חיפוש

חלוקת נכסי קריירה בתהליך גירושין – מה זה ואיך זה עובד?

כאשר בני זוג מחליטים להתגרש, לעיתים קרובות עולה השאלה על הפערים הכלכליים שקיימים בין בני הזוג.

נכסים מוחשיים כמו חנות, דירה, מגרש (שטח) וכו', ברור ומובן שיש לחלק בין בני הזוג המתגרשים.

כמובן זאת בהנחה שנכסים אלו נצטברו במהלך חייהם המשותפים.

עוד ברור היום כי גם הזכויות הסוציאליות, הן במקום עבודתם והן בחסכונות כספיים, אותן צברו בני הזוג במהלך חייהם צריך לאזן ולחלק ביניהם.

בני הזוג יאלצו לפנות לאקטואר, שתפקידו לערוך מאזן משאבים מידי או נדחה לפני ההנחיות אותן קיבל.

המידע מונגש ע"י עורך דין למשפחה בירושלים.

 

מהם נכסי קריירה או הון אנושי\ השתכרות?

ההון האנושי או נכסי הקריירה הם ההגדרה לאופן ההשתכרות העתידי של אדם על פי נכסים שאינם מוחשיים. נכסים לא מוחשיים אלה כוללים בין היתר: רישיון מקצועי, תואר אקדמאי וכיוצא בזאת והם נכללים תחת הקטגוריה של מוניטין אישיים.
בפסקי הדין הרבים שעסקו בעבר בנושא, בולטת הגישה לפיה כושר השתכרותו של אדם והמוניטין האישי שלו אינם נכס בר איזון כמו נכסים מוחשיים ולכן קיים קושי למדוד את שוויו, ובשם כך נקבע כי "האדם אינו עומד למכירה".

 

האם ישנה איזשהי זכאות לחלק מנכסי הקריירה של בן הזוג?

בבע"מ 4623\04 נקבע על ידי בית המשפט העליון, כבוד השופט ריבלין, כי:
"לפי דרכה של הלכת השיתוף, אין לשלול מבן הזוג האחד את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג האחד, זאת בעבור התמיכה והעזרה שהוא העניק לו, לאמור: בעבור חלקו של הקשר הזוגי בשיפור כושר השתכרותו"
וכך התבססה ההכרה במושגים" נכסי קריירה ונכס בר איזון. מקום שבו רוב ההתפתחות האישית של בן הזוג נעשתה בתקופת נישואיהם ומתקיימים פערי השתכרות משמעותיים בין בני הזוג.
החלוקה נעשית ע"י בחינת הפער שנוצר בין בני הזוג ובאיזונו ככל הניתן. האיזון יכול להתבצע כתשלום חד פעמי או כתשלומים עיתיים.

 

מהו הקושי בפיצוי חד פעמי של אחד מבני הזוג?

היה ובן הזוג חלה, או הפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא: אובדן לקוחות, הצפה באנשי מקצוע, שינוי המצב של השוק, וכיוצר בזאת, עורך דין למשפחה בירושלים יציע את האפשרות שאם שנוצר מצב שבו בן הזוג משלם עבור הפער בין הצדדים כאשר הפער כבר יצטמצם ולמעשה כבר לא קיים בסמוך או לאחר הגירושין.
זו הסיבה שיש לפסוק תשלום עיתי, ובכך לא להתיימר לחזות את העתיד. המציאות משתנה וגם עסק שכיום משגשג ומבטיח יכול להיכשל ולהיכנס למצב של קושי.
לכן ובהתאם לתנאי הממונים, צריך לקבוע בהסכם הגירושין תשלומים עיתיים שיקבעו על פי הפערים בין הצדדים ויתעדכנו ויתגמשו לפי המצב הממשי בהווה.

ניתן לקבוע איתנו פגישת יעוץ משפטי במספר: 025953323 בכל עת.

בית משפט

 

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא