law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
דיני ירושה
פסקי דין מעניינים
תחומים ראשיים באתר
 

ע"א 1717/98 בלאו נגד פוזש

 / עו"ד יניב למבז  צפיות : 2996
‏2010/‏02/‏06
עובדות הרקע של הפרשה:
‎1. המנוח, אמריק משה בלאו ז"ל (להלן - "המנוח"), נפטר ביום ‎16.12.95. בנו היחיד של המנוח ואשתו של המנוח נפטרו לפניו - בשנת ‎1980 ובשנת ‎1983 - ושאר הבשר היחיד שנותר אחריו במותו הוא המערער, בן אחיו. במשך עשר השנים האחרונות לחייו, משנת ‎1985 ועד פטירתו, חיו המנוח והמשיבה - שהייתה אלמנה גם היא - חיי משפחה במשק בית משותף, בלי שהיו נשואים זה לזה. ביום ‎10.7.88, כשלוש שנים אחרי תחילת חייהם המשותפים, עשו המנוח והמשיבה הסכם בכתב, שכותרתו "חוזה בעניין חיים משותפים וניהול משק בית משותף"


עובדות הרקע של הפרשה:
‎1. המנוח, אמריק משה בלאו ז"ל (להלן - "המנוח"), נפטר ביום ‎16.12.95. בנו היחיד של המנוח ואשתו של המנוח נפטרו לפניו - בשנת ‎1980 ובשנת ‎1983 - ושאר הבשר היחיד שנותר אחריו במותו הוא המערער, בן אחיו. במשך עשר השנים האחרונות לחייו, משנת ‎1985 ועד פטירתו, חיו המנוח והמשיבה - שהייתה אלמנה גם היא - חיי משפחה במשק בית משותף, בלי שהיו נשואים זה לזה. ביום ‎10.7.88, כשלוש שנים אחרי תחילת חייהם המשותפים, עשו המנוח והמשיבה הסכם בכתב, שכותרתו "חוזה בעניין חיים משותפים וניהול משק בית משותף" (להלן - "ההסכם"). נאמר בהסכם "שהם רוצים ומעוניינים לחיות כבני זוג לכל דבר כאמור לעיל בחיים משותפים ולנהל משק בית משותף עד יום מותם", אולם בגין "סיבות אידיאולוגיות ואחרות שלא מוכנים לגלותם" אין ברצונם להינשא. כמו כן נכללה בהסכם הצהרה "כי הם אוהבים זה את זו, מתחייבים לדאוג לטפל ולעזור לבן/בת זוג בכל מצוקתו/ה מחלתו/ה" וכן נכללו בו הוראות בדבר הקופה המשותפת, הפרנסה, כניסה לבית אבות והוראות נוספות. לא למותר לציין כי המנוח והמשיבה כינו את עצמם בהסכם: "הבעל" ו - "האישה". עוד נכללה בסעיף ‎5 להסכם הוראה (להלן - "הוראת המגורים") - שמשמעותה ותוצאותיה המשפטיות עומדות בלב ההכרעה שלפנינו - לפיה: "‎5. הצדדים מצהירים, כי מקום מגוריהם יהיה בדירתו של הבעל --- [להלן - "הדירה" - י' ט']. האישה לא תשלם כל תמורה עבור מגורתה בדירה הנ"ל, והיא תהיה רשאית להישאר בדירה הנ"ל במקרה של מות הבעל כדיירת מוגנת עד סוף ימיה. לטענת בא כוח המערער, בתמצית, סעיף ‎55 ענינו הסדר מיוחד של הורשה, המושתת על הנחה שהמוריש רצה להוריש חלק מרכושו למי שעמו חי במשק בית משותף, אולם הנחה זאת ניתנת לסתירה. כנגדו טוען בא כוח המשיבה, בתמצית, כי סעיף ‎55 "בא להשוות את מעמדם של ידועים בציבור לבני זוג נשואים" וכי אין הוא קובע סייגים לזכותו של בן הזוג הנשאר בחיים לרשת את בן הזוג שנפטר. לפיכך אין לבדוק אם התכוון בן הזוג שנפטר להוריש את רכושו לבן זוגו. מכל מקום, אין מוריש כזה יכול לשלול את זכותו של בן זוגו לרשת אותו אלא על ידי הוראה בצוואה, ולעניין זה אין הבדל בין בני זוג הידועים בציבור לבין בני זוג נשואים זה לזה. לטענתו נתקיימו במשיבה התנאים המפורטים ברישא של סעיף ‎55 ולפיכך זכאית היא לרשת את המנוח כאילו הייתה נשואה לו. בית המשפט קבע:
"... אומצה הפרשנות לפיה הזכות לרשת על פי סעיף ‎55 אינה נובעת מחזקה שמקימים שלושת היסודות הנזכרים, שאותה ניתן לסתור. כמו כן נקבע כי הזכות לרשת על פי סעיף ‎55 אינה תלויה בתנאי נוסף או בכוונה כלשהי של בן הזוג שנפטר, אלא די בכך ששלושת היסודות נתקיימו כדי שבן הזוג שלא היה נשוי למנוח יהיה זכאי לרשת אותו, כאילו היו נשואים. כך נאמר, בין היתר, כי: "משנקבע כעובדה שאמנם חיו המנוח ובן זוגו חיי משפחה בצוותא וניהלו משק בית משותף כאמור בסעיף ‎55, כי אז נובעת מן העובדות האלה בלבד, ללא כל צורך בראיות נוספות, זכותו של בן הזוג האמורה בסעיף ‎55; ואין נפקא מינה לענין זכותו זו, אם נתכוון או לא נתכוון המנוח להורישו"
"הוראה אחרת" לפי סעיף ‎55 - בצוואה או שלא בצוואה?
לפי האמור בסעיף ‎55, שצוטט לעיל, זכאי בן הזוג שנשאר בחיים לרשת את בן הזוג שמת אם נתקיימו שלושת היסודות שבסעיף, אך זאת רק "כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש". האם מתבטלת הזכות לרשת מכוחה של הוראה בצוואה דווקא, או גם מכוח הוראה שניתנה בדרך אחרת, בהסכם, במסמך כלשהו, ואף בעל פה? .."סבורני כי ביטול הזכות לרשת על ידי המוריש, במפורש או במשתמע, חייב להיות בצוואה, ולא בדרך אחרת. מסקנה זאת עולה מלשונה המפורשת של הסיפא של סעיף ‎55, הנוקטת לשון "צוואה שהשאיר המוריש". היא עולה גם מתכליתו של סעיף ‎55, שבא להשוות לעניין ירושה את מעמדם של בני זוג שלא היו נשואים למעמדם של בני זוג נשואים, שעל כך עמדנו. כמו שזכותו של בן זוג נשוי לרשת את בן זוגו על פי דין נדחית רק מפני הוראת צוואה שעשה בן הזוג (סעיף ‎2 לחוק הירושה), כך זכותו של בן זוג לא נשוי לרשת את בן זוגו על פי סעיף ‎55 נדחית רק מפני הוראת צוואה שעשה בן הזוג...". "...בפרשה אחרת קבע בית המשפט העליון כי הוראות בהסכם לחלוקת רכוש בין "ידועים בציבור" ממצות את מלוא זכויותיה של בת הזוג שנשארה בחיים ואינן משאירות בעינן את הוראות הירושה שלפי סעיף ‎55. גם מדברים אלה אין ללמוד שניתן לבטל את זכותו של בן הזוג לרשת על ידי הוראה בהסכם ולא בצוואה. זאת מן הטעם שבאותה פרשה הסכימו בעלי הדין כי אותו הסכם "מהווה בחלקו צוואה" והעמידו לדיון את פרשנות הוראותיה הרלוונטיות של הצוואה (דברי הנשיא א' ברק ).." זכותה של המשיבה לרשת את המנוח: כאמור, אין מחלוקת על כך שבמנוח ובמשיבה נתקיימו שלושת היסודות של סעיף ‎55: בני הזוג חיו חיי משפחה, במשק בית משותף, ובשעת מותו של המנוח לא הייתה המשיבה נשואה לאדם אחר. כמו כן אין הוראת המגורים בגדר הוראה בצוואה, אלא היא הוראה בהסכם. מתוך החלת הוראותיו של סעיף ‎55, כפי שפורש לעיל, על עובדות אלה עולה, אפוא, המסקנה כי המשיבה זכאית לרשת את המנוח כאילו הייתה נשואה לו. למעלה מן הדרוש אוסיף כי אפילו יש לראות את הוראת המגורים כהוראת צוואה, הבאה בגדר "הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה" שהשאיר המנוח, הרי שלפי אומד דעתו של המנוח אין לפרש את הוראת המגורים כאילו התכוון לשלול מן המשיבה את זכותה לרשת אותו על פי סעיף ‎55.

 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב פסק הדין

למבז, רז ושות'


משרדינו הינו משרד עורכי דין המתמחה בעיקר בתחומי המשפט האזרחי לרבות ליטיגציה משפטית (הופעות בבתי משפט), דיני חברות, עסקאות מקרקעין ונזיקין.

תחומי פעילות אלו כוללים מתן יעוץ וליווי לחברות בתחומי פעיל ...


אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים