חיפוש

הסכם גירושין

אחת התמורות המרכזיות אשר מאפיינות את הדור הנוכחי ורוח התקופה היא הפיכתו של כלי כדוגמת גירושין לנפוץ ורווח כל כך, כאשר מדי שנה עולה מספרם של זוגות החפצים להתגרש, ולכונן הסכם גירושין. 

אך דווקא מפאת העובדה כי מדובר בהליך שכיח כל כך, אשר נדמה כי אופף ונמצא בסביבת כל אחד ואחד מאיתנו, לעתים רבות נדמה כי מרוב עצים לא רואים את היער, כלומר כאשר על אף שכיחותו הרבה, רבים בקרב הציבור אינם מודעים למרכיבי ההסכם ונקודות הכשל הפוטנציאליות שבו, כאשר עובדה זו מתגלמת בכריתתו של הסכם גירושין אשר פוגע בהם במידה רבה.

לפיכך, לנוכח חשיבותו הרבה של ההסכם ושכיחותו בנוף המקומי בישראל בפרט ובעולם המערבי בכלל, במאמר הקרוב נרחיב אודות מאפייניו של הסכם גירושין, ואלמנטים חשובים השזורים בו.

 

הסכם גירושין – לבד או עם עורך דין?

בהמשך לכך, ראוי להתחיל ולציין כי לאורך כלל שלביו של הסכם הגירושין, כהליך דרמטי אשר כורך בתוכו הפרדה ופיצול התא המשפחתי, כמו גם חלוקת ממון וזכויות בסיסיות שקיימות לכל הורה, קיימת לרוב דמות מקצועית בדוגמת עורך דין גירושין.

זאת אף על פי כי רשאי אדם להתגרש בגפו וללא סיוע משפטי מובנה אשר מגיע כדרישה מטעם החוק. עם זאת, הסיבה לחשיבות הרבה ולהיעזרותם של רבים בכלי דרמטי שכזה, היא לנוכח הוורסטיליות הרבה אשר מאפיינת את הסכם הגירושין, אשר היעזרות בעורך דין יכולה במידה רבה לאפשר לנעזר לעצב את אותו הסכם – בראות עיניו. 

כלומר, אילולא יעשה שימוש בעורך דין במסגרת הסכם גירושין, עלול האדם אשר בוחר לעשות זאת, לפספס נקודות מפתח קרדינליות בהקשרו של ההסכם, כאשר הוא ממצה באופן חלקי ואפילו כלל לא, את נסיבותיו האישיות והאופן בו הן יכולות לסייע לו לצלוח את ההליך כולו, כפי שנדגים מיד.

 

מערכת המשפט בישראל בהקשר הסכם גירושין

זאת ועוד, כי הסיבה לחשיבות הרבה שקיימת להיעזרות בעורך דין במסגרת ההליך, נובעת מאופיו של ההליך כשלעצמו. רוצה לומר, לנוכח העובדה כי בישראל גירושין נעשים בצורה ייחודית אשר שונה מהותית מהנהוג במדינות דמוקרטיות או מפותחות אחרות, כאשר ישנן 2 ערכאות שיפוטיות שונות, אשר נבדלות זו מזו במידה רבה על רקע הערכים שמנחה אותן, כאשר עובדה זו מתבטאת גם בפסיקותיהן.

כלומר, בישראל כאשר אדם חפץ להתגרש, עומדות בפניו 2 ערכאת שונות – בית הדין הרבני, אשר שופט לפי המשפט העברי ותקנות ההלכה, ובית המשפט לענייני משפחה, אשר מגלם גם את תקנות המשפט העברי, כמו גם תפיסה משפטית מודרנית יותר וכזו אשר שואבת השראה מהלך הרוח המודרני של המאה ה- 21, בו שמים את זכויות הפרט במרכז. 

כמו כן, הערכאות נבדלות גם בסמכויות השונות אשר קיימות להן במסגרת ההליך, כך לדוגמה בית המשפט לענייני משפחה רשאי לפסוק בעיקר בעניינים משלימים אשר נוגעים להסכם הגירושין, כמו חלוקת ממון, הסכמי משמורת על הילדים, גובה מזונות וכן הלאה. כאשר האסמכתא הסופית לאשרור ונסיכת תוקף לתוך הסכם גירושין, בדומה לנישואין – חונה אצל בית הדין הרבני בלבד.

 

ההבדל בין בתי המשפט השונים על רקע אירועים ייחודיים

בהמשך לכך, חשוב להבהיר את השוני הקיים בין הערכאות השונות דווקא על רקע מקרים אשר שכיחים ומתרחשים לעתים רבות בין זוגות מתגרשים. 

לדוגמה, במידה ובני זוג מחליטים להתגרש על רקע בגידתה של האישה בגבר, אילו יבחרו דווקא להתגרש במסגרת בית המשפט לענייני משפחה, אזי שלבגידה כשלעצמה אין משמעות כלל, כאשר בית המשפט לא יראה לנכון להעניש ו/או לפצות מי מבין הצדדים לנוכח קיומה. הסיבה לכך, היא שבית המשפט לענייני משפחה לא מאמין כי תפקידה של מערכת המשפט לשפוט אודות מוסר ועניינים פרטיים אשר נעשו בחלל הפרטי והאישי של בני הזוג. 

מנגד, אילו אותו זוג בדיוק ישים פעמיו דווקא לעבר בית הדין הרבני, אזי שהאחרון רואה בבגידה כמעשה חמור לנוכח האופן בו בוחנת אותה ההלכה היהודית והמשפט העברי, כאשר לעת קיומה של בגידה אשר קיימים לה עדים והוכחות – האישה פסולה לבעלה, כמו גם כי האחרון זכאי לתבוע את ביטול הכתובה ופטור מתשלומי מזונות בעבור אשתו, שכן על פי ההלכה היא – "זנתה תחתיו". 

לנוכח ההבדלים המהותיים האלה, לעתים רבות זוגות מתווכחים אודות הערכאה המשפטית הרצויה עליהם, כאשר באופן טבעי נשאלת השאלה – כיצד נקבעת זהות הערכאה המשפטית בה ידונו?

 

זהות הערכאה המשפטית – מרוץ הסמכויות

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, לכל בית דין קיים סט ערכים שונה אשר משליך במידה רבה על האופן בו הוא מוצא לנכון לערוך את אותו הסכם גירושין, כאשר ישנם אירועים שהוא בוחר להתייחס או לחליפין להתעלם מקיומם.

בהתאם, חשוב לציין כי מפאת קיומן של 2 ערכאות שונות, הוחלט כי במסגרת תביעת גירושין אשר הוגשה על ידי מי מבין הצדדים, מן הרגע שהוגשה תביעה כלשהי לידי ערכאה משפטית כלשהי, כלל הליך הגירושין עד הצורך לאישורו הסופי, יתבצע במסגרת אותה ערכאה. 

כלומר, אילו אדם החליט להגיש את תביעת הגירושין שלו במסגרת בית המשפט לענייני משפחה, אזי שעד שכלל ההליך יושלם עד סופו, כלומר עד הצורך לאשרו סופית ופורמלית, כלל הסכם הגירושין יערך אך ורק במסגרת אותה ערכאה משפטית. 

עובדה זו גרמה לזוגות רבים אשר הבינו כי עתידם המשותף למעשה הסתיים, כאשר כעת עליהם לכונן הסכם גירושין – לפצוח במרוץ חסר תקדים (לעתים רבות בעצת עורכי דינם) להגשת תביעת הגירושין בערכאה המשפטית אשר לטעמם תטיב עם נסיבותיהן האישיות.

מרוץ זה זכה לשם מרוץ הסמכויות, שכן כשמו כן הוא, כיוון שה"זוכה" במרוץ זה יכול לקבוע לפי איזה סט ערכים יתקיים משפט הגירושין, וכפועל יוצא מכך – על פי איזה סט ערכים יעוצב הסכם הגירושין.

 

הסכם גירושין – לא רק דרך ערכאה משפטית

זאת ועוד, כי זוגות רבים אשר בוחרים להימנע מוויכוח משפטי פומבי ומוחצן, בוחרים דווקא לערוך את ענייניהם המשפטיים בינם לבין עצמם, כאשר באמצעות מגשר ו/או עורך דין, הם בוחרים למעשה להגיע להסכמות באופן עצמאי ומבלי הצורך לדרוך ולו פעם אחת למשפט. זאת כאשר הם מנסחים את הסכם הגירושין שלהם בעצמם, כאשר לבסוף קיים הצורך לאשרו בלבד תחת בית הדין הרבני, ולערוך את טקס הגירושין אשר גם הוא נעשה בדמות ההלכה. 

 

סרבנות גט והשפעתה על הסכם הגירושין

בהיבט אחר, לעתים בשל חוסר שביעות רצון מן ההסכם שהושג, או שמא דווקא לנוכח היעדר הרצון להתגרש מלכתחילה, קיימים מקרים רבים של בני זוג אשר למעשה מעגנים את מי שעודנו בן/ת זוגם, כלומר בעלה או אשתו, כאשר הם מסרבים למלא את תפקידם בטקס הגירושין, בו נדרש מהם לקבל או לתת גט בהתאמה.

אילו טרם נחתה בקרבכם משקלו האדיר של צעד שכזה, ראוי להבהיר, כי בהינתן היעדר ההסכמה של מי מבין בני הזוג לקבל או לתת גט למקבילו, לא יכול הצד השני להינשא או להתגרש מהם סופית, כאשר לתופעה זו נהוג להתייחס כסרבנות גט, ולאלו שחפצים להתגרש ואינם יכולים – מסורבי גט.

לכן, לנוכח קיומה של סרבנות גט, כתופעה אשר בית הדין הרבני מעוניין להילחם בה, מתוקף השימוש הציני והנצלני שעושים אותם אינדיבידואלים בתקנות ההלכה ובחוקי המדינה כאחד, מוטלות סנקציות רבות אודות הנוהגים כך. סנקציות אלה מתחילות בהטלת קנס כספי עבור העגון/נה, וממשיכים לשלילת זכויות ומסמכים רלוונטיים כדוגמת רישיון או דרכון, עד כדי פסילת רישיון מקצועי ואף עד מאסר בפועל!

 

תפקידו של הסכם ממון כחלק מהסכם גירושין

בנוסף לכך, בעת האחרונה כחלק מן הרוח החברתית אשר מקדשת את זכויות הפרט כאשר אחת מהן כמובן היא הזכות לקניין עצמי, נהוג לראות זוגות רבים אשר מתגרשים באמצעות הסכם ממון, כלומר הסכם אשר הסדיר ועיגן מבעוד מועד את האופן בו הזוג חפץ להתגרש בהתאם לצורך.

לכן, במידה וקיים הסכם שכזה בעבור זוג כלשהו, אזי שאותו הסכם יתקיים ויהפוך הלכה למעשה, כאשר לעתים נדירות ניתן להטיל ערר אודות חלקים ממנו או כולו, כאשר יש חשד לפגם בהליך כריתתו, או כאשר הוא נעשה שלא בתום לב ובהונאה של מי מבין הצדדים.

 

הסכם גירושין – מורכב ארוך ומצריך מחשבה רבה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הסכם גירושין מכיל בתוכו אלמנטים רבים שמצריכים מהמעורבים בו להתנהל בזהירות רבה ובהתאם למצבם הייחודי, זאת כאשר ייתכן במידה רבה כי בחירתם להישפט בערכאה משפטית מסוימת, או להימנע ממשפט מלכתחילה, יכול לשנות דרמטית ומקצה אל הקצה את אופיו ותוכנו של הסכם הגירושין.

לכן, כדי להבטיח כי ההסכם יעשה בצורה ובאופן שמרצה אתכם ומגלם את רצונכם הקדמוני, כאשר רציתם מלכתחילה להתגרש, מומלץ במידה רבה לעשותו בליוויו הצמוד של עורך דין גירושין, כיוון שהאחרון בקיא ומודע לכלל החידודים וההבדלים הקיימים בעבור זוגות מתגרשים, כמו גם ההבדלים והאופן בו הערכאות המשפטיות נוהגות לראות אותם.

לפיכך, מומלץ להיעזר בשירותיה של דמות מקצועית כדוגמת זו, כדי להבטיח כי כלל ההליך עובר על הצד הטוב ביותר, כזה אשר מגלם את רצונכם, והסכמותיכם אל מול מי שזה עתה חלק עמכם תא משפחתי. 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

מידע נוסף על גירושין באתר www.martindale.co.il

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא