law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
גירושין ודיני משפחה
תחומים ראשיים באתר
 

חלוקת מזונות הילדים בין האב לאם כאשר המשמורת משותפת: הפסיקה החדשה

 / עו"ד אודליה אלטמן  צפיות : 1400
‏2015/‏02/‏12
עדכונים אחרונים בפסיקה הקשורה למזונות ילדים במקרים של משמורת משותפתמעטים הם הנושאים בתחום דיני המשפחה והגירושין אשר ידעו טלטלות כה תכופות וכה משמעותיות בפסיקת בתי המשפט העדכנית, כדוגמת נושא מזונות הילדים. בשנים האחרונות, וביתר שאת בחודשים האחרונים, חלו מהפכים ומהפכות של ממש, אשר שינו לחלוטין את הדין בענייני מזונות הילדים מן הקצה אל הקצה. חדשות לבקרים התפרסמו ברבים פסקי דין של בתי המשפט לענייני משפחה, אשר הניבו תוצאות שונות מהותית מבחינת חלוקת הנטל הכספי שהושת על האימהות והאבות. האם בתי המשפט קרובים להתרחק מהדין הדתי המטיל את חובת המזונות על כתבי האבות כמעט באופן בלעדי, ולכונן יתר שוויון בין האב לאם בחלוקת נטל מזונות הקטינים? לכולי עלמא, שילדים זכאים לכך שהוריהם יפרנסו אותם, ויספקו להם את צורכי מחייתם השונים -  אך האם בעת המודרנית קיימת הצדקה להפלות בין ההורים בחלוקת החובה הזו? אין חולק, שגברים משתכרים יותר מאשר נשים, למעט במקרים חריגים. אך האם יש הצדקה להטיל חובה גדולה יותר על האב גם כאשר הכנסות ההורים דומות הן, וקל וחומר – כאשר חלוקת זמני השהות של הילדים הינה דומה, במתכונת של משמורת משותפת? הבה ונראה כיצד נתנו בתי המשפט דעתם לסוגיה זו. 


מטבע הדברים, הזכאות לגבות מזונות עבור ילדים כרוכה בטבורה בשאלת המשמורת, ולא ניתן להפריד בין השתיים. רק מי שמחזיק בילדים קטינים, כלומר שהם מתגוררים עמו בביתו וסמוכים על שולחנו, זכאי לתבוע בבית המשפט מזונות בשמם ועבורם. במשך עשרות בשנים נהגו בתי המשפט האזרחיים להעניק משמורת בלעדית על הילדים רק לאימם, וזאת מכוח סעיף חוק המכונה "חזקת הגיל הרך", שעוסק בילדים עד גיל 6. בפועל המשמורת הייתה ניתנת לאם בכל גיל של ילדיה, בין היתר לפי העיקרון שאין מפרידים בין אחים. כיון שכך,  כמעט שלא התנהלו מאבקים משפטיים בתיקי גירושין סביב שאלת המשמורת.


הועדה הציבורית הקרויה "ועדת שניט" הגישה לא מכבר את מסקנותיה, הכוללות המלצה לשנות חזקה זו, והעלתה שתי דרכים אפשריות – ביטול החזקה כליל או החלפתה בחזקה אחרת – חזקת "ההורה המטפל". עוד בטרם שאומצו מסקנות הוועדה בחוק (יודגש: החוק טרם שונה ועודנו מורה על משמורת בידי האם בגילאים הרכים), כבר החלו בתי המשפט לענייני משפחה ליישם את ההמלצות כפי שפירשו אותן. כיום, למעשה, דרך המלך היא משמורת קביעת משותפת לאם ולאב, או לפי הטרמינולוגיה החדשה -  חלוקה שווה של זמני השהות בין האב לאם. במקרה שריחוק גיאוגרפי מונע משמורת משותפת שכזו, אין כל וודאות שדווקא האם תהיה המשמורנית, ולאב סיכוי שווה לקבל את הילדים, וכך גם אם מדובר בילדים מתחת לגיל 6. בתי המשפט לענייני משפחה החליטו למעשה להתעלם מחזקת הגיל הרך, או לעקוף אותה באמצעים פרשניים. שינוי ההלכה כאמור, על דרך של יצירת שוויון בין ההורים כמשמורנים פוטנציאליים, גרם לפתיחת חזית חדשה במלחמות הגירושין – המלחמה על המשמורת.כיון שכאמור לעיל המזונות הולכים אחרי המשמורת, שינוי הגישה בתחום המשמורת גרר בעקבותיו גם שינוי גישה בתחום המזונות. גם בתחום זה – מזונות הילדים - מונתה ועדת ציבורית, ועדת שיפמן, אשר גם מסקנותיה טרם גובשו בחוק מחייב. הציפייה היא שתיקון החוק אגב החלפת ההלכה הדתית בחוק אזרחי מודרני, יביא להקלה על נטל המזונות הרובץ על כתפי האבות. והנה, בתי המשפט לא המתינו גם להפיכת מסקנות ועדת שיפמן לחוק מחייב, והחלו סוללים את דרכם באופן עצמאי גם בנושא מזונות הילדים.


בתחילה, ובמשך מספר שנים, כנראה עקב נדירות המקרים של משמורת משותפת, הייתה בנמצא הלכה אחת בלבד, של ביהמ"ש המחוזי בחיפה, אשר הנחתה את בתי המשפט הנמוכים יותר. לפי הלכה זו, במצב של משמורת משותפת על האב לשלם 75% מדמי המזונות שהיה משלם לילדים לו היו מצויים רק במשמורת האם, אך מבלי להפחית את חלקו בתשלומי "המדור". שכר הדירה או לחילופין תשלומי משכנתא ביחד עם הוצאות החזקת הבית השונות (ארנונה, מים, גז, חשמל, ביוב, טלפון וכו') קרויים ביחד "דמי מדור", והם מהווים חלק מדמי המזונות במובנם הרחב. למעשה בפסה"ד הופחת חלקו של האב רק ביתר רכיבי המזונות: מזון, ביגוד והנעלה, תרופות וחומרי ניקוי, הוצאות לימוד בגן ובביה"ס, ספרי לימוד, חוגים, שיעורי עזר, תחבורה, וכיו"ב . 


בשנה האחרונה ניתנו פסקי דין בבתי המשפט לענייני משפחה שסטו מהלכה זו. באותם תקדימים, זמני השהות של הילדים אצל ההורים היו פחות או יותר שווים, והכנסות ההורים היו דומות. בחלק מהמקרים נפסק שהאב צריך לשלם רק 50% מדמי המזונות שהיה משלם לו הייתה האם משמורנית יחידה, ואילו במקרים אחרים אף נקבע כי האב אינו חייב לשלם מאומה לידי האם.


לאחר תקופה קצרה שבה שרר חוסר בהירות משפטית, בימים אלה ממש, ניתנו שתי החלטות חדשות ע"י ערכאת הערעור, בית המשפט המחוזי, אשר "עשו סדר בבלגן", לפחות עד שהמחוקק יאמר את דברו.  בהחלטה הראשונה, של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, התקבל ערעור על בית המשפט לענייני משפחה בראשל"צ, אשר קבע (בהתאם להלכה הוותיקה הנ"ל של בית המשפט המחוזי בחיפה) כי האב ישלם לידי האם במשמורת משותפת 75% ממזונות הילדים. ערכאת הערעור ביטלה זאת, ונקבע כי האב ישלם רק 50% מצורכי הילדים.  הפעם גם דמי המדור הופחתו בהתאם, ולא רק דמי יתר רכיבי המזונות, בניגוד להלכה הקודמת של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר הותירה את כל חיוב המדור על האב גם במקרה של משמורת משותפת.


בהחלטה השנייה, שוב של ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד, ביהמ"ש ביטל את פסק דינו המפורסם של כב' השופט יעקב כהן מבית המשפט לענייני משפחה בראשון-לציון, אשר קבע כי במשמורת משותפת, כאשר זמני השהות שווים והכנסות ההורים דומות, האב לא ישלם לידי האם מזונות כלל. ביהמ"ש המחוזי קיבל ערעור על פסק דין זה, אשר פטר את האב כליל מתשלום מזונות לידי האם עבור הילדים, וקבע כי האב יישא ב-50% מדמי המזונות. 


אמנם שני פסקי הדין הללו הסתמכו על נסיבות המקרים שלהם, וקראו למחוקק להסדיר את סוגיית גובה המזונות במשמורת משותפת, אך עדיין ניתן להסתמך עליהם כתקדימים להפחתת המזונות ל-50% כאשר הנסיבות דומות – הילדים שוהים פרקי זמן דומים אצל הוריהם, דהיינו משמורת משותפת, והעדר פער משמעותי בין ההכנסות הפנויות של האם והאב.


עד היום לא חל שינוי בדין החל במקרה שהילדים נמצאים במשמורת האם ולא במשמורת משותפת. קיימים מספר פסקי דין שניסו ליצור יתר שוויון בין ההורים בנושא מזונות הילדים, להקטין את חובת האב ולהגדיל את חובת האם, על פי קונסטרוקציות משפטיות שונות. ואולם, עבור מקרה שהילדים מצויים במשמורת בלעדית של האם, אין עדיין הלכה מחייבת, אחידה וברורה  של בתי המשפט, הסוטה מהדין הדתי. בתיקים בהם עתרו אבות נגד חוסר השוויון העקרוני בינם לבין האימהות בחלוקת נטל המזונות, ניסיונם לא צלח. בתי המשפט סרבו להרים את הכפפה, ופסקו כי יש להמתין למחוקק. יש לקוות כי אימוץ המלצות וועדת שיפמן בחוק, ייצור וודאות משפטית, ללא תלות בהשקפת עולמו של השופט היושב לדין. 


שני תקדימים "טריים" חשובים נוספים חידשו אף הם הלכות בתחום מזונות הקטינים - התקדים האחד קבע כי אב ששלושה מבין חמשת הילדים המשותפים גרים אתו לא ישלם לידי האם מזונות עבור שני הילדים האחרים, שנותרו במשמורתה. זהו מצב דומה למצב של משמורת משותפת- אלא שבמקום שהילדים יחלקו את זמנם בין בתי הוריהם, נחלקו הילדים, חלקם נמצאים במשמורת מלאה של האם, והאחרים במשמורת מלאה של האב.


בתקדים האחר נדחתה תביעת מזונות עבור ילדים שהוגשה ע"י האם כאשר האם והאב התגוררו עדיין יחד תחת קורת גג אחת. נקבע כי האם לא הוכיחה כי האב אינו נושא בהוצאות הילדים, ובית המשפט הורה להורים לשאת בהוצאות בחלקים שווים.


יושם אל לב כי הפחתת חלקו של האב בדמי המזונות התאפשרה רק כאשר הילדים או חלק מהם התגוררו עמו- בין אם במשמורת בלעדית או משותפת, או בעת שההורים גרו עדיין יחדיו וטרם נקבעה המשמורת המשפטית.למידע נוסף ויצירת קשר: http://www.odelia-altman.com/%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/


 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב המאמר

עו"ד אודליה אלטמן - בעלת משרד עריכת דין עצמאי


אודות עורכת דין אודליה אלטמן

עו"ד אודליה אלטמן עוסקת בתחום דיני הגירושין, המשפחה והירושה. היא חברה בלשכת עורכי הדין החל משנת 1991 ומח ...


אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים