיים ובסוגיות שקשורות לנישואין ולגירושין. נוסף על כך, טוען רבני יכול גם ללוות את בני הזוג בניסוח הסכם הגירושין, או לייצג את אחד הצדדים בבית הדין הרבני במקרה שהדבר נדרש. משום שטוען רבני מעניק גם ייעוץ והכוונה לשלום בית, כדאי לבחור במי שהוא טוען רבני ומגשר.

מה תפקידו של טוען רבני

הסכם שלום בית

הסכם שלום בית הוא מסמך משפטי, שמטרתו לסייע לזוגות נשואים בעת משבר, בניסיון להתמודד עמו באופן הוגן ששומר על הזכויות של שני בני הזוג. הסכם שלום בית כולל סעיפים ותנאים בנושא ההתנהלות הזוגית והמשפחתית. רוב הסכמי שלום הבית עוסקים בתנאים שקשורים להתנהלות הבית, להתנהלות הכלכלית ולאחריות על הילדים. בהסכם שלום בית קיימים לעתים גם סעיפים שקובעים הסדרים מוסכמים למקרה של גירושין. כל הסכם שלום בית הוא אישי, ונכתב על ידי טוען רבני לאחר תהליך ייעוץ.

 

הסכם גירושין

הסכם גירושין גם הוא מסמך משפטי שנערך על ידי טוען רבני. מטרתו להסדיר את מערכת היחסים החדשה בין בני הזוג שמבקשים להיפרד בתחומים כמו חלוקת הרכוש המשותף, דמי מזונות ומשמורת על הילדים, הסדרי ראייה ועוד. במקרה של גירושין, טוען רבני, בתפקידו כעורך דין, יכול ללוות את אחד מבני הזוג בבית הדין הרבני במקרה של סכסוך, ויכול גם לסייע לשני בני הזוג להגיע לנוסח מוסכם על תנאי הגירושין.

 

מתי כדאי לפנות לטוען רבני?

כאשר המצב הזוגי והמשפחתי הופך למאתגר וקשה יותר להתמודדות עצמאית, זה הזמן שבו כדאי לפנות לטוען רבני שיוכל לסייע לבני הזוג גם בתמיכה, בייעוץ ובעריכת הסכם שלום בית, ובאישור ההסכם על ידי בית הדין שיעניק לו תוקף של פסק דין. טוען רבני יכול גם לסייע לבני הזוג בגישור ויישוב סכסוכים, ובייעוץ במטרה להגיע לנוסח מוסכם של הסכם שלום בית או הסכם גירושין. במקרה שבו יש צורך בייצוג בבית הדין הרבני, כל אחד מבני הזוג יצטרך טוען רבני שייצג אותו.

 

לסיכום

זוגות דתיים ומסורתיים שחיים את חייהם על פי ההלכה היהודית, יוכלו להסתייע בכלים שמהווים פתרון כפול ומתאימים גם לחוק בישראל וגם להלכה היהודית, כמו הסכם שלום בית או הסכם גירושין. טוען רבני הוא בעל המקצוע שיוכל לסייע לבני הזוג, לייעץ ולתווך באופן הטוב ביותר.

מתי כדאי לפנות לטוען רבני

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא