חיפוש

מי זכאי לקבל פטור ממס הכנסה?

על פי חוק, כל תושבי המדינה, שכירים ועצמאים, חייבים לשלם מס הכנסה. עם זאת רשות המיסים מעניקה פטורים חלקיים, מלאים, זמניים או קבועים במקרים מסוימים המוגדרים גם הם בחוק. במאמר זה נסקור מי זכאי לקבל פטור ממס הכנסה.

 

חולים בחלות קשות או אנשים עם מוגבלויות

מחלות קשות ומוגבלויות משמעותיות עשויות להוות עילה לקבלת פטור ממס הכנסה או להקלות בתשלומו. רשויות המס מכירות בנטל הכלכלי והרפואי המוטל על חולים כרוניים ובעלי מוגבלויות ומבקשות להקל עליהם באמצעות הפחתת נטל המס. הזכאות לפטור או להקלה נבחנת באופן פרטני על בסיס הנסיבות הרפואיות והכלכליות של כל מקרה.

החולים או בעלי המוגבלויות נדרשים להגיש בקשה מנומקת לרשויות המס תוך צירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים. במקרים המתאימים, ניתן פטור ממס מלא או חלקי במטרה לסייע לחולים ולבעלי המוגבלויות לעמוד בהוצאות הרפואיות והמשפחתיות. מומלץ להיעזר בעורך דין  כדאי לממש את הזכויות המלאות.

חולים בחלות קשות או אנשים עם מוגבלויות 

עולים חדשים ותושבים חוזרים

עולים חדשים ותושבים חוזרים לישראל זכאים לפטור ממס הכנסה או להקלות בתשלומו במטרה לעודד עלייה והחזרה לישראל. הזכאות להטבות אלו נקבעת על פי התקופה בה שהה העולה או התושב החוזר מחוץ לישראל. לעיתים, הפטור או ההקלה חלים על כלל הכנסותיו של העולה בשנים הראשונות, או רק על הכנסותיו מחוץ לישראל.

יש להגיש בקשה מפורטת לרשויות המס כדי לבחון את הזכאות האישית וכן לצרף מסמכים התומכים בבקשה. מטרת הפטור וההקלות היא לאפשר לעולים ותושבים חוזרים להשתלב בצורה חלקה יותר בחיים בישראל.

 

פנסיונרים ותושבים זרים

פנסיונרים ותושבים זרים עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה או הקלות בתשלומו, בהתאם למדינת האזרחות ולהסכמי המס הבילטרליים בין המדינות. פנסיונרים ישראלים, לדוגמה, פטורים ממס הכנסה על קצבת הזקנה מגיל פרישה מסוים.

פנסיונרים ותושבים זרים

חיילים משוחררים

חיילים משוחררים זכאים לפטור ממס על תגמולי השחרור לתקופה מסוימת מיום השחרור משירות סדיר או קבע בצה"ל. פטור זה חל על סכום התגמולים שהחייל מקבל בעת שחרורו, הכולל את המשכורת האחרונה, פיצויי פיטורין, דמי הבראה ותשלומים נוספים.

מטרת הפטור היא לסייע לחיילים המשוחררים להשתלב מחדש בחיים האזרחיים ולפתוח שלב חדש בחייהם לאחר תקופת שירות ממושכת. התקופה בה תגמולי השחרור פטורים ממס משתנה בהתאם למשך השירות ולסוג השחרור. חשוב לברר את הפרטים המדויקים כדי לוודא זכאות מלאה לפטור זה.

 

משפחות עם ילדים קטינים

פטור ממס הכנסה להורים לילדים קטינים הוא הקלה מס חשובה המסייעת להקל על הנטל הכלכלי של גידול ילדים. פטור זה מאפשר להורים לנכות סכום מסוים משכרם החייב במס, בהתאם למספר הילדים הקטינים שברשותם. הרציונל מאחורי הפטור הוא להכיר בהוצאות הגבוהות הכרוכות בגידול ילדים ולתמוך במשפחות עם ילדים קטינים על ידי הפחתת נטל המס.

מדובר בצעד מרכזי במסגרת מדיניות המס המכוונת לעודד ילודה ולסייע למשפחות עם מספר רב של ילדים. פטור זה תורם לשיפור ברווחתן הכלכלית של משפחות רבות ומהווה חלק מרכזי במערכת התמריצים הקיימת לעידוד הורות.

מי זכאי לקבל פטור ממס הכנסה

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא