חיפוש

מהם העונשים על תאונת דרכים

העונש על תאונת דרכים נקבע באמצעות החוק הקובע רף ענישה על עבירות מסוימות.

אך בית המשפט אינו קובע עונש אוטומטי לעבירה נתונה אלא העונש נתון לשיקול בית המשפט ותלוי בגורמים שונים, נסיבות אישיות ומקצועיות עורך הדין.

העונשים על תאונות דרכים הינם פסילת רישיון או מאסר. להלן פירוט:

 

פסילת רישיון

משך זמן פסילת הרישיון משתנה ותלוי בנסיבות התאונה, חומרת התנהגות הנהג וחומרת ההשלכות. תפקיד עורך דין הוא לבדוק כיצד מתקיים שילוב זה ואיך לטפל בכל מקרה לגופו. כנסו לאתר accidents-adv.co.il וגלו מה לעשות בעת פסילת רישיון.

 

פסילת רישיון לתקופה קצרה

במקרה שהתאונה איננה חמורה ואין נסיבות מחמירות העונש יהיה פסילת רישיון לתקופה של מספר חודשים.

באלו מקרים ייתכן עונש זה?

 • אי קיום חובה או הוראה מפורשת בחוק.
 • ביצוע פוזיטי ויזום של עברת תנועה.
 • תאונה הגורמת לחבלות ממשיות.

 

פסילת רישיון לתקופה ארוכה

במקרים חמורים יותר תיתכן פסילה של הרישיון לתקופה של שנה עד כמה שנים.

באילו מקרים ייתכן עונש זה?

 • תאונה הנגרמת כתוצאה מביצוע אחת העבירות הקבועות בתוספת הראשונה או השנייה לפקודת התעבורה.
 • הרשעת הנהג בעבירה זהה במהלך השנתיים הקודמות לתאונה.

 

שלילת רישיון לצמיתות

במקרה של פסילה והרשעה על עבירה מהעבירות שיפורטו בהמשך כשעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד שנתיים לאחר חידושו. כמו כן יגזור בית המשפט שלילה נוספת לצמיתות במקרה הרשעה בעבירות: גרימת מוות בנהיגה רשלנית או עבירת הריגה תוך כדי שימוש ברכב.

פירוט העבירות:

 • עבירת ההפקרה.
 • נהיגה בשכרות.
 • אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.
 • נהיגה בזמן שלילת רישיון.

וכן הרשעה 3 פעמים בעבירות הבאות שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד 5 שנים לאחר חידושו:

 • נהיגה ללא רישיון נהיגה
 • אי ציות לתמרורים.
 • עקיפה מסוכנת.
 • מהירות מופרזת.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

 

מאסר

עונש המאסר אף הוא תלוי בנסיבות התאונה, חומרת התנהגות הנהג וחומרת ההשלכות.

ייתכן עונש של מאסר קצר – עד 6 חודשים – הניתן להמרה בעבודות שירות.

במקרה של גרימת מוות ברשלנות העונש יהיה מאסר בפועל. ייתכנו מקרים שחומרת מעשי הנהג לא תהיה גבוהה כל כך אך עצם חומרת ההשלכות – חומרת העבירה – תביא למאסר בפועל לתקופה שלא תופחת מ-6 חודשי מאסר בפועל.

במקרים חמורים מאוד כמו הרשעה בהריגה, למשל, תיתכן אף תקופה של 20 שנות שנות מאסר בפועל כולל רישום פלילי.

המחוקק ביקש להדגיש את ערך החיים, חשיבותו ועליונותו וחומרת ההשלכות המביאות לפגיעה קטלנית.

בית המשפט ייקח בחשבון גורמים נוספים  בקביעת פסק הדין ומשך זמן המאסר לדוגמא:

 • בריאות פיסית של הנהג
 • בריאות נפשית של הנהג
 • גיל הנהג
 • עבירות קודמות

במקרים חריגים כמו פגיעה פיסית קשה בנהג, הריגת בן משפחה קרוב של הנהג וכן השלכות קשות של התאונה על הנהג עצמו. ייתכן ולא יוגש כלל כתב אישום.

 

מהם העונשים וכיצד הם נקבעים?

לסיכום, ישנו קשר ישיר בין סוג התאונה והעונש שיגרר בעקבותיה. השילוב בין גורמי התאונה, התנהגות הנהג  ותוצאות התאונה, הוא הקובע אם יוגש כתב אישום, מה תהיה חומרתו ומה העונש הניתן בעקבותיו.

איש משפט