law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
דיני עבודה
פסקי דין מעניינים
תחומים ראשיים באתר
 

עובד חברת כח אדם או עובד בחברה המעסיקה?

 / עו"ד יניב למבז  צפיות : 4083
‏2010/‏01/‏16
מתי עובד המועסק ע"י חברת כח אדם יחשב כעובד של החברה המעסיקה? מהם המבחנים שנקבעו בפסיקה לעניין זה.

העובד עובד אצל המשתמש כשחוזה עבודתו הוא עם חברת כ"א. כיוון שההתקשרות הפורמלית היא עם חברת כח אדם נבדוק איך המשפט רואה את מיהו המעביד. בית המשפט אומר יש עסקה פורמלית ומנסה לגלות את העסקה האמיתית.
בית המשפט מנסה בד"כ לראות מיהו המעסיק האמתית בהתאם לנסיבות העסקה – בית משפט ניסה לקבוע מבחנים שלפיהם יקבע האם הקבלן הוא המעביד או המשתמש הוא המעביד. הנחת המוצא עפ"י הנסיבות, קבלת הוראות עבודה, מיקום הביצוע, יראו שהמעביד הוא המשתמש ומי שירצה להתנגד יצטרך להביא הוכחות נגדיות.
גישות של בית המשפט -
• "הגישה המאפשרת" – במובן שגישה זו אפשרה לראות בחברת כח אדם כמעבידו של העובד.
• "הגישה המגבילה" – הגבילה את האפשרות לראות בחברת כח אדם כמעביד.

מדוע יש לראות במשתמש כמעביד:
• בביה"ד לעבודה עמדו על כך שבבחינת קיומם של יחסי עובד מעביד אין לייחס חשיבות רבה להתקשרות החוזית אלא יש להסתכל במהות היחסים שנוצרו הלכה למעשה. (האקטואלי)
• אם לוקחים את מבחן לבדיקת קיומם יחסי עובד מעביד – המבחן המעורב, כאשר מבחן ההשתלבות הוא מבחן מרכזי בו, האם העובד משתלב במפעלו של המעביד כחלק מהיחידה האורגנית, המעביד יכול להטיל עליו תפקידים ולהורות לו – תנאי חיובי. תנאי שלילי – העובד אינו קבלן עצמאי, גורם חיצוני שמשרת את המפעל. איסור המבחנים בסיטואציה זו מצביעה על כך שהעובד משולב במפעלו של המעביד.
• המחוקק הישראלי רואה את יחסי העבודה לא כיחסים אישיים בין עובד למעביד אלא כיחסים בין עובד למפעל או למקום עבודה. הדגש הוא על "מקום העבודה" כבסיס לזכויות וחובות. הכוונה – עובד במקום אחד, התחלפו הבעלים. החדש לא מכיר בזכויותיו. משפט העבודה לא מכיר באובדן זכויות העובד. המעביד החדש נכנס בנעליו של המעביד הקודם וזכויות העובד ממשיכות. מקום העבודה הוא מקור וזכויות וחובות יש לראות את מפעל המשתמש כמקום שממנו נשאבות הזכויות והחובות של העובד והמשתמש כאחראי למימוש הזכויות כלפי אדם שיש כלפיו חובות.
חסרונות לעובד של כ"א
• עבודה ארעית ושכר נמוך מזה של המשתמש.
• תקופת ההמתנה בין משתמשים.

לדוגמא - קבלן שלח אדם למשרד החינוך ל-3 חודשים. נגמר הפרוייקט. אמרו לקבלן קח את העובד. בינתיים אין עבודה, המתין העובד כ-3 חודשים. הגיע פרוייקט חדש נשלח העובד למשתמש ב', בתקופת ההמתנה לא מקבל העובד שכר. העובד לא יכול לקבל דמי אבטלה.
הגישה המאפשרת – גישה זו הינה גישה שאפשרה לראות בחברת כח אדם את המעביד. פס"ד מרכזי שעוסק בזה הוא פס"ד יוסף הרשקוביץ נ' מ"י דב"ע שם/ 129-3. אדם בן 66 עלה לארץ. היה לו רשיון רוקחות. לא השיג עבודה בשוק. סווג כמוגבל והופנה לעבוד בחב' "המשקם". "המשקם" פעל כחברת כ"א והציב את הרשקוביץ לעבודה כעוזר טכני בבית מרקחת בבי"ח "דונולו" ביפו. שכרו מומן חלקית ע"י "המשקם" וחלקית ע"י ביה"ח. הרשקוביץ פוטר מעבודה בביה"ח, ותבע את ביה"ח. רצה שיכירו בביה"ח כמעביד שלו. בית המשפט קבע ש"המשקם" הוא המעביד. בית המשפט קבע סדרה של מבחנים על מנת להשיב על השאלה מיהו המעביד :
• מי קיבל העובד לעבודה.
• בידי מי הכוח לפטרו ובפני מי מתפטר.
• מי קבע את תנאי עבודתו ומי משלם את שכרו.
• את מי ראה העובד כמעביד.
• מי מוציא העובד לחופשה וממי הוא מבקש אישור לצאת לחופשה.

בהפעלת המבחנים הללו נקבע ש"המשקם" הוא המעביד. ניתן לראות הקביעה הזו כמוצדקת מטעמים נוספים בין היתר :
• המשקם לא הרוויח מעסקה זו, ההפך שלם כסף שהאדם יועסק.
• בית המשפט קבע שקבלן כ"א יוכר כמעביד בתנאי שהקביעה הזו לא תסתור את יסודות משפט העבודה.
פס"ד נוסף המאשר את הגישה המאפשרת – פס"ד הולברג – נ' עירית חיפה, מאפשרת לראות בחברת כח אדם כמעביד.
פס"ד שמסמל את המעבר לגישה המגבילה - שרואה במשתמש כמעביד, הוא פס"ד כפר רות - חסן אלארינט נ' כפר רות . היה מדובר במושב עם כרם וכשהיו זקוקים לעובדים היו פונים לקבלן ומזמינים עובדים. חסן היה אחד העובדים, שעבד גם בשמירה. הוא פוטר ותבע את כפר רות וטען שהיו מעבידיו. ביה"ד האיזורי קבע שלא היו יחסי עובד מעביד בין חסן לכפר רות. ופס"ד זה הגיע לבית הדין הארצי ונקבע שכפר רות הינו המעביד. השופטת בן פורת מתחילה בהנחה שאומרת שהמשתמש בעבודה הוא המעביד ולא הקבלן ומרחיבה את סידרת המבחנים שעל פיהם צריך לקבוע מיהו המעביד :
• מי אחראי להעברת העובד מתפקיד לתפקיד.
• כיצד דווחו הצדדים למס הכנסה ולבטוח הלאומי.
• מי מפקח על עבודתו של העובד ולמרותו של מי נתון העובד.
• למי בעלות על הציוד, החומרים והכלים שמשמשים את העובד.
• האם עבודת העובד נעשית במסגרת עיסוקו העיקרי של המשתמש בעבודה, או האם נשכר לצורך בצוע פרוייקט צדדי בלבד.
• רציפות זמניות ומשך זמן העבודה, אם העובד עובד מס' חודשים הנטייה תהיה לראותו עובד קבלן ואם כמה שנים של המשתמש.
בנוסף למבחני ההיכר הללו השופטת מציינת נסיבות ותנאים שיכולים לגרום לביה"ד שלא להכיר בהסדר התקשרות שבנוי על משולש יחסים.
כך למשל אומרת שביה"ד לא יהסס לפסול הסדרים שנקבעים בין שני מעבידים אם הם פוגעים ביכולתו של האיגוד המקצועי לפעול או נגועים בשיקולים לא כשרים. צריך לראות שהתקשרויות הללו אינם נוגדים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה.
צו הרחבה – שר העבודה והרווחה יכול להוציא צו הרחבה המרחיב את ההסכם הקיבוצי על עובדים שאינם מיוצגים בהסכם הקיבוצי.
מקרה שבו יש חוזה בין חברת כח אדם והעובד. המעסיק פונה לחברת כח אדם ומבקש עובד. העובד עובד בפועל אצל חברת כח אדם והמעסיק משלם לחברת כח אדם. חברת כ"א מעבירה לעובד את הכספים. בית המשפט סבור שהעסקה באמצעות חברת כוח אדם, בעיקר לטווח ארוך, היא נסיון של המעביד להתחמקות מקיום הזכויות של העובד. בית המשפט לא מעוניין בכך ויוצא נגד המגמה של שני מעמדות, מעמד אחד בעל זכויות רחבות יותר ומעמד שני שהוא מחוץ למסגרת הזכויות .

 
שאל חינם את עורכי הדין המומחים בתחום מלא את פרטיך ועורך דין יצור עימך קשר בהקדם מלא את פרטיך ומזכירת עורך הדין תיצור עימך קשר בהקדם לתאום פגישה
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
שם: אזור: מטרת פנייה:
דוא"ל: תחום:
טלפון נייד:
אודות כותב המאמר

למבז, רז ושות'


משרדינו הינו משרד עורכי דין המתמחה בעיקר בתחומי המשפט האזרחי לרבות ליטיגציה משפטית (הופעות בבתי משפט), דיני חברות, עסקאות מקרקעין ונזיקין.

תחומי פעילות אלו כוללים מתן יעוץ וליווי לחברות בתחומי פעיל ...קרא מאמרים נוספים בתחום:
 אודות כותב המאמר

מאמרים נוספים מאותו כותב


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים