חיפוש

איך להוציא צו ירושה וצו לקיום צוואה

רכושו של האדם לאחר מותו מחולק על פי האמור בצוואתו, ובמידה והמנוח לא כתב צוואה – נעשית החלוקה על פי הכתוב בחוק הירושה.

על מנת להתחיל את תהליך חלוקת הנכסים יש לשלוח צו לקיום ירושה או צו לקיום צוואה לרשם הירושות.

במאמר זה נסקור מהם צווים אלו, מה התהליך הכרוך בשליחתם, מה עושים הצווים הללו ומהי עלותם.

 

מהו "צו לקיום צוואה"

כאשר אדם מסוים נפטר והשאיר אחריו צוואה, היורשים המעוניינים בקיומה צריכים לשלוח לרשם הירושות צו הקרוי "צו לקיום צוואה", על מנת שיוציא את מסמך הצוואה ולהתחיל את תהליך מימושה. מסמך זה מצוי באינטרנט וניתן להגישו באופן מקוון או באופן ידני.

 

מהי "בקשה לצו ירושה"

במידה והמנוח לא השאיר אחריו צוואה, יורשיו על פי דין המפורטים בחוק צריכים להגיש בקשה לצו ירושה לרשם הירושות, על מנת שזה יתחיל בתהליך חלוקת הנכסים של הנפטר.

 

מי יכול להגיש בקשות אלו?

את הבקשות הללו ניתן לשלוח באופן עצמאי, או למנות נציג מיופה כוח אשר יטפל במסמכים. אנשים רבים בוחרים להגיש את הבקשה באמצעות נציג בעל ידע משפטי על מנת שיטפל בצדדים המשפטיים בצורה הטובה ביותר. פרטים נוספים על כך ניתן למצוא כאן: http://ody.co.il.
במידה והיורש בעצמו מגיש את הבקשה ניתן להגיש אותה באופן מקוון או באופן ידני, ובמידה והבקשה נשלחת על ידי נציג היא יכולה להיעשות באופן מקוון בלבד.
בנוסף, כאשר אחד היורשים אינו חלק מהיורשים על פי דין (סב הנפטר, דודו, בן דודו וכדו') יש לשלוח את צו קיום הצוואה באופן מקוון בלבד.

 

כמה עולה להגיש צווים אלו?

הגשת צו לקיום צוואה או צו ירושה כרוך בתשלום של שתי עמלות: אגרת פתיחת בקשה בעלות של 429 ₪, ואגרת הוצאת פרסום בעיתון שעלותה 130 ₪.
במידה והנפטר מת במהלך שירותו הצבאי או עקב פעולת איבה שליחת הבקשה פטורה מתשלומי עמלה. הגשת הבקשה בצורה ידנית עולה 15% יותר מהגשתה בצורה מקוונת.

 

מהו תהליך הגשת הבקשות לצו קיום צוואה וצו ירושה?

לשם שליחת בקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה יש לצרף לטופס המקוון את המסמכים הבאים:

  1. עותק של תעודת הזהות של הנפטר.
  2. אישור שליחת הודעה לכל היורשים האחרים (במידה ויש) על הגשת הבקשה.
  3. טופס ייפוי כוח במידה והבקשה מוגשת על ידי נציג.
  4. במידה וחלק מהיורשים מוותרים על חלקם יש לצרף תצהיר הסתלקות.
  5. אישור תשלום עמלות.

לאחר שליחת הבקשה יישלח אימייל המאשר את קבלת הבקשה ואת מספר התיק שנפתח. לאחר בדיקת הבקשה (תהליך האורך עד 50 ימים) יישלח אישור על קליטת הבקשה.

 

מה קורה לאחר אישור שליחת הבקשה?

לאחר שליחת האישור המאשר את תקינות הבקשה מפרסם רשם הירושות בצורה ציבורית (עיתונות וכדו') את דבר הבקשה, על מנת לאפשר לאנשים הנוגעים בדבר להגיש צו התנגדות לקיום החלוקה. בנוסף, רשם הירושות מפיץ את אישור הבקשה לכל הגופים הרלוונטיים ביניהם חברות הביטוח, בנקים, משרד החוץ, משרד התחבורה, רשות המסים, רשות מקרקעי ישראל, אגף הטאבו ועוד.

במידה והוגשה התנגדות לקיום הצוואה, או כאשר המדינה היא אחד הצדדים בדיון, או שהרשם ראה לנכון לעשות זאת – הטיפול בבקשה מועבר להמשך טיפול אצל בית המשפט.

 

אנשי משפט