law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
דיני מיסים
תחומים ראשיים באתר
 

היטלי פיתוח - חיוב יזום על ידי העיריה לעומת חיוב במכירת הזכויות

 / עו"ד יניב למבז  צפיות : 4735
‏2010/‏05/‏27
בשנים האחרונות גוברת ההתמודדות של נישומים עם הטלת דרישות חיוב רטרואקטיביות בארנונה והוצאת חיובים יזומים של אגרות והיטלי פיתוח בדיעבד. במרבית המקרים נדרשים הנישומים לשלם את תוספת הארנונה עד 7 שנים לאחור או לשלם היטלי פיתוח לגבי קרקע ומבנים שנבנו כבר לפני שנים רבות.


בשנים האחרונות גוברת ההתמודדות של נישומים עם הטלת דרישות חיוב רטרואקטיביות בארנונה והוצאת חיובים יזומים של אגרות והיטלי פיתוח בדיעבד. במרבית המקרים נדרשים הנישומים לשלם את תוספת הארנונה עד 7 שנים לאחור או לשלם היטלי פיתוח לגבי קרקע ומבנים שנבנו כבר לפני שנים רבות.
הניתוח הבא יתמקד בשלוש סוגיות עיקריות:

1. הוצאה יזומה של חיובים לתשלום היטלי פיתוח, בדיעבד.
2. האם מבנים שנבנו ללא היתר בנייה חייבים באגרות והיטלי פיתוח ?
3. האם שטחי מקרקעין שהופקעו או שמיועדים להפקעה, חבים בהיטלי פיתוח ?


למעשה מדובר ביוזמת הרשויות המקומיות בהוצאת חיובים בהיטלי פיתוח, על קרקע ומבנים שקיימים שנים רבות.

כאשר הרשויות המקומיות מטילות חיובי היטלי פיתוח באופן יזום, מנמקות הרשויות המקומיות את הטלת החיוב, כי על פי דין יש לאפשר להן "תיקון טעות", מקום בו החיוב בעבר יושם בניגוד לחוק, או שבצורה אחרת - היה בו בעליל, משום חריגה מסמכות.

בנוגע לסוגיה זו, ניתנו לאחרונה מספר פסקי דין , ביניהם פסק דין אינטל אלקטרוניקה נ` עיריית קרית גת אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, והתייחס לשאלות המשפטיות הנובעות מאירוע הטלת חיוב בהיטלי פיתוח בדיעבד. במקרה זה הטלת החיוב בוצעה שנים רבות לאחר שבעל הנכס הוציא היתר בנייה בנכס וכן שנים לאחר מועד התקנת התשתיות העירוניות שבזיקה לנכס.
העותרת, חברת אינטל, מוחזקת בשליטתה של אינטל העולמית, עוסקת בייצור שבבי מחשב, ובעלת מפעל בקרית-גת. אינטל הקימה את המפעל בשנת 96`. כתנאי לקבלת היתרי בנייה, נדרשה אינטל לשלם ואף שילמה אגרות והיטלי פיתוח באופן חלקי, בהתאם לדרישות החיוב שהוציאה לה עריית קריית גת. בשנת 2007, 11 שנים לאחר מכן, נדרשה חב` אינטל, פעם נוספת - באופן יזום על ידי העירייה, לשלם אגרות והיטלי פיתוח.

חלק "מהחיוב היזום" שהוציאה עיריית קרית גת, התייחס להיתרי הבנייה שקיבלה אינטל בשנת 96` וחלק מהחיוב התייחס למבנים קיימים במתחם, שהוצבו ללא היתר בנייה.

במקרה זה, ביהמ"ש נדרש לדון בשאלות משפטיות בסיסיות, כמו למשל טענת התיישנות – עקב פרק הזמן שחלף בין אירוע הבנייה לבין הוצאת החיוב.
לגבי טענת ההתיישנות, הוסכם בין הצדדים על דעת בית המשפט, כי אין בה כדי לבטל את זכות העירייה לדרוש את תשלום היטלי הפיתוח וכי טענת התיישנות יכולה לשמש רק כ"מגן" אך לא כ"חרב".

טענה נוספת של חברת אינטל שנבחנה הייתה - כי דרישת התשלום בהיטלי פיתוח לוקה בשיהוי ניכר מאחר והיא הוצאה 11 שנים לאחר שקמה החבות בהיטל. טענה זו התקבלה באופן חלקי על ידי ביהמ"ש ככל שהיא מתייחסת לשיעור הריבית הגבוה שבו חויבה אינטל, וביהמ"ש הורה לעירייה להעמיד את הריבית על שיעור נמוך יותר.

טענה נוספת שנטענה על ידי חברת אינטל היא, שנגרם לה נזק ראייתי, כלומר, היא אינה יכולה להציג ראיות בביהמ"ש, מאחר וחלפו שנים רבות ולא כל המסמכים נשמרו בידה.

ביהמ"ש פסק לבסוף - חרף טענותיה של אינטל, כי דרישת החיוב החלקית בה חויבה החברה בעבר, הייתה בגדר טעות הנוגדת את החוק, ולכן יש לאפשר לעירייה את תיקונה, ועל אינטל לשלם את דרישות התשלום באגרות והיטלי פיתוח, בתוספת ריבית .

זה המקום לציין כי, עד למועד פסק דין אינטל, אירוע החיוב היזום היה נחשב "מקרה נדיר" – וזאת מאחר והמצב המשפטי עד היום התייחס לשלושה אירועים עיקריים, המקימים את החיוב בהיטלי פיתוח:  1. אירוע החיוב הראשון בהיטלי פיתוח התגבש בעת ביצוע עבודות תשתית לראשונה בזיקה לנכס או בעת התחברות של הנכס למערכת התשתיות העירונית. כמו למשל : חיבור מים.

  2. אירוע החיוב השני התגבש בעת מימוש זכויות בנייה בנכס (בנייה חדשה או תוספת בנייה). במקרה כזה ממתינה הרשות המקומית עד למועד הגשת בקשה להיתר בנייה, על ידי בעל הנכס.
    3. אירוע החיוב השלישי התגבש בעת העברת זכויות בנכס (כלומר מכירת הנכס). במקרה כזה ממתינה הרשות המקומית עד למועד פנייתו של בעל הנכס בבקשה לקבל את אישור העירייה לטאבו (על כך שהנכס נקי מכל חוב לרשות המקומית).


שלושת אירועי החיוב הללו הם המקרים השכיחים "הקלאסיים" של הטלת חיובים, אבל יש לקחת בחשבון שהפרקטיקה מכתיבה ומגדירה מצבים חדשים עמם אנו נאלצים להתמודד במציאות.

למשל "אירוע מס" שהתגבש עקב גילוין של עובדות חדשות, שלא היו ידועות לרשות המקומית - ואשר אילו היו ידועות לה, הייתה מטילה הרשות את החיוב בהיטלי פיתוח במועדו. גילוי של "טעות" כזו מקים לרשות זכות, לדרוש "תיקון טעות" - בדרך של הטלה יזומה של החיוב בדיעבד.
לדוגמא : גילוי קיומן של חריגות בנייה בנכס או מבנים שנבנו ללא היתר, גילוי מסוג זה, עשוי לאפשר לרשות המקומית, הלכה למעשה, לנקוט באופן יזום בהוצאת דרישה לתשלום של אגרות והיטלי פיתוח - בדיעבד.לסיכום פסק דין אינטל:
אירוע החיוב היזום בהיטלי פיתוח, שעילתו אינה מנויה בקרב עילות החיוב השכיחות, מתרחש למעשה כאשר העירייה מגלה כי נפלה טעות בהחלטתה, ועל כן רשאית היא לפעול לתיקון הטעות.

אמנם לא בכל טעות שעשתה הרשות יאפשר לה ביהמ"ש לחזור בה מהטעות, אך במקרה של פס"ד אינטל, ביהמ"ש אישר זאת, וביסס את החלטתו על פסק דין מנחה בעניין שינוי או תיקון שומה, בדיעבד, הוא פסק דין נכסי I.B.M נ` מנהל מס רכוש ת"א.

חשוב לציין, כי כל עוד מתקיימת עילת חיוב, הרי ש"חיוב יזום" אינו נבדל מהחיוב "הקלאסי" שמתרחש בעת מימוש זכויות בנכס. וגם הוא נדרש בשאלה האם בוצעו עבודות תשתית בעת האחרונה או לפני שנים?

למעט במקרים חריגים, לגיל התשתית ולעלותה הכספית של התשתית אין רלוונטיות לבחינת עצם החבות בהיטל. אך יחד עם זאת, לנתונים אלו עשויים להיות השלכות משפטיות וכלכליות, המשליכות על גובה החיוב ושיעור תעריפיו, אשר מפאת רוחב היריעה לא זה המקום לפרטם.

לסיכום הסוגיה: אכן, ביהמ"ש קבע מצד אחד כי יש לאפשר לרשות המקומית תיקון טעות בעקבות בדיקה ומדידה מחודשת של הנכס (לדוגמא : פס"ד מאירה ריינר נ` עיריית ירושלים), תחת הנימוקים כי על רשות שלטונית לגבות "מס אמת", להימנע ממצב של חוסר שוויון בין נישומים, וכי אין בכוחה של השמטה מוטעית של חיוב מצד רשות כדי לפטור חייב מחובתו בתשלומם של היטלי פיתוח כדין.
מצד שני, מצב זה מתנגש באופן חמור באינטרס הפרט ובעיקרון הוודאות וההסתמכות של הנישום - אשר עלולים במקרים מסוימים להיפגע באופן קשה, בלתי צודק ובלתי מידתי.


 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב המאמר

למבז, רז ושות'


משרדינו הינו משרד עורכי דין המתמחה בעיקר בתחומי המשפט האזרחי לרבות ליטיגציה משפטית (הופעות בבתי משפט), דיני חברות, עסקאות מקרקעין ונזיקין.

תחומי פעילות אלו כוללים מתן יעוץ וליווי לחברות בתחומי פעיל ...


אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים