חיפוש

מהם השלבים לתביעת מעסיק על פיטורים ללא שימוע

ההחלטה של מעסיק לפטר עובד, היא זכות הנתונה לו מכוח משרתו כמנהל.

יחד עם זאת, זכות זו כפופה למספר חובות וחוקים, בהן חובת עריכת שימוע לפני פיטורים בצורה נאותה.

אי עמידה בחובה זו, ללא קשר לשאלה האם הפיטורים הם מוצדקים או לא, עשויה להעמיד את המעסיק בפני תביעת פיצויים בבית הדין לעבודה.

 

חובת השימוע לפני פיטורים

החובה לערוך שימוע לעובד בטרם יוחלט באופן סופי כי ראוי לפטר אותו, היא חובה אשר פותחה על ידי פסיקת בתי הדין לעבודה. על פי חובה זו, על המעסיק לאפשר לעובד את ההזדמנות להשמיע את טענותיו, ככל שישנן, כנגד ההחלטה לפטר אותו.

 

החובה הצורנית של אופן זימון העובד לשימוע

מעסיק אינו עומד בחובתו כלפי העובד, רק על ידי זימון העובד לשימוע. על מנת ששימוע ייחשב ככזה שעומד בדרישות הפסיקה, יש לקיים מספר דרישות, בהן מתן הודעה כתובה לעובד בדבר זכותו לקיים שימוע פני פיטורים ומתן נימוקים בדבר סיבת הפיטורים.

כמו כן, על המעסיק להאזין לנימוקי העובד כנגד פיטוריו בנפש חפצה, לתעד את טיעוניו במהלך השימוע על ידי עריכת פרוטוקול, ולאחר השימוע לעדכן את העובד בדבר החלטתו על ידי מתן מענה ברור וחד משמעי. כמו כן, לעובד ניתנת האפשרות לייצוג משפטי על ידי עורך דין דיני עבודה במהלך השימוע ולנוכחות נציג וועד העובדים במקום עבודתו.

 

שלב ראשון – התראה על אי קיום שימוע

במקרה שבו לא נערך שימוע לעובד ונמסרה לו ההחלטה לפטרו, ניתן למסור למעסיק התראה אודות מחדלו לערוך שימוע. באפשרות המעסיק לקיים שימוע מאוחר להחלטה לפטר את העובד חרף הפגם שבאי עריכת השימוע במועד. עם זאת, על מנת שהפגם אכן יתוקן, על המעסיק לקיים את השימוע בדיעבד בנפש חפצה ולאפשר לעובד הזדמנות ממשית לנסות לשכנע את המעסיק בטיעוניו.

 

שלב שני – התראה לפני נקיטת הליכים

בטרם קבלת החלטה על הגשת תביעה, רצוי להעביר פניה כתובה למעסיק ובה לציין כי בעקבות מחדלו לקיים שימוע, בין אם על ידי אי קיום שימוע כלל ובין אם על ידי קיום שימוע שאינו עומד בדרישות שצוינו לעיל אודות הזדמנות הוגנת להעלאת טיעונים, צפויה להיות מוגשת כנגדו תביעה בבית הדין לעבודה.

 

שלב שלישי – הגשת תביעה על אי קיום שימוע

במקרה של פיטורין ללא עריכת שימוע, באפשרות העובד להגיש תביעה כנגד ההחלטה לפטרו. במסגרת התביעה, באפשרות התובע לעתור להשבתו לעבודה במשרה ממנה פוטר, או לחילופין לתבוע מהמעסיק תשלום פיצוי כספי בגין מחדלו לעוד בדרישות עריכת השימוע לפני פיטורין.

 

שימוע לפני פיטורים – הזכות של כל עובד

הזכות לשימוע מחייבת את המעסיק להעניק לעובד את ההזדמנות לשנות את ההחלטה לפטרו. לעובד מוקנים מספר כלים על מנת לממש את הזכות לעריכת שימוע באופן הוגן. רצוי להכיר את הכלים הללו במקרה של פיטורים במקום העבודה ולנצל אותם באופן מלא, לרבות האפשרות לייצוג משפטי במהלך השימוע.

איש משפט

 

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא