Search

האם ניתן לבטל דו"ח על מהירות מופרזת?

נהיגה במהירות מופרזת היא עבירת תנועה נפוצה בישראל ועלולה לגרור קנס ונקודות ברישיון הנהיגה. עם זאת, בנסיבות מסוימות, ייתכן שניתן יהיה לבטל דוח על מהירות מופרזת. מאמר זה יספק סקירה של הצעדים והשיקולים הכרוכים בניסיון לבטל דיווח על מהירות מופרזת בישראל. הוא יכלול גם מידע על ההשלכות של עבירות מהירות מרובות, ההליך המשפטי והגנות אפשריות שנהג עשוי להשתמש בהן.

 

בדיקת דיוק דו"ח התנועה

הצעד הראשון בניסיון לבטל דוח על מהירות מופרזת הוא לבדוק את דיוק הדוח. זה כולל אימות שפרטי ההפרה, כגון המיקום, התאריך והשעה, נכונים. אם יש שגיאות או חוסר עקביות בדוח, ייתכן שהנהג יוכל לערער על ההפרה ולבטל את הדוח. אם הנהג אינו בטוח בנכונות הדיווח, הוא רשאי לבקש עותק של הרדאר או קריאת הלייזר מהרשות המנפיקה. לשם כך, שכרו עורך דין תעבורה מומלץ.

בדיקת דיוק דוח התנועה

איסוף עדויות

אם הדיווח מדויק, השלב הבא הוא איסוף ראיות שעשויות לשמש כדי לערער על ההפרה. זה יכול לכלול תמונות של המקום, הצהרות עדים וכל תיעוד רלוונטי אחר. חשוב לציין כי חובת ההוכחה היא על הנהג להוכיח כי לא נהג במהירות מופרזת בזמן ההפרה. בנוסף, על הנהג לשקול גם את ההגנות האפשריות בהן הוא עשוי להשתמש, כגון טענה כי הם נוהגים בנסיבות חירום, כי מד המהירות היה פגום או שאינם מודעים למהירות המותרת.

איסוף עדויות

פנייה לרשות שהנפיקה את הדו"ח

לאחר שהנהג אסף את כל הראיות הרלוונטיות, עליו לפנות לרשות המוציאה כדי לערער על ההפרה. הרשות המנפיקה יכולה להיות אגף המשטרה, משרד התחבורה או גורם רלוונטי אחר. חשוב לציין כי לרשות המוציאה יש שיקול דעת להחליט אם לבטל את הדיווח או לא. כמו כן, על הנהג להיות מוכן לאפשרות שהרשות המנפיקה עלולה לדחות את בקשתם לביטול הדוח.

 

בקשת שימוע

אם הרשות המוציאה לא מבטלת את הדיווח, הנהג רשאי לבקש שימוע כדי לערער על ההפרה. הדיון יתקיים בפני שופט בית משפט לתעבורה, אשר ישקול את הראיות שהציג הנהג ויקבל החלטה על תקפות הדוח. במהלך הדיון, על הנהג להציג את ראיותיו וכל הגנות אפשריות שיהיו לו. הנהג צריך להיות מוכן גם לאפשרות שבית המשפט עלול לדחות את בקשתם לביטול הדוח.

 

ערעור על ההחלטה

אם השימוע לא יצליח, ייתכן שתהיה לנהג הזכות לערער על ההחלטה. יש להגיש את הערעור תוך פרק זמן מסוים והוא יידון בבית משפט גבוה יותר. חשוב לציין כי החלטת בית המשפט העליון היא סופית ומחייבת. עם זאת, לפני הגשת ערעור, על הנהג לשקול את העלויות והזמן הכרוכים בהליך הערעור.

 

לסיכום

אמנם ניתן לבטל דוח על מהירות מופרזת בישראל, אך מדובר בהליך מורכב המצריך עיון מעמיק של הדוח, איסוף ראיות והצגתם לרשות המוציאה. ההחלטה על ביטול דו"ח נתונה לשיקול דעתה של הרשות המוציאה ואם נדחתה, הנהג רשאי לבקש דיון ולערער על ההחלטה בבית המשפט. חשוב להבין שחובת ההוכחה היא על הנהג, ורצוי להסתייע בליווי משפטי.

האם ניתן לבטל דו"ח על מהירות מופרזת?

אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא