חיפוש

מהי תביעת שלום בית ולמה צריך לעבור אותה

תביעת שלום בית, היא חלק ממונח הנקרא: "ענייני גירושין ונישואין". גירושין ונישואין הוא הליך, הכולל מספר הליכים מהותיים, שבני הזוג צריכים לקיים מבחינה פורמאלית משפטית, או להסדיר בהסכמה.

 

תביעת שלום בית

תביעת שלום בית, נידונה במסגרת של בית הדין הרבני, על ידי עו"ד גירושין, אשר במסגרתה, בן הזוג המבקש לתקן את היחסים בין בני הזוג, פונה לבית הדין, על מנת שימנע מבן הזוג השני, מלהתגרש לזמן קצוב. בזמן זה, יוכל הזוג, לערוך שיחות שאינן רשמיות ביניהם. תביעה זו מוגשת לעיתים, גם כדי לעכב את תהליך הגירושין.

 

תביעת שלום בית – הפן המוסרי

תביעת שלום בית היא בעלת קושי מוסרי, כיוון שקשה להכריח את הצד שאינו מעוניין בכך, להמשיך בזוגיות זו. מבחינה משפטית, פסק הדין אינו ניתן לאכיפה, שכן צד שאינו מעוניין בשלום בית, אין אפשרות להכריח אותו להישאר בבית המשפחה המשותף, ולהשקיע את כוחותיו בשיקום מערכת היחסים, עם בן הזוג.

 

במידה ובית הדין פוסק שלום בית בין שני בני הזוג, לתקופה מסוימת, הצד המסרב לקיים פסק דין זה, עלול לספוג סנקציות. אולם סנקציות אלו, יהיו בעצם המשך של תהליך הגירושין, כלומר, בית הדין יחליט שעל בן הזוג, לאפשר גט לבת הזוג.

 

מידע נוסף על סמכויות שמקבלות לידי בית דין רבני

סמכות בית הדין הרבני בתביעות שלום בית, לא מוגדרת בצורה מדויקת וברורה. הכרעת בית המשפט העליון בנוגע לסמכויות בית הדין הרבני, היא כי לבית הדין יש את היכולת לפסוק על צווי ביניים. אולם צווי הביניים, אמורים להיות קשורים לעניין, וכן לעזור לבני הזוג לקיים את התביעה. לפיכך, אסור להשתמש בצווים שנועדו לפגיעה בבני הזוג ובשלום הבית.

 

תביעת שלום בית והסכם שלום בית

תביעת שלום בית והסכם שלום בית, אינם בהכרח מונחים דומים. בתביעת שלום בית, אחד מבני הזוג, מכריח את בן הזוג השני, לשקם את מערכת היחסים, במקרה וזה נעשה בתמימות או במקרה וזה נעשה לצורך גירושים. לעומת זאת, הסכם של שלום בית, נכתב  בהסכמתם של בני הזוג שניהם, ובמסגרתו הם עותרים לבית הדין, מתוך הבנה של שניהם, שהם דווקא מעוניינים בשיקום מערכת היחסים שלהם, ורוצים להימנע מגירושין. העתירה לבית הדין הרבני, נועדה כדי לתקף את ההחלטה וההסכמה הקיימת ביניהם, וכוללת תקופה מסוימת שבה מנסים בני הזוג, לבנות מחדש ואף לשפר, את הזוגיות והיחסים ביניהם.

 

לסכום

תביעת שלום בית, מוגשת לבית הדין הרבני על ידי הצד המבקש לבנות מחדש את הזוגיות והיחסים הזוגיים, כדי שיורה לצד השני, להימנע מגירושין לתקופת ביניים. מבחינה מוסרית, קשה לכפות על צד בזוגיות, להישאר בזוגיות, אם איננו מעוניין בכך. סמכות בית הדין הרבני בעניין זה, היא לסייע לבני הזוג, להגיע לשלום בית.

 

משפחה מפורקת

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא