חיפוש

כיצד ניתן לבטל חוב בעקבות אי תשלום אגרת רישיון רכב?

לאחרונה נעשים שכיחים יותר מקרים בהם נהגים אשר לא עשו שימוש ברכב אשר רשום על שמם – בין אם כתולדתה של ירושה רחוקה או שמא מהגעה לנקודה בה לא משתלם למכור אותו, נדרשים לדין וחשבון על ידי משרד התחבורה, כאשר האחרון דורש מהם לשלם את אגרת רישיון הרכב.

לאור זאת, פתח משרד התחבורה בפרויקט חדש אשר תכליתו הסדרת כלל החובות הללו שבין הנהגים למדינה, כאשר אף ניתן לבטל כליל את כלל החוב במלואו.

 

האם ישנה משמעות לעובדה כי לא נעשה שימוש ברכב?

התשובה כאן חד משמעית ואינה משביעה את רצונם של רבים, כיוון שאין כל משמעות לשאלה האם נעשה שימוש ברכב בזמן בו הרכב היה נטול רישיון רכב, כאשר אילו בעל רכב מחזיק ברכבו, כמו גם כי הרכב רשום כרכב אשר כשיר לעשות בו שימוש – אזי שהוא מחויב באגרת רישיון רכב.

 

כיצד ניתן לקבל פטור מאגרת רישיון רכב?

במידה ובעל הרכב ידווח עצמאית למשרד הרישוי על ביטול רישיון הרכב ( – פעולה אשר ניתן לבצע בקלות יחסית באתר משרד התחבורה), אזי שהוא פטור מתשלום אגרה בעבורו, שכן הרכב עובר החל מאותה העת להיחשב כרכב מושבת.

בנוסף לכך, אילו יפקיד בעל הרכב את רישיון הרכב שלו במשרד הרישוי, כתוצאה ממעבר למדינה אחרת או מתוקף חוסר שימוש ארוך טווח אשר הוא מתעתד לקיים, הוא פטור גם כן מתשלום אגרת רישיון רכב.

הסיבה להיווצרותם של חובות רבים בעניין רישיון רכב היא רשלנותם של נהגים רבים אשר לא הסדירו את עניינם בטרם פסקו מלהשתמש ברכב, בזמן שהאגרות הכרוכות באחזקתו המשיכו להצטבר.

 

האפשרויות השונות להסדרת חוב בגין אי תשלום אגרת רישיון נהיגה

לאור שכיחותם הרבה של נהגים אשר נפתח בעניינם חוב משמעותי בגין אגרת רישיון רכב, החליט משרד התחבורה לאפשר לכלל הנהגם לסיים את חובם כלפיו באמצעות מבצע "הסדרת חובות אגרת רישוי רכב", כאשר מתאפשר לכלל ציבור הנהגים לסיים את עניינם באחד מ- 3 אפשרויות אשר הינן כדלקמן:

  1. להורות על ביטול רישיון הרכב והורדתו מהכביש לצמיתות
  2. תשלום החוב (דרך אתר משרד התחבורה)
  3. להצהיר כי לא נעשה ברכב שימוש בפרק הזמן

 

הצהרת אי שימוש ברכב

בעוד ש- 2 האפשרויות הראשונות ברורות יחסית ופשוטות, האפשרות האחרונה היא המשמעותית ביותר בעבור נהגים אשר נוצר להם חוב משמעותי בעבור אגרת רישיון רכב.

זאת כאשר על הנהג לבקש להצהיר כי במשך פרק הזמן שלפיו הוא נדרש בתשלום אגרה הוא כלל לא עשה שימוש ברכב, כאשר לאחר שימולאו הטפסים הרלוונטיים, כמו גם לאחר שיוחתם עורך דין אשר יאמת כי חתימת בעל הרכב החותם היא זו שהומצאה בפני משרד התחבורה.

לבסוף יוכל אותו נהג לבטל את חובותיו רטרואקטיבית, כהחרגה לכלל האצבע אשר גורס כי אין משמעות לעצם השימוש ברכב כתלות בצורך לשלם אגרת רישיון רכב, ובכך למעשה לבטל כליל את חובותיו.

בנוסף לכך, בעת שיצהיר בעל הרכב כי המועד בו הפסיק להשתמש ברכבו הוא המועד בו פקע רישיון הרכב, בהתאם למחיקת חובותיו וסיומם גם הרכב למעשה יוסר מרשימת כלי הרכב השמישים בישראל, ולא יוכל בעל הרכב לעשות בו עוד שימוש.

 

מבצע הסדרת החובות כחלון הזדמנויות נקודתי

כפי שצוין קודם לכן, הפריבילגיה אשר נלווית להסדרת החוב באמצעות הצהרה על חוסר שימוש היא בגדר הזדמנות אשר אין לדעת מתי תסתיים, או מתי תשוב שנית בפני נהגים.

לפיכך, אילו קיים חוב בגין אי תשלום אגרת רישיון רכב בעניינכם, מומלץ במידה רבה בהקדם האפשרי לפעול על מנת לסיימו ולהסדירו באמצעות הכלים אשר מועמדים לטובת ציבור הנהגים על ידי משרד התחבורה, בטרם תחלוף העת ותיוותרו עם החובות – כאשר האפשרות היחידה שתעמוד בעניינכם תהיה תשלום החוב.