חיפוש

מה תפקיד עורך דין בגירושין אזרחיים?

אף על פי כי מדובר במלאכה לא נעימה אשר לרוב נלווים לה רגשות עזים, גירושין בשנים האחרונות הופכים בהתמדה רבה אשר טרם נראה לה סוף – למנת חלקם של רבים.

לאור זאת, כמו גם כי גירושין בישראל הינם מורכבים סבוכים במידה יתרה מאשר נהוג בשאר העולם המערבי, זאת הודות לקיומן של 2 ערכאות שיפוטיות אשר במקרים מסוימים חולקות סמכויות, תפקיד עורך הדין בגירושין עצמם מהותי וקריטי, ומהווה תמהיל מקצועי ואישי בעת ובעונה אחת.

לפיכך, במאמר הקרוב נדון בהרחבה בשלל ההיבטים של הליך משפטי סבוך וחשוב שכזה כאשר נעשה בפני ערכאה אזרחית, בעודנו מתמקדים במידה רבה בתפקידו של עורך הדין, תפקיד אשר שזור כחוט השני לאורכו.

 

גירושין בישראל אל מול הערכאות השיפוטיות

כפי שהוזכר לעיל, במדינת ישראל כתוצאה מהסכמי הסטטוס קוו אשר נכרתו בעת קום המדינה, סוכם כי ענייני נישואין וגירושין יהיו לעולם ועד תחת אחריותה של הרבנות הראשית לישראל ומוסדותיה.

לפיכך, גם אילו אדם בוחר להתגרש במסגרת גירושין אזרחיים, רוב הסיכויים כי יאלץ לכתת רגליו ולאשרר את גירושיו בפני בית הדין הרבני לבסוף, גם אילו כלל הסכמו סוכם ונערך במסגרת האזרחית אשר קיימת – בית המשפט לענייני משפחה.

כלומר, ישנן סמכויות אשר הינן בבלעדיות מוחלטת של בית הדין הרבני – בעיקר כאלו אשר נוגעות לאישור נישואין ו/או גירושין, בעוד ששאר פרטיו של ההליך – הסכמי ממון, דמי מזונות, הסדרי ראייה וכדומה, יכולים להתדיין במסגרת בית המשפט לענייני משפחה, קרי ערכאה אזרחית אשר מכניסה שיקולים נוספים פרט למשפט יהודי והלכתי בפסיקתה.

 

גירושין של זוג שלא נישא ברבנות

בנוסף לכך, לעתים כאשר מדובר בגירושין של זוגות להט"בים ו/או כאשר אחד מן בני הזוג אינו יהודי, מדובר בגירושין אשר מטבע הדברים בית דין רבני אינו מעוניין כמו גם אינו יכול לדון בהם. לפיכך, אילו התחתן הזוג מחוץ לישראל ו/או לא התחתן תחת ברכתה של הרבנות, אזי שבית המשפט לענייני משפחה רשאי לדון ולערוך את גירושיהן עד תום.

 

מרוץ סמכויות כתוצאה מכפל הערכאות

לפיכך, עקב קיומן של 2 מערכות משפטיות אשר מורשות לדון בענייני גירושין, הוחלט כי כאשר נעשתה פנייה ראשונית אל עבר מי מבין 2 הערכאות הללו, כלל ההליכים אשר בתחום סמכותה של אותה ערכאה יעשו בה עד תום, כלומר עד אשר יגיעו הצדדים לכדי הסכם.

לאור זאת, במקרי גירושין רבים מתקיים מרוץ חסר תקדים בין בני הזוג אשר מתחרים על הגשת תביעת גירושיהם בהקדם האפשרי, בכדי לכרוך את עניין כלל גירושיהם בערכאה אשר תטיב עימם. זאת בשל נסיבות גירושיהן הייחודיות או מתוקף החזקתם בתפישה ודעה קדומה כי בית הדין הרבני מטיב עם הגבר בעוד שבית המשפט לענייני משפחה מטיב עם האישה.

 

האם אכן ישנה הטיה על רקע מגדרי?

בהמשך לזאת, ראוי לציין כי גם אילו בעבר אכן הייתה הטיה שכזו, אזי שכיום היא אינה נכונה. זאת מכיוון שניתן למצוא היום פסקי דין שונים ומגוונים מצד 2 הערכאות אשר פסיקותיהן אינן תלויות ולו במעט במין המעורבים, אלא הינן תולדתן של נסיבות המקרה.

עם זאת, לאור העובדה כי בבית המשפט לענייני משפחה לעומת בית הדין הרבני גודלם היחסי של מרכיבי משפט עברי ו/או יהודי מקבלים נפח שונה, עלול בהחלט אדם לראות את עניינו כעניין אשר יוטב שיתדיינו בו בערכאה משפטית מסוימת על פניה מקבילתה.

 

תפקיד העורך דין בתוך מרוץ הסמכויות

בנוסף לכך, כריכת תיק גירושים במסגרת אחריותה של ערכאה משפטית נובע מהגשת תביעה רלוונטית בעניין הזוג לאותו בית המשפט, הגשת תביעה אשר נעשית על ידי עורך דין גירושין.

כלומר, כך למעשה משמש עורך הדין כגורם מקצועי אשר יכול ראשית לייעץ למתגרש/ת בהתאם לנסיבות גירושיו/ה, אילו ערכאה משפטית עדיפה לו/ה, כמו גם להוציא את אותה החלטה לפועל, כאשר אותו עורך דין למעשה מקבע את זכותו/ה של המתגרש/ת לקיים גירושין בערכאה לבחירתה.

 

שימושים שונים ונוספים לעורך דין כחלק מההליך

אף על פי כי כריכת התיק במסגרת מרוץ ההסמכה הוא השימוש הנפוץ ביותר, ישנם עוד שימושים רבים ומגוונים לעורכי דין במסגרת הליך גירושין, כאשר חלקם נוגעים לעריכת וכריתת חוזה הגירושין, בעוד שישנם כאלו אשר נוגעים לחוזה שנכרת בעבר וכעת יש צורך מהותי לשנותו.

לצורך המחשה, נמנה כמה מאותם תפקידים ושימושים אשר אפשר להיעזר בעורך דין בכדי לקיימם:

  1. ביטול הסכם גירושין
  2. כריתת הסכם גירושין באמצעות מגשר
  3. ייצוג בבית משפט במהלך תיק גירושין

 

ביטול הסכם גירושין

לעתים בשל הצורך האקוטי לסיים מערכת יחסים בהקדם האפשרי, נאלץ אדם להסכים לתנאים אשר מעוגנים בהסכם גירושים שנכרת תחת הפעלת מנופי לחץ כאלו ואחרים, או שמא לא הובהרו כלל השלכותיו לאחד מן הצדדים בטרם חתימתו על החוזה.

בהמשך לכך, אילו יצליח להוכיח אותו עותר לבית המשפט כי אכן קרה אילו מן אשר צוין לעיל בעניינו, ייתכן וכי יצליח באמצעות עורך דינו כמובן, לבטל חלקים בלתי מבוטלים מהסדר הגירושין, ולנסחם ולקבוע אותם בשלב אוחר לגירושין.

 

כריתת הסכם גירושין באמצעות מגשר

לא כל הדרכים לגירושין עוברות באמצעות פסיקת שופט וקביעתו, כיוון שהחוק מתיר לבני זוג לערוך את הסכם הגירושין הפרטיים שלהם באמצעות עצמם לאחר שמינו מגשר ניטרלי לצורך העניין. עורך דין גירושין יכול לשמש הן כמגשר ו/או כנציגו של אחד מן הצדדים בעודו ניגש לכריתת הסכם גישור, והינו מהווה מכפיל כוח בהקשר זה לאור ניסיונו הרב בהליך הגירושין.

 

ייצוג בבית משפט כחלק מהליך גירושין

לבסוף, בשל הנסיבות הלא נעימות אשר עלולות להתלוות להסכם גירושין, כפי שקורה כאשר מדובר במקרי בגידה ו/או גילויים פליליים אודות אחד מן הצדדים, לעתים הליך הגירושין מקבל אופי קשה ולא נעים כאשר נקרע תא משפחתי בעוד בית המשפט נאלץ לחתוך לפעמים בבשר החי.

לכן, לייצוגו של עורך דין כחלק מההליך, בכדי שיוכל לבאר ולפרט את נסיבותיו ומניעיו של מרשו, חשיבות רבה בכדי שיתאפשר למתגרש/ת ליצור הסכם אשר יטיב עימו/ה וידאג כי אינו/ה לוקה בחסר כחלק מן ההסכם אשר עתיד להיכרת.

 

לסיכום – עורך דין כבעל תפקיד קרדינלי בהליך הגירושין

כפי שניתן ללמוד מהליך הגירושין בשלמותו, לזהות עורך הדין חשיבות חסרת תקדים ובעלת גוונים ואופנים רבים. זאת מכיוון שלמעשה כמעט כל ההליכים המשפטיים אשר נעשים בעניינו של זוג עוברים באמצעות הגשת קובלנה מתאימה מטעם עורך דינו של המתגרש/ת.

כלומר, עורך הדין הוא למעשה מתווכו של האדם אשר חפץ להתגרש אל מול המערכת החוקית והמשפטית, בעודו מייעץ לו כיצד לתקשר עם המערכת הזו בצורה האופטימלית, כמו גם מגיש עבורו את שלל המסמכים והסימוכין הרלוונטיים אשר נלווים לטקס המשפטי הזה, בכדי שיעברו באופן האופטימלי עבורו.

בנוסף לכך, בשל הרכיב הרגשי והבלתי מבוטל אשר נלווה למאבק משפטי אל מול מי שזה לאחרונה חלק עימנו קורת גג, ישנה חשיבות רבה לחיבור אישי ורגשי עם עורך הדין מטעמכם, בכדי שהאחרון יוכל לזכות לאמונכם המלא אשר הינו בגדר חובה כחלק מהליך מורכב ודרמטי שכזה.

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא