Search

האם ניתן לבטל אפוטרופסות ומהו התהליך?

מינוי אפוטרופוס מהווה החלטה שכיחה במקרים בהם אדם אינו יכול לקבל החלטות בעצמו בצורה שקולה ונכונה עבורו. במידה והחלטנו למנות אפוטרופוס לאדם אהוב וקרוב, או שהחלטנו להיות אפוטרופוסים בעצמנו – האם ניתן לבטל את ההחלטה ואיך ניתן לעשות זאת?

 

מהי אפוטרופסות?

מינוי אפוטרופוס לאדם מבוגר הינה החלטה בעלת אחריות גדולה מאוד. לרוב ההחלטה נובעת לאחר הדרדרות במצב הרפואי ורצון של הקרובים לשמור ולדאוג בצורה טובה יותר. לא משנה האם מדובר באפוטרופוסיות לקשיש או אדם בעל מוגבלות, משמעות ההחלטה היא שליטה בכל התחומים בחייו.

בין הנושאים עליהם ניתן לקבל שליטה הם בתחום הפיננסי, שליטה בנכסים, בריאות ועוד. ישנם אנשים אשר עלולים לנצל את הכוח אשר ניתן להם ולכן מומלץ להיעזר באיש מקצוע כמו עורך דין אפוטרופסות על מנת שלא תעשה השתלטות על נכסים וכספים.

 

האם ניתן לבטל אפוטרופסות?

כן, קיימות שתי דרכים לביטול אפוטרופוסיות הדרך הראשונה היא באופן טבעי והדרך השנייה היא באופן יזום. ביטול אפוטרופסות באופן טבעי קורית כאשר הקטין הופך לבגיר בגיל 18 והאחריות של הוריו עליו מסתיימת.

הדרך השנייה היא כאשר האדם שהוגדר על ידי בית המשפט כלא כשיר חדל מלהיות כזה ובית המשפט הכריז עליו ככשיר ויכול לדאוג לעצמו באופן עצמאי. הדרך השלישית היא במותו של אדם. במידה והאדם נפטר ההחלטות בענייניו יתקבלו ע״י יורשיו באם הוגדרו ע״י בית הדין או ע״י צוואתו.

 

תהליך ביטול אפוטרופסות

תהליך ביטול האפוטרופסות באופן יזום יכול לקרות בשתי דרכים- כאשר האפוטרופוס מתפטר או מפוטר. הדרך הראשונה היא כאשר האפוטרופוס אינו מעוניין לבצע את התפקיד או אינו יכול ובוחר להתפטר. ניתן להתפטר מתפקיד זה על ידי הגשת הבקשה לבית המשפט והודעה על סיום האפוטרופוסיות.

סיום האפוטרופוסיות תיכנס לתוקף לאחר אישורו של בית המשפט אם אישר אותה. פיטור אפוטרופוס יכול להיעשות רק ע״י בית המשפט ולא על ידי האדם שפסול דין מאחר והוא אינו כשיר לפי בית המשפט.

פיטורי אפוטרופוס נעשים לאחר שבית המשפט קבע כי האפוטרופוס אינו יכול להמשיך לבצע את תפקידו. הפיטורים נעשים מסיבות שונות כמו: אי ביצוע של התפקידו כראוי, פעל בניגוד לאינטרסים של האדם שעליו מונה לשמור או אינו קיבל החלטות בתום לב.

 

לסיכום

 

מינוי אפוטרופוס לאדם היא איננה החלטה פשוטה וקלה וצריכה להיעשות בשיקול דעת רב. וכך גם ביטולה של האפוטרופוסיות. בביצוע התהליך יש לגשת לבית המשפט לענייני משפחה ולהוכיח מדוע האפוטרופוסית או ביטולה הכרחיים לטובת איכות חייו של האדם שפסול משפטית.

המהלך הנכון ביותר הוא קבלת ייעוץ של עורך דין מומחה ומקצועי אשר ידאג קודם כל לאינטרסים הנכונים ביותר של האדם הפסול משפטית וייבחן את כל האופציות והנסיבות על מנת להבין האם האדם זקוק או לא לאפוטרופוס.

פַּטרוֹנוּת
אהבתם את הכתבה?
שתפתו בקליק
כתבות בנושא