law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין
חזור
בתאריך: 17.03.2008

מדינת ישראל - משרד החקלאות - נגד - מסלטי משה שחר

ת"פ (תל-אביב-יפו) 7644/06
מדינת ישראל - משרד החקלאות
נ ג ד
מסלטי משה שחר
בית משפט השלום תל-אביב-יפו
[17.03.2008]
כבוד השופטת דורית רייךֿֿשפירא
בשם המאשימה - עו"ד סקפה-לנדאו
בשם הנאשם - עו"ד ירון דוד
החלטה
נגד משה מסלטי יליד 1981 (להלן: "הנאשם") הוגש לבית משפט זה כתב אישום לפיו ב- 28.02.06 החזיק ביצי מאכל בלתי חתומות וללא תעודת משלוח ושיווק אותן שלא כדין, ובכך עשה מעשה שעלול להפיץ מחלה.
בישיבת ההקראה כפר הנאשם באמצעות בא כוחו עו"ד דוד ירון (להלן: "הסנגור") בעובדות כתב האישום שיש בהן לבסס עבירה.
במועד שנקבע להוכחות, הגישה התובעת עו"ד סקפה - לנדאו (להלן: "התובעת") את כל הראיות בכתב שנאספו, וזאת בהסכמת הסנגור, שויתר על חקירה נגדית. לאחר שהתובעת הכריזה "אלו עדי", ביקש הסנגור לפטור את מרשו מלהשיב לאשמה, וטען שבכל הראיות שהוצגו בפני בית המשפט אין לבסס, ולו לכאורה, את האשמות המיוחסות לנאשם.
לטענת הסנגור מהראיות עולה שהמשאית עליה היו הביצים איננה בבעלות הנאשם וחלקו בהעברת הביצים מצטמצם להחניית המשאית. הוא לא נהג בה ולא הוביל את הביצים שעליה ומשכך לא ניתן לייחס לו החזקה. תוך הסתמכות על פסיקת בית המשפט העליון בע"פ 250/84, הוכשטט נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(1), 813, טען שלנאשם לא היתה שום שליטה בביצים ולא הוכחו אף לא לכאורה היסוד הנפשי והיסוד הפיסי של שליטה. משכך, אין לדרוש מהנאשם תעודות משלוח ואין עליו חובה לוודא שהביצים היו חתומות. עוד טען שאין כל ראיה שתוכיח שהנאשם ידע שהביצים הובאו למחסן בו תוחתמנה שלא כדין ולא היתה לו הכוונה להחתימן. עד לרגע שהופיעו הפקחים לא היה לנאשם שום מושג ש"משהו איננו כשורה". הוא אמנם ברח מהמקום אך עשה כן מפחד, שהוא פחד טבעי שהתחשב בכך שמעולם לא הסתבך עם החוק. לטענת הסנגור, אין די במסמך ת/8 להוכיח שהחזקת הביצים היא בגדר מעשה העלול לגרום למחלה. ת/8, עליו חתום ד"ר יוני ינון איננו חוות דעת מומחה. הנאשם לא ידע ולא חשד שהביצים אינן מובלות בקירור, ושבכך יש משום עבירה או סיוע לעבירה שכן התביעה לא הוכיחה, שבתאריך הרלוונטי שורה טמפרטורה שמעל ל-20 מעלות. האירוע קרה בחודש פברואר, ובשנים האחרונות הטמפרטורה השוררת בארץ בתקופה זו נמוכה מ-20 מעלות, כעולה מטבלה שמפרסם השירות המטאורולוגי באתרי האינטרנט, אותה צירף לטיעוניו.
התובעת מתנגדת לבקשה, תוך הסתמכות על ההלכה הנוהגת מזה שנות דור בע"פ 732/76, מדינת ישראל נ' רפאל כחלון, פ"ד לב(1) 170, לפיה די גם בראיות דלות כדי לחייב נאשם להשיב לאשמה. לטענת התובעת מהודעת הנאשם, שהוגשה בהסכמה עולה, ולו לכאורה, שהנאשם היה פעיל בהובלת ובהחזקת הביצים. טמפרטורת ההובלה קבועה בתקנה 9 לתקנות, ומחייבת שרשרת קירור מרגע הטלת הביצה ועד למכירתה לצרכן. הראיות שבתיק משקפות את העובדה שהביצים הוחזקו ברכב שלא צוייד במערכת קירור ובאשר למידת החום בתאריך הרלוונטי, הפנתה התובעת לנתונים אחרים שפרסמה תחנת המדידה בבית גמליאל הסמוכה למקום ביצוע העבירה ביבנה, לפיהם הטמפרטורה באותו יום היתה 26 מעלות, טמפרטורה שמעל למקסימום שמתירה התקנה. בהיות הנאשם שותף פעיל בהובלתן והעברתן של הביצים הבלתי חתומות ללא תעודות משלוח, די בכך כדי לחייבו להשיב גם לאשמה זו. הראיות מקבלות חיזוק לנוכח מנוסתו של הנאשם מהמקום.
לאחר שעיינתי בראיות שבתיק ושקלתי את הטענות הגעתי למסקנה שדין הבקשה להידחות.
1. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, שכותרתו "זיכוי בשל העדר הוכחה לכאורה", מורה כי משנסתיימה פרשת התביעה ולא הוכחה האשמה אף לכאורה, יזכה בית המשפט את הנאשם.
2. ההלכה שיצאה מלפני בתי המשפט על כל ערכאותיהם בעניין זה ברורה וחד משמעית: די בראיות בסיסיות, שיש בהן להעיב על חזקת החפות, כדי לחייב הנאשם להשיב לאשמה. בשלב זה יוצא בית המשפט מהנחת מוצא שדברי העדים והראיות הן אמת ולא שוקל שיקולי מהימנות ולא בוחן את משקל הראיות.
3. לתוצאה הסופית מגיע בית המשפט לאחר בחינת המכלול השלם והכולל של הראיות, לרבות ראיות ההגנה וגרסתו של הנאשם, אם יבחר להעיד. ראו בהקשר זה הלכת כחלון עמ' 179-180, ע"פ 405/80 מדינת ישראל נ' זבולון בן אברהם שדמי, פ"ד לה(2) 757, עמודים 761-760; ע"פ 5105/02 עאמר אבו קישק נ' מדינת ישראל, תק-על 2002(3), 2679; בש"פ 825/98 מדינת ישראל נ' מחמוד דחלה, פ"ד נב(1) 625, עמודים 629-630; יעקב קדמי על סדר הדין בפלילים, חלק שני (תשס"ג-2003) עמודים 1049, 1053).
4. במקרה שבפני, מהדוחות ת/3+ ת/5 עולה, שפקחי הרשות לפיקוח חקלאי תפסו במשאית 15-977-66 (להלן: "המשאית") 2150 תבניות ביצים, והנאשם לא כפר שנסע במשאית זו ואף השתתף, ולו במעט, בתהליך הנהיגה. הביצים היו בלתי חתומות ובלתי ממוינות. מהודעת הנאשם ת/1 עולה, ולו לכאורה, שהוא הצטרף לאדם בשם כהן, על מנת להוביל ביצים. עוד עולה מההודעה שהנאשם אכן הסיע ולו לצורכי חנייה את המשאית כשהיא עמוסה בביצים.
5. בכך נשאה המאשימה את נטל ההוכחה הראשוני המוטל עליה ומכאן עובר הנטל לנאשם. עליו למסור גרסה ולחשוף עצמו לחקירה נגדית ולשכנע באשר למידת מעורבותו בביצוע העבירות ומודעותו להן כולל הסברו למנוסתו מהמקום שבשלב זה היא בגדר התנהגות מפלילה שלאחר מעשה שלכאורה מחזקת את ראיות התביעה וכן להגיש ראיות נוספות בצורה מסודרת ועל פי סדרי הדין. על סמך כל אלה יכול בית המשפט בסופו של יום להכריע בשאלת המהימנות וכמו גם לקבוע אם הוכחה קיומה של מחשבה פלילית כנדרש.
סוף דבר - אני דוחה את הטענה, מחייבת הנאשם להשיב לכתב האישום
ניתנה היום י"א ב אדר ב, תשס"ח (18 במרץ 2008) במעמד הצדדים.
דורית רייךֿֿשפירא, שופטת
קלדנית: אורלי אמברצ'י
החלטה
אני קובעת את שמיעת עדי ההגנה ליום 4.5.2008 בשעה 12:30.
הודע לנאשם כי לא תשלח לו הזמנה נוספת, ועליו להתייצב לדיון שנקבע, שאם לא כן יהא בית המשפט מוסמך לדון אותו בהעדרו.
ניתנה היום י' ב אדר ב, תשס"ח (17 במרץ 2008) במעמד הצדדים.

פסקי דין נוספים של עורכי הדין


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים