law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
דיני מיסים
תחומים ראשיים באתר
 

עע"מ 11646/05 מרכז השלטון המקומי בישראל נ' צרפתי

 / עו"ד יניב למבז  צפיות : 3221
‏2010/‏05/‏27
פסק דין מתוקצר - דיון ואישור חוקיות שיטת ההיטלים, בכפוף לסייגים. המלצה להסדרה חקיקתית של הנושא.על חוקיות שיטת ההיטלים


ט"ו.     ראשית, דומה כי במישור העיוני אין התשובה לשאלת החוקיות פשוטה ומובהקת. "בעזרת השם" - גם בעזרת שמו של התשלום המוטל, האמור לבטא את מהותו - נמצאו ונמצאות דרכים לגביית כספים מן הציבור לצרכי הרשות, והדברים עתיקים. לכך מן הסתם כיוון השופט אנגלרד ב"תמרור האזהרה" שהציב. אין ספק שלפי שיטת ההיטלים הזיקה בין התשלום לתמורה רופפת, לעיתים רופפת ביותר, בשונה משיטת דמי ההשתתפות.


הנה במקרה שלפנינו נטען כי בעלויות סלילת הרחוב נשאו מקימי המרכז המסחרי, שלמשיב אין הנאה מהכביש שנסלל - ושבפועל הוא נדרש לשלם עבור סלילת רחובות בחלקים מרוחקים של העיר. עם זאת אין מחלוקת כי הנכס שבו עסקינן "גובל" בכביש על פי הגדרת הדין. בא כוחו המלומד של מרכז השלטון המקומי ופורום הערים, בדיון לפנינו, לא כיחד כי במצב כיום די בזיקה זו, וכי המשיב ושכמותו נדרשים לשלם משמגיעה שעה שניתן לבוא אליהם ולגבות נוכח סלילה גובלת.


ברי אפוא שאבדה הזיקה הישירה בין גובה התשלום וגובה ההנאה (זיקת מימון), ושאין המדובר עוד בהחזר בעבור הוצאות שהוצאו בפועל. במישור העיוני קיים איפוא קושי: זיקת ההנאה היא העומדת ביסוד האפשרות לחייב בהיטל סלילה, אך שיעור התשלום נעשה ללא קשר לשיעור ההנאה; האם לא קרבנו לגדרי מסים? ועוד, אם המדובר במימון הוצאות התשתית בשטח הרשות כולה, מדוע ישאו בה רק בעלי הנכסים שבאופן מקרי נסללים לידם רחובות וכבישים, שאז באה עמהן הרשות חשבון לגביהן? אכן שאלה זו אינה פשוטה במישור העיוני, כפי שציין השופט אנגלרד; ואולם כפי שנראה, סבר בית משפט זה לא אחת כי שיטת ההיטלים תקפה משפטית.


- - -


יז. ...כשלעצמי התקשיתי ליישב בהקשר דברים אלה בין העובדה שאין משרד הפנים מאשר לעת הזאת, כנמסר, אלא חקיקת עזר בשיטת ההיטלים - ובין האוטונומיה לשלטון המקומי בה מדובר; אך מכל מקום סבורני כי נושא מעין זה הוא ביסודו נושא ארצי, קרי, שהמחוקק הראשי צריך ליתן עליו את דעתו. במדינה קטנה עסקינן, ואין הדעת נותנת ששתי רשויות סמוכות יקבעו אמות מידה שונות, כעולה מן המצב דהאידנא, ומכל מקום צריכים, לדעתי, להיות קוים מנחים כלליים לעניין זה.


י"ח.     גם אם שיטת ההיטלים בכלל, וההיטל המוטל על המשיב במקרה דנא, קרובים מאוד למס - חרף זאת סבורני כי אין מקום לקבל את עמדת המשיב, ולקבוע כי שיטת ההיטלים חורגת מהסמכות המוקנית בפקודת העיריות.


כפי שנראה להלן, סוגיית חוקיותה של שיטת ההיטלים נדונה והוכרעה בעבר בפסיקת בית משפט זה, ולאחר לא מעט התלבטות לא מצאתי להציע לחברי לשנות מהקו הנקוט עד כה, בעיקר בסברי - כאמור - כי שינוי צריך להיעשות על-ידי המחוקק הראשי. אציין כי התלבטותי לא נבעה מן התפיסה שאין תושבי הרשות צריכים לשאת בעלות סלילתם של כבישים בתוכה - דבר שהוא בחינת פשיטא - אלא, ראשית, בשאלה האם הדרך הננקטת, קרי שיטת ההיטלים, מעוגנת כראוי בדין מסמיך. שנית, כשלעצמי חש אני גם ספקות באשר לצדקתה של שיטה זו, והאם לא היה מקום, אם נבחרה שיטה שאינה "קשורת זיקת הנאה" (כנראה טעות סופר. צ"ל זיקת מימון. ח.א.), לכלול זאת - למשל - בארנונה, כך שיושג שם "צדק חלוקתי" יחסי; לכך עוד נשוב להלן. 


- - -


כ"ג.     ניתן לסכם ולומר, כי בתי המשפט עסקו בעבר בשאלה האם סעיף 251 לפקודת העיריות מסמיך את הרשויות להתקין חקיקת עזר המטילה היטלים כאמור, ונקבע עד הנה (אמנם בחריג הערותיו של השופט אנגלרד בפרשת אל-עמי), כי קיימת סמכות.


זאת - בתנאי שישמרו למצער שני תנאי סף: (1) הגביה תיעשה רק כאשר נסלל בפועל כביש (לדיון באפשרות נוספת ראו שפיר, 549);


(2) הסכומים שייגבו יחושבו וישמשו לתכלית לשמה נגבו ולא להעשרת קופת העירייה, וישקפו נאמנה את ההוצאות הצפויות.


בהתקיים שני אלה - כך על פי הפסיקה הקיימת - אין המדובר במס אסור בגדרי חוק עזר, אלא בהיטל מותר; ועדיין נותרים אנו, כעולה מניתוחו של השופט אנגלרד הנזכר מעלה בפרשת אל עמי, בקרבת הגבול. 


- - -


כ"ז.    אם תישמע דעתי ייקבע כי חוק העזר אינו חורג מן הסמכות...


כ"ח.    אך אחזור ואומר, כי סוגיית החוקיות אינה פשוטה, וגם ההקפדה הנדרשת על מציאותיות התחשיב שביסוד ההיטל אינה פשוטה ("לא ניתן להתעלם מהחיסרון הבולט של שיטת ההיטל לעומת שיטת דמי ההשתתפות, הנובע מהיסוד הספקולטיבי הקיים ביסוד התחשיב הכלכלי שעליו מבוסס ההיטל" - שפיר, 118).


אם דעתי תישמע, יידרש המחוקק הראשי, הוא ולא אחר, לשיטה וישקול הסדרה חקיקתית מחודשת ובהירה של הנושא (ברוח קריאתו של מבקר המדינה - (עמ' 179 לדו"ח הנזכר)).


אחת האפשרויות היא כמובן בגדרי הארנונה, כחלק מהסדר כולל, המאפשר גם התייחסות פרוגרסיבית אשר מביאה בחשבון היבטים סוציו-כלכליים, וכמובן נדרשת למה ששולם בעבר בהקשר הכביש (ראו גם הצעות שבספרו של שפיר עמ' 555-553 וכן 596-593).


לא למותר לציין, כי בבקשת ההצטרפות של מרכז השלטון המקומי והערים העצמאיות נאמר - כעולה מפסק הדין קמא - "כי, בימים אלה מכונסת ועדת היגוי המורכבת מיועצים משפטיים של עיריות שונות ומאנשי מקצוע לשם גיבוש רפורמה בתחום של היטלי סלילת כבישים, לרבות שינוי מערכת החוקים בתחום זה". איננו יודעים מה עלה בגורל אותה ועדת היגוי, אך אם יש דו"ח - יופע מייד ויובא בפני הגורמים המוסמכים לכך.


 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב פסק הדין

למבז, רז ושות'


משרדינו הינו משרד עורכי דין המתמחה בעיקר בתחומי המשפט האזרחי לרבות ליטיגציה משפטית (הופעות בבתי משפט), דיני חברות, עסקאות מקרקעין ונזיקין.

תחומי פעילות אלו כוללים מתן יעוץ וליווי לחברות בתחומי פעיל ...


אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים