חיפוש

מהו חוק זכויות התלמיד ואיך הוא בא לידי ביטוי

חוק זכויות התלמיד שיצא בשנת 2,000 הפך מאז לתקנון המסדיר את הזכויות של כל התלמידים במערכת החינוך בארץ. הפרה של זכויות אלו היא עבירה על החוק. המאמר יעסוק בחוק זה וכיצד הוא בא לידי ביטוי.

 

מהי מטרת חוק זכויות התלמיד?

מטרת חוק זכויות התלמיד היא לדאוג לרווחתו וכבודו במסגרת חינוך חובה. הכללים המנוסחים בחוק דואגים גם לטפל בכל כללי המשמעת כדוגמת מניעת אלימות. ולא רק זאת, מדובר על חוק המונע אפליה מטעמים עדתיים, דתיים, מגדריים, כלכליים, פוליטיים וחברתיים.

החוק אף דן בעניינים כמו הרחקת תלמיד ממוסד חינוכי או קבלתו, כיתות נפרדות במוסדות חינוכיים וכמובן חובותיהם של התלמידים. כאשר נמצא שהחוק מופר דינו קנס או מאסר בפועל עד שנה. לפרטים נוספים בקרו באתר של עו"ד גל קנר אלימי.

 

כיצד בא לידי ביטוי החוק בגין הרחקת תלמיד ממוסד חינוכי?

עד 2,009 כאשר מוסד חינוכי החליט שתלמיד היפר את חובותיו כמו התנהגות אלימה, היה עליו לזמן את הורי התלמיד לשיחה לפני הרחקתו מהמוסד החינוכי לצמיתות ולאפשר להם לטעון את טענותיהם. בנוסף, ההורים יכלו לערער על ההחלטה בכתב. עד קבלת החלטת וועדת הערר המוסד החינוכי לא היה יכול לממש את ההרחקה.

במידה וועדת הערר החליטה להרחיק את התלמיד ניתן באמצעות עורך דין דיני חינוך לעתור לבית משפט לעניינים מנהליים. לאחר תיקון החוק ב-2,009 ניתן להרחיק תלמיד הפוגע בתלמיד אחר באלימות קשה או באלימות מינית לאחר קבלת אישור של מפקח המחוז גם לפני הגשת הערעור.

 

כיצד בא לידי ביטוי חוק זכויות התלמיד בהקשר לבחינות הבגרות?

לכל תלמיד בישראל יש את הזכות להיבחן בבחינות הבגרות באותו מוסד חינוכי בו הם לומדים, אלא אם אינם עומדים בתנאים של בחינות הבגרות אליהם הם ניגשים. לדוגמה, מנהל במוסד חינוכי אינו יכול למנוע מתלמיד להיבחן גם אם הוא חושש שהדבר יפגע ברמת ממוצע הציונים של המוסד החינוכי. לתלמידים יש גם את הזכות לבחור מהי תכנית הלימודים האידיאלית עבורם בהתאם לשאיפותיהם.

 

נקיטת עונשים בשל מחדל ההורים – האם מותר?

המוסד החינוכי צריך למנוע השפלה מילולית או פיזית כלפי תלמידים בהתייחס למחדל של הוריהם. בין היתר החוק מונע מהמוסד החינוכי להפלות תלמיד כאשר הוריו לא שילמו תשלומים ובכך להפעיל עליהם לחץ.

 

הקמת מועצת תלמידים דמוקרטית

החוק מגן על התלמידים בכל מוסד חינוכי ומאפשר להם להקים מועצה בבחירות דמוקרטיות שעל פעילותה חלים הוראות של המנהל הכללי, למעט גני ילדים. כלומר, לתלמידים במוסד יסודי או על יסודי יש נציגות שאליה הם יכולים לפנות ולקבל מענה בכל הקשור לזכויותיהם.

 

חובת הסודיות של אנשי החינוך

לסיכום, כחלק מחוק ההגנה על זכויות הפרט, לתלמידים יש זכות לשמירת פרטיותם. כלומר, אנשי חינוך שמגיע אליהם מידע על תלמידים חייבים לשמור על סודיות.

זכויות הסטודנטים

 

 

 

 

 

 

 

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא