חיפוש

מה הופך הסכם גירושין להסכם גירושין טוב?

תפקידו של הסכם גירושין  הוא למנוע ככל שניתן סכסוכים בין הצדדים בעתיד ולתת להם ביטחון בכל הנוגע להמשך דרכם. ההסכם צריך לכלול את הנושאים העכשוויים לרבות אופן חלוקת המשמורות, השהות ודמי המזונות והנושאים העתידיים כגון מעברי דירה, יציאות לחוץ לארץ וכן הלאה. ההסכם צריך לקבל את אישור של בית המשפט. על הסכם גירושין טוב ומה צריך להיכלל בו במאמר זה.

 

הסכם מפורט וסוגיות מהותיות

הסכם גירושין טוב צריך להיות מפורט על מנת להקטין את הסיכויים למחלוקות שיגיעו לפתחו של בית המשפט. כאשר יש ילדים קטנים חשוב שההסכם יפרט גם את דרכי החינוך של הילדים ולהתייחס למקומם של בני זוג חדשים ושל המשפחה המורחבת. יש להתייחס גם למקום המגורים והיכולת של מי מהצדדים לעבור דירה בעתיד. על עורך דין הסכם ממון ראן כאן.

 

אופן חלוקת הרכוש

אופן חלוקת הרכוש הוא מהסוגיות החשובות והמרכזיות בהסכם גירושין. במסגרת ההסכם החלוקה צריכה להתבצע כך  שהאינטרסים המשותפים של בני הזוג נשמרים לצד האינטרס האישי של כל אחד מהצדדים. הדבר מורכב כאשר יש צורך לחלק עסק פעיל תוך שמירה על המשך רווחיותו ועבודתו של מי מבני הזוג העובד בעסק.

כאשר מדובר בהסכם בו שני הצדדים שכירים, החלוקה לרוב תיעשה בהתאם לשווי הזכויות אותו צבר  כל אחד מהצדדים.

 

הסדרי משמורת וראיה

כאשר לבני הזוג יש ילדים, הסכם גירושין טוב חייב לכלול סעיפים הנוגעים לאופן חלוקת המשמורות והסדרי הראייה בין הצדדים. בני הזוג צריכים לקבוע את זהות ההורה המשמורן ואת הסדרי השהייה אצל ההורה שאינו במשמורת. אלו צריכים להתייחס לימי השבוע, לסופי השבוע כמו גם לתקופות של חגים וחופשות.

יש להתייחס בהסכם לסוגיה של יציאה של כל אחד מהצדדים לחוץ לארץ עם הילדים והערבויות שיש לתת  לשם כך.

 

סוגיית המזונות

הסכם גירושין טוב צריך לכלול את הנושא של דמי המזונות. חשוב לפרט את המועד ואופן העברת התשלומים בפועל. יש לתת את הדעת לשינוי עתידי של גובה הסכום בהתאם לפסיקה בנוגע לשינויים מהותיים המצדיקים זאת ולקבוע מנגנון ליישוב סכסוכים עתידיים בנושא במקרה של אי הסכמות. ניתן לקבוע בהסכם כי הצדדים ייפנו להליך של בוררות או גישור בעת מחלוקת.

 

סיכום הסכם גירושין טוב

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו במה הופך הסכם גירושין להסכם טוב. כפי שציינו, עליו לכלול את הסוגיות העכשוויות והעתידיות ולהיות מפורט ככל שניתן. הסכם גירושין הינו הסכם מחייב ויהיה ניתן לבטל אותו רק עקב הפרתו או מכוח עילות חוזיות של הטעיה, כפיה, טעות, תרמית או עושק. הערכאות מערימים קשיים רבים על  מי שמבקש לסגת מההסכמות לאחר אישורו של הסכם גירושין ויש לבדוק היטב את הסעיפים שכל צד לוקח על עצמו.

עורך דין

 

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא