Search

הפחתת מזונות ילדים – אמות מידה להפחתת דמי מזונות

תשלום מזונות ילדים נועד לסייע למי שקיבל משמורת על הילדים לעמוד בהוצאות הכרוכות בגידול ובחינוך שלהם. במשך שנים ארוכות היה בלתי אפשרי לשנות את גובה המזונות שנקבעו בהליך הגירושין. אולם לאחרונה נראים ניצנים של שינוי ומדי פעם קורה שתשלומי המזונות אכן פוחתים.

מה אמות המידה לקביעת גובה דמי מזונות ילדים? מהי החלוקה לסוגי המזונות הנהוגים? מהן אמות המידה לשינויים, כפי שהן באות לידי ביטוי בשנים האחרונות? מה ההבדל בהתייחסות בין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט למשפחה? איך יכול עורך דין מיומן לסייע בהפחתת המזונות? בשורות הבאות נדון בנושא שצובר תאוצה למרות ההיצמדות של דיינים בבתי הדין הרבניים למסורת והעדר היכולת לשינויים בערכאה זו.

 

מהן אמות המידה לקביעת מזונות ילדים?

אמת המידה העיקרית לקביעת מזונות ילדים היא הניסיון לענות לצרכים שלהם ולהעניק להם רמת חיים ואיכות חיים שלא תיפול מזאת שהייתה יכולה להיות להם אילולא הפרידה והגירושין של ההורים. לרוב, אמת המידה היא שילוב בין הצרכים של הילדים, ההכנסות של האב ושל האם והיכולת של האב לממן את צרכי הילדים שלו ועדיין להישאר אחרי תשלום המזונות עם סכום כסף אשר יספיק למחייתו ולצרכיו האחרים.

להלן כמה כללים שכדאי להכיר בעניין זה:

  1. סכום מינימום וסכום מקסימום למזונות ילדים: לכל מי שמצוי בנושא הזה, ידוע כי אין סכום מקסימלי למזונות ילדים. זאת, משום שהמזונות תלויים במידה רבה בגובה ההכנסה החודשית של האב ושל האם. מנגד, יש סכום מינימום שיכול לנוע סביב 1,500 ₪ לילד בהערכה גסה.
  2. מזונות ילדים לא עולים בטור חשבוני: המשמעות היא שאם השופט קבע 1,500 ₪ לילד הראשון, אין זה אומר בהכרח שהילד השני והשלישי יקבלו אותו סכום. לרוב, עבור הילדים הבאים הסכומים יהיו נמוכים יותר.
  3. קביעת סכום המזונות אינה בהכרח קבועה: שינויים במזונות יכולים להתרחש אם יש לאחד מבני הזוג שינויים בהכנסה. בנוסף, אם הגבר מתחתן שוב ומביא ילדים נוספים לעולם, גם זה עשוי להשפיע על גובה התשלומים המועבר לטובת הילדים מהגרושה.

 

מהם סוגי המזונות הנהוגים ואיך מתנהלת החלוקה ביניהם

כאשר מדובר במזונות, יש חלוקה וחלוקת משנה שלהם. החלוקה הראשונית מפרידה בין מזונות ילדים ומזונות אישה. מזונות ילדים משולמים על ידי הדבר לילדים עד הגיעם לגיל שמונה עשרה שנים. לאחר מכן, תיתכן אפשרות לתשלום מזונות חלקי עד שהילדים מגיעים לגיל 21 שנה. מזונות אישה נקבעים על ידי בית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני ומשולמים לאישה כל עוד לא הגיע לקיצו הליך הגירושין כדין.

מזונות הילדים עצמם נחלקים לשלוש קטגוריות שונות:

  • מזונות עד גיל שש שנים: עד גיל שש שנים, כך נקבע בדין דתי, כל צרכי הילד חלים על האב ואין כל התחשבות בהכנסה של האם לצורך חישוב המזונות. תיאורטית, גם אישה שההכנסה החודשית שלה גבוהה מזאת של האב עדיין תקבל מזונות ילדים כאמור לעיל.
  • מזונות עד גיל 15 שנים: עד לא מכבר, סכום המזונות לא השתנה. עם זאת, לאחרונה יש נטייה בבתי המשפט למשפחה לשנות את סכום המזונות אם חל שינוי במצבו של האב. לדוגמא – נישואין שניים והולדת ילדים נוספים. דוגמה נוספת לשינוי היא קיטון בהכנסות של האב.
  • מזונות מגיל 15 עד גיל 18: גם כאן, בכפוף להגשת בקשה ולדיון בה, עשוי לחול שינוי בגובה התשלום. זאת, אם בית המשפט למשפחה משתכנע שאכן יש מקום לבצע את ההפחתה המבוקשת. גם מעבר של האם לגור עם בן זוג חדש עשויה לתרום להפחתת המזונות, עקב הפחתה לכאורה של הוצאות המגורים.
  • מזונות עד גיל 21: כבר הוזכרה לעיל העובדה שבגילאים הללו, המזונות עשויים להיות מבוטלים או להיות מופחתים לכדי שליש מהתשלומים הקודמים, עד תום שירות החובה או השירות הלאומי של הילדים.

 

אמות המידה לשינויים והפחתת מזונות

בגילאים מוקדמים כמעט ואין מה לדבר על שינויים, שלא לדבר על הפחתות בדמי המזונות. מדובר בתשלומי המזונות עד גיל שש. מאותו הגיל ועד גיל חמש עשרה שנים, הסכום יכול להשתנות ולהיות מופחת. עם זאת, חייבת להיות לכל סיבה משכנעת – נישואין שניים של האב, למשל, קיטון בהכנסות שלו או שינוי במצבו הרפואי שבהכרח יוביל למצב של קיטון בהכנסות.

החל מגיל 15 שנים ועד גיל 18 שנים, קיים סיכוי של ממש להפחתת דמי המזונות. הסיבה לכך היא העובדה שממילא המזונות הללו מוגדרים מזונות מן הצדק, ועל פי ההלכה בגילאים הללו הילדים יכולים לכאורה לפרנס את עצמם. מגיל 18 ועד גיל 21 האב חייב, אם בכלל, במזונות של לא יותר משליש מהסכום שהיה נהוג עד גיל 18.

 

ההבדל בין בתי משפט למשפחה מול בתי הדין הרבניים בנושא הפחתת מזונות ילדים

כשמדובר בהפחתת תשלום המזונות, יש הבדלים משמעותיים בין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט למשפחה. בתי הדין הרבניים הם הרבה יותר שמרניים ופחות פתוחים לשינויים. לרוב, הפחתת המזונות בין גיל שש לבין גיל חמש עשרה היא הרבה פחות סבירה, אם הליך הגירושין התנהל בבית הדין הרבני.

 

על הסכמי גירושין ותשלומי מזונות

כל האמור לעיל הוא נכון אך ורק אם בני הזוג לא חתמו ביניהם על הסכם גירושין, הסכם קדם נישואין או כל כינוי אחר להסכם שקובע מראש את התנאים לגירושין, אם וכאשר יתרחשו. אם בני הזוג השכילו לחתום ביניהם על הסכם כזה, כי אז ההסכם עצמו מקבל תוקף של פסק דין והוא גובר למעשה על כל שיטה אחרת לקביעת מזונות ילדים. ההסכם קובע מנגנון לחישוב המזונות בצורה שתהיה מוסכמת על שני הצדדים.

 

מה הרלוונטיות של עורך דין גירושין להפחתת מזונות ילדים?

למרות האמור לעיל ולמרות שיש אפשרות להפחית את תשלומי המזונות בגילאים מסוימים, ההפחתה חייבת להיות מאושרת על ידי השופטים בבית המשפט למשפחה. אם הבקשה לעריכת שינויים באופן החישוב של דמי המזונות איננה מוגשת במועד או שהיא איננה מפורטת מספיק, היא יכולה בהחלט להידחות.

גם העדר מסמכים ואפילו מילוי לא נכון של הבקשה יכולים להיות ההבדל בין תשלומים סבירים לתשלומים גבוהים ובלתי הגיוניים. עורך דין גירושין מסייע למעוניינים בכך להגיש בקשה לעריכת שינויים בדמי המזונות והתאמה שלהם לנסיבות חדשות. ככל שהבקשה מוגשת בצורה מסודרת ובמועד, כך הסיכויים להפחתה בתשלומי המזונות נדלים.

 

הפחתת מזונות ילדים בראייה עתידית

נכון להיום, האפשרות לעריכת שינויים בגובה דמי המזונות זמינה בעיקר במסגרת בתי המשפט למשפחה. בתי הדין הרבניים הם עדיין מעוז של שמרנות ובמקרים מעטים בלבד הם מאפשרים לשנות את סכום מזונות ילדים. אמנם עוד ארוכה הדרך, אבל רבים מאלה העוסקים בתחום מאמינים שהשינויים אכן יגיעו וגם בתי הדין הרבניים יהיו פתוחים יותר לשינויים ולבקשות לבצע הפחתה של דמי המזונות.

התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא