חיפוש

הגדרת תאונת דרכים כתאונת עבודה על פי ביטוח לאומי

במקרים מסוימים, עובד הנפגע בתאונת דרכים יכול לקבל זכויות של נפגע תאונת עבודה.

מתי ביטוח לאומי מכיר בתאונת דרכים כתאונת עבודה, ומהן הזכויות המגיעות לעובד כתוצאה מכך?

 

תאונת עבודה – הגדרה

תאונות שהתרחשו לעובד תוך כדי ביצוע עבודתו – או כפועל יוצא מעבודתו, בדרך לעבודתו או בחזרה ממנה, מוגדרות כתאונות עבודה בביטוח לאומי. ביטוח לאומי אינו ממהר להכיר בתאונה כתאונת עבודה, ולכן כל אירוע נבחן בדקדקנות לפי פרמטרים קבועים מראש. הפרמטר העיקרי הקובע אם תוכר התאונה כתאונת עבודה, הינה חזקת הסיבתיות: ישנו צורך למצוא קשר ברור בין התאונה לבין עבודתו של הנפגע.

 

תאונת עבודה – זכויות

עובד אשר הוחלט להכיר בתאונה שעבר כשתאונת עבודה זכאי ל:

  1. דמי פגיעה – במידה ולעובד לא מתאפשר לעבוד בעקבות אותה התאונה, הינו זכאי לקבל דמי פגיעה, על אותם ימים בהם הוא נעדר מעבודתו, ועבור כיסוי ההוצאות הרפואיות. דמי הפגיעה משולמים למקסימום של 13 שבועות, ותקרת התשלום היומית עומדת על כ – 1,114.38 (נכון לשנת 2021).
  2. גמלת נכות מעבודה – במידה והעובד לא עבד לאחר התאונה ובעקבות אותה תאונה הוא נותר עם נכות, הוא זכאי (בכפוף לאישור של ביטוח לאומי) לקבלת גמלת נכות מעבודה.

ישנם מקרים בהם תביעת העובד איננה מתקבלת והתאונה שעבר אינה מוכרת כתאונת עבודה, במקרים כאלה, עו"ד לתאונות עבודה יכול לעזור בהתנהלות מול ביטוח לאומי.

 

תאונת דרכים – תאונת עבודה או לא?

מאחר ותאונה מוגדרת כתאונת עבודה גם כאשר היא מתרחשת בדרכו של העובד למקום העבודה, או בדרכו חזרה לביתו, גם תאונת דרכים שהתרחשה באחד מהזמנים הללו מוגדרת כתאונת עבודה. ישנם שני מקרים בהם תאונת דרכים אינה מוגדרת כתאונת עבודה על אף האמור לעיל והם:

  1. כאשר העובד סטה מדרכו סטייה משמעותית בדרכו לעבודה או בחזרה ממנה, למעט אם עצר בבית הכנסת הקבוע שלו לתפילה, או אם ליווה את ילדיו אל גן הילדים וממנו.
  2. במידה ותאונת הדרכים קרתה בעקבות רשלנות בנהיגה של העובד, כמו ביצוע עברת תנועה, לא תיחשב התאונה כתאונת דרכים. גם מקרה זה מסויג, כיוון שבמקרה שבו בעקבות אותה נהיגה ברשלנות נפגע העובד באופן משמעותי במידה ונפגע בחייו או בגופו, או שאיבד את כושר עבודתו לעשרה ימים ומעלה, תיחשב התאונה כתאונת עבודה (במידה והתאונה עונה על שאר הפרמטרים המגדירים מהי תאונת עבודה).

חובת ההוכחה

הדרך לקבל הכרה כתאונת עבודה, טמונה בקשר שבין התאונה לעבודתו של הנפגע. במקרים בהם מדובר בעובד אשר עובד מביתו, בין אם כשכיר ובין אם כעצמאי, הקשר הסיבתי חשוב עוד יותר. עובד עצמאי לעומת זאת, חייב להוכיח כי התאונה התרחשה תוך כדי שהוא עוסק במשלח ידו. על אף שכאשר מדובר בתאונות דרכים, הוכחת הקשר הסיבתי הופכת פשוטה יותר, מאחר ואין כאן תאונה שהתרחשה בתוך ביתו הפרטי של העובד, עדיין מדובר במרכיב קשר חשוב אותו צריך להוכיח, ולכן גם כאן עורך דין לתאונות עבודה יכול לסייע בקבלת הזכויות המגיעות לעובד.

 

לסיכום

על אף שקיימת הגדרה ברורה מהי תאונת עבודה, ישנם מקרים בהם העובד מתקשה לקבל מביטוח לאומי זכויות בעקבות תאונה שעבר בעבודתו, ולכן מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתאונות עבודה.

 

פסיקה משפטית